POSELSTVÍ ARCHANDĚLA JEREMIELA NA TENTO TÝDEN

Zdravím vás milí moji,

Tento týden jste pod mou ochranou. Bud vás tyto dny vést a podporovat. Avšak opravdu bych vám rád připomněl, jak nedůležité a dočasné mohou být věci, které vás právě teď znervózňují a dráždí. Tato malá znepokojení můžete snadno překonat tím, že se zaměříte na ochranu sebe sama, svých záměrů a snů, případně svých kreativních projektů před těmi, kteří chtějí podkopat vás nebo vaše cíle. Ujistěte se, že jste si nastavili své osobní hranice a neustále si je střežte, případně poproste mne či archanděla Michaela, abychom je střežili místo vás. Tento týden možná budete muset být taka trochu neomalení a říct lidem ze svého okolí, aby se stáhli, o nějako tu píď „couvli“ a nechali vás v klidu pokračovat svým vlastním směrem.

Pokud jste neustále rozptylováni a odváděni od cílů, které jste si teď nebo nedávno stanovili, dobře se podívejte na své prostředí v práci i doma. Pravděpodobně je v něm něco, co byste měli změnit, obrátíte-li se na mne, ukážu vám, co to přesně je. 

Anebo bude možná pro vás plodnější zaměřit se na to, abyste zůstali víc při zemi a rozvrhli si větší úkoly do menších kroků. V tom vám velice efektivně pomůže archanděl Uriel.

Vyhněte se osobám, které vás obírají o čas nebo energii, také různým dramatům a zůstaňte soustředění.

Občas se objeví překážky, ale někdy je tomu tak proto, neboť vám mají pomoct mírně nebo i víc změnit směr, kterým jste se vydali. Možná je realita toho, na co se díváte, nebo co si myslíte, založena spíše na domněnkách než na skutečné pravdě. Nezapomeňte pokračovat v analýze svých cílů, abyste se ujistili, že jsou stále v souladu s vámi, vaším nejvyšším dobrem i vaším záměrem. Tady může být velice účinná pomoc archanděla Metatrona. 

Směr se může okamžik od okamžiku měnit, takže buďte flexibilní a s pomocí andělů najděte nové cesty, abyste překonali překážky, kterým čelíte. Požádejte anděly a archanděly o zásah a podporu a přesměrujte se tam, kde existují jednodušší, byť méně přímé způsoby postupu.

S láskou archanděl Jeremiel

Pokud byste se chtěli sami naučit přijímat, slyšet, vnímat poselství andělů, možná vás zujme tento kurz: www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR a SR s 25-leto praxí a akreditovaná psychoterapeutka