PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2020

SAINT GERMAIN - VNITŘNÍ SVOBODA A TRANSFORMACE

V listopadu letošního roku, bez ohledu na podmínky a okolnosti, které sebou přinese, bude jen a jen ve vaší moci, v moci každého z nás, vyřešit jakoukoli situaci a ovlivnit ji buďto pozitivně nebo negativně. Budete se muset jednoznačně a bez vytáček rozhodnout v zásadních věcech, vaše jasnost a rozhodnost přinese výsledky velice rychle. Popírání své osobní odpovědnosti může některé situace zhoršit. Naopak, převzetí zodpovědnosti za vše, co se bude dít, umožní do budoucna lepší vývoj. Jasně se rozhodněte, co v této situaci budete a nebudete akceptovat, neboť vaše jednoznačnost přinese okamžité výsledky. Zakolísání ve víře v pozitivní výsledek a váhání ohledně osobního nasazení v zájmu přínosného vývoje může mít v listopadu pro vás i vaše okolí nepříjemné následky.

Saint Germain vám v tomto období dává šanci žít navzdory všemu ve stavu „vnitřní svobody“. Neuzavřete-li se před novými šancemi, dostanete příležitost se rozhodnout pro nové, svým způsobem osvobozující možnosti. Každému bude přidělena jeho vlastní role a bude na něm či na ní, jak jí zastane, zda nezklame a bude ji plnit v zájmu svém i všech ostatních. Budete moci také nezávisle na vnějších podmínkách prožívat intenzivně svůj život, aniž byste na čemkoli lpěli. Budete-li se teď někoho nebo něčeho křečovitě držet, budete nakonec postrádat radost z aktivního přístupu k životu a ze všeho, v čem byste ji mohli najít.

Od Saint Germain dostanete šanci nahlížet na situace ve svém životě ze zcela nového úhlu pohledu a svobodně si vybrat, co dělat, jak postupovat a reagovat, abyste přispěli k obecnému blahu. Dodá nám sílu vyrovnat se s tématy radosti a trápení, rozpoznávat hlubší význam a souvislosti utrpení a bolesti. Naplní nás soucitem, avšak také odstupem od uměle vytvářených dramat.

Tento měsíc je vynikající pro osvobození od karmických vazeb a zatěžujících zápletek, proto důkladně zvažujte své postoje a postupy.

Pokud jste se ocitli pod tlakem povinností a závazků, Saint Germainovým zásahem se vám může v listopadu ulevit, i když asi jinak, než byste si sami představovali. Cítíte-li se vnitřně rozpolceni, zmítáte-li se mezi různými morálními imperativy a představami, poskytne vám prostor pro ujasnění toho, co a jak bude nejsprávnější.   

Saint Germain vám bude tento měsíc připomínat a současně pomáhat rozvíjet vaše zatím nevyužité a pravděpodobně zapomenuté „magické“ schopnosti. K nim patří také vaše myšlenky a slova, byť myšlené anebo vyslovené nevědomky. Všechny vaše jasné a cílevědomé úmysly, pozitivní očekávání, rozhodnutí a kroky spustí proces léčení a zhmotnění všeho vytouženého. A naopak, nejasné, neurčité záměry, negativní očekávání, špatná rozhodnutí a nesprávné kroky spustí proces rozkladu a zhmotnění následků vašich chybných, neřkuli sobeckých či neohleduplných kroků.

Energie Saint Germain se může i v listopadu projevit tak, jako vždy - principem skutečné svobody - která neomezuje a neohrožuje ty ostatní. Svoboda je jedním z hlavních atributů Saint Germain. Budeme-li následovat cestu soucitu, lásky a ohleduplnosti, osvobodí nás od všeho, co zatěžuje a omezuje naše bytí, abychom se cítili skutečně svobodnými. Může jít o zastaralé nebo neúčinné způsoby chování a myšlenkové vzorce, falešné představy o nás samotných, neuvědomělé návyky, obstrukční podvědomé vzorce myšlení nebo přesvědčení. Saint Germain transformuje všechny emocionální zátěže, má schopnost změnit naše vnímaní a úhel pohledu. Uvědomíme si, že se jedná o naše svobodné rozhodnutí, jak na celou věc pohlížíme a posuzujeme.

Saint Germain je mistrem alchymie, spravedlnosti, milosrdenství a transmutace, vládcem věku Vodnáře. Položil prý empirický základ věku osvícení. Vede lidi k pochopení, že nejvyšší formou alchymie je transformace lidského vědomí do božské úrovně Vyššího Já. Je vždy připraven – takže i letošního listopadu - pomoci všem duším v tomto úsilí.

Za pomoci Saint Germain stoupá energetická frekvence neboli vibrace planety i lidstva, připravte se na to i v následujících týdnech a dnech. Rychlost, s jakou tato vibrace roste, se v posledních době zvyšuje a v listopadu bude dále růst. Někteří z vás budou tuto změnu energetické frekvence vnímat, a možná ji cítí už teď. Tato neustále pokračující změna spolu s pokračujícím zvyšováním frekvence bude součástí listopadových procesů.

St. Germain má smysl pro zábavu a humor, ty bychom tedy ani v pochmurných podzimních listopadových dnech neměli postrádat.

St. Germain vládne Sedmým paprskem svobody a proměny, jeho kamenem je ametyst, kterým můžete jeho vibrace a působení ve svém životě posílit. Dvouplamenem Saint Germain je Nanebevzatá mistryně Lady Portia.

Jeho energie je spojena s barvou fialového paprsku a s levandulovým olejem, bude pro vás proto prospěšné, pokud se jimi v listopadu obklopíte.

Pokud byste chtěli posílit své šance, svou vnitřní i vnější svobodu, rozšířit své možnosti, případně změnit vnitřní energetický stav, proměnit jakoukoliv nerovnováhu nižších čaker i všechny emocionální nerovnováhy v rovnováhu a harmonii, sáhněte po vibrační, energetizované esenci s energií Saint Germain. Její užívání je velice prospěšné právě v období, kdy procházíme bolestivým a těžkým obdobím života. Pomáhá osvobodit se od starých vzorců chování, které se nám v životě stále opakují - a k ničemu nevedou, přičemž my sami nemáme dostatek síly změnit, co změnit třeba. Pozitivním účinkem esence je tzv. „autotransformace“. Pomůže vám k tomu, abyste dokázali spustit vnitřní změny a rozšířit své Já za hranice všech omezení. Přináší též transmutaci všech vašich chyb, špatných vzorců chování a negativních rysů osobnosti.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen, judita.andele@gmail.com

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: