POSÍLENÍ, ZKLIDNĚNÍ, OCHRANA, LÁSKA, NABYTÍ ENERGIE, HOJNOST, STĚSTÍ A ÚSPĚCH: MEDITACE SE SEDMI ARCHANDĚLY

Žijeme v ne docela jednoduché a poklidné době, někdy se dokonce necítíme úplně v bezpečí, můžeme též mít pocit, že ztrácíme půdu pod nohama a přicházíme o základní životní jistoty. Jeví se nám, že namísto lidské blízkosti zažíváme odcizení, řevnivost, hašteření, nezájem, lhostejnost nebo naopak nevraživost. Kdo jiný jako laskavé bytosti schopné bezpodmínečné lásky a přijetí, naši andělé, nás mohou potěšit, posílit, podpořit, utěšit? Předestírám vám jednu z mnoha mých meditací, která vám snad v těchto nelehkých dobách pomůže, dodá vám naději a sílu.

Můžete si ji nejdřív nahrát do mobilu nebo diktafonu a pak pouštět kdykoli, kdy se vám bude zdát, že potřebujete oporu a nezištnou lásku andělů.  

Než začnu se samotnou meditací, je potřeba velice krátce se zmínit o „sedmi velkých archandělech“, o nichž se mluví například ve Starém zákoně: „“Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni…“ (Tóbiáš, 12,15), anebo i v Novém zákoně: „…Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm pečetí…“ (Zjevení Janovo). Bazilika Santa Maria degli Angeli v Římě byla zasvěcena právě sedmi archandělům, naleznete v ní Michelangelovu fresku, která je oslavuje. Všimněte si, že ve jméně tohoto velkého mistra je zašifrováno slovo anděl, Michel-angelo, navíc ještě i Michael. Ještě blíže k nám je sedmi archandělům zasvěcen kostel archanděla Michaela v Mettenheimu v Bavorsku, původně gotický chrám.

                 Meditace 

Uveďte se do stavu uvolněnosti a relaxace. Všechno kolem vás, ať již zvuky nebo pohyby, je nedůležité. Noříte se do hlubokého klidu. Vaše tělo je lehké a příjemně teplé. Svaly jsou vláčné a prohřáté. Skrze svůj dech, plynoucí volně a přirozeně, se dostáváte stále hlouběji do svého středu. Hojivá, osvobozující energie vašeho dechu vyvolává blažený pocit beztíže. Každým výdechem se zbavujete všech fyzických, psychických i emočních toxinů.  Vaše mysl je čistá a jasná, bez jakékoli myšlenky. Schopnost rozšířeného vnímaní je velice zostřená, zároveň však zjemněná.

Přivolejte anděla Adatiela, který umožňuje lidem létat do nebes. Zavolejte také Barachiela, jenž dohlíží na ty, kteří v meditaci cestují do svého nebeského domova. Nezapomeňte na Nisroca, který zajišťuje lidem bezpečnost při mystických poutích do nebe. 

Prociťte přítomnost jak svého anděla strážného, tak dalších světelných bytostí, které vás chrání, podporují a vedou. Může se dostavit vněm, jakoby vás jejich laskavé ruce něžně zvedali. Je vám báječně, stoupáte stále výš. Ocitáte se blíže kosmickým výšinám. Vaše vědomí se mění v zářící hvězdné světlo.

Vaše tělo se mění na třpytivý hvězdný prach, pak na zářivou hvězdnou mlhovinu, z níž jsou utkána i vaše křídla, která jste získali mezi anděly, kteří vás provází. Mají schopnost v mihu vás přenést jediným rozmachem z jednoho konce vesmíru na druhý. Andělé vás stále provázejí, neopouštějí vás ani na vteřinu. Celý kosmos vydechuje slastnou vůni, jakou se často ohlašují přicházející andělé a jakou voní samo nebe. Andělé vás vedou dál, a dál, do dalších vesmírů, do jiných dimenzí, do odlišných časoprostorů. Před vámi se otevírají netušené světy.

Poddáváte se oblažujícím andělským zážitkům. Nic vás neomezuje. Jste nekoneční v nekonečném vesmíru, vaše hvězdné tělo se vznáší v nekonečném časoprostoru, do něhož vás vedou andělé. Vesmír se jejich zásahem stává nádherným panoptikem, zářivým plátnem, na které se promítají různé obrazy. Světelné bytosti nebes vás bedlivě a s láskou přibližují sedmi nebesům a k jejich tajemstvím. Jste v harmonii s celým vesmírem, šťastní do té míry, že vás jímá dojetí, zároveň však cítíte radost. Všechno co přichází, přijímáte s pokorou a vděčností jako andělský dárek. Vznášíte se kosmem na svých hvězdných perutích a díky zasvěcování andělů pronikáte do tajů nebes.

Před vámi se objeví ohromná nebeská brána, z níž se do okolitého prostoru šíří nazlátlé měkké světlo. Andělé vás obklopí a letí do ní s vámi. Těšíte se na vše, s čím se tam budete moci setkat. Pozorně sledujete, co se vám vyjeví, co vám andělé umožní uvidět, a co vám možná pomůže po návratu z nebes a z meditace najít svou skutečnou cestu a své skutečné poslání.

Za branou vás vítá nevídaný svět. Prolétáte postupně nad celým nebem. Potkáváte spoustu andělů, kteří vám dávají možnost prozkoumat jej z „leteckého pohledu“.

Potom vás andělé uvedou do zvláštního prostoru, jenž září nádherným světlem podobným duze. Cítíte se v něm velice příjemně. V této speciální nebeské sféře se setkáváte se sedmi velkými archanděly.

Nejdřív k vám na nebesky modrém paprsku přistoupí archanděl Michael, anděl světla a jasnosti. Pomůže vám prohlédnout skrz iluze a polopravdy, obdaruje vás schopností jasnozřivosti. Bude vás ochraňovat, a zároveň vás učiní duchovními bojovníky a ochránci pravdy.

Pak přichází archanděl Jofiel, zástupce zlatožlutého nebeského paprsku. Zasvětí vás do tajů umění a tvořivosti. Obdaří vás krásou, elegancí a harmonií. Dovolí vám naslouchat hudbě sfér, naplní vaši mysl a duši pravdou, smyslem pro spravedlnost a dobrem.

S perleťově růžovým paprskem světla se před vámi zjeví láskyplný archanděl  Chamuel, který vloží do vašeho srdce bezpodmínečnou andělskou lásku a zdravou sebeúctu. Povzbudí vás v učení se svým životním lekcím, abyste mohli stále duchovně růst. Bude vás vést k pomáhání druhým.

K předchozím třem archandělům se přidá Gabriel s jemnou ženskou energií a stříbřitě bílým paprskem nebeského světla. Naučí vás nebát se dělit o své poznatky na veřejnosti a srozumitelně komunikovat slovem i písmem. Vnese jasnost do vašich myšlenek a otevře třetí oko, abyste mohli používat dar jasnovidnosti.

Poté se k vám připojí archanděl Rafael, který k vám přilétá na smaragdově zeleném paprsku. S lehkostí uzdraví vše, co uzdravené být má, včetně emocionální, duševní a finanční stránky vašeho života. Probudí ve vás vnitřního léčitele, a pokud to má být vaším posláním, naučí vás druhé léčit podobně, jako to dělá on sám.

Pak vás potěší svou přítomností archanděl Uriel, anděl rubínového paprsku. Věnuje vám dar uzemňující energie, naplní vaše srdce soucitem a důvěrou, dodá vám odvahu vytyčit si jasné osobní hranice. Naučí vás vážit si své tělo, hmotu a život ve hmotě.

Poslední k vám přikročí s fialovým paprskem Zadkiel, anděl transformace a transmutace. Přinese vám materiální úspěch, hojnost, štěstí a bohatství, jak materiální tak duchovní. 

Cítíte v sobě víc lásky a světla, než jste kdy považovali za možné. Poděkujete sedmi archandělům. 

Váš pobyt v andělské říši pomalu končí. S hvězdným tělem utvořeným z planet, nebeské záře a hvězdné mlhoviny se opatrně a beze spěchu snášíte ve společnosti andělů zpět do svého známého vesmíru, k naší galaxii, do naší planetární soustavy, k naší nádherné modré planetě, která vám svítí na cestu jako vzácný modrý safír. Andělé vás halí do ochranné aury své bezbřehé lásky. Vaše tělo se jemně zmenšuje do lidských rozměrů. Nabytým světlem nebes však září dál. Vaše hvězdná křídla mizí, andělé vás nesou ve své milující náruči. Vrací vás do těla, do tady a teď. Andělé jsou stále s vámi, objímají vás. Vrací vás k sobě, domů. Loučíte se s anděly a děkujete jim.

Třikrát za sebou se zhluboka nadechnete, napnete chodidla, lýtka, stehna, celé nohy, pak pohnete prsty na rukou, zakroužíte zápěstím, rameny. Otevřete oči. A jste zpět v našem krásném pozemském nebi, posilněni, harmonizováni, zklidněni, naplněni láskou, pochopením, soucitem, sounáležitostí a hlubokým mírem.

Zkuste tyto pocity a vjemy v sobě udržet co nejdéle a proměnit je v něco, co můžete žít každou chvíli svého reálného života.

Pokud byste chtěli posílit své zážitky z archandělské meditace, použijte u setkání s každým archandělem jeho energetizovanou vibrační esenci.

                                      

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka a certifikovaná terapeutka andělské terapie, hlavní lektorka projektu Lichtwesen v ČR i v SR

Objednat esenci anebo sezení s andělskou terapií

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: