PROSPERITA A HOJNOST S POMOCÍ ANDĚLY

Toužíte zažívat ve svém životě více hojnosti, prosperity, radosti a štěstí? A jste na to skutečně připraveni?

Pokud ano, seznamte se s anděly, jejichž pomoc vás podpoří při jejich dosahování.

Ať toužíte po bohatství, nebo se jednoduše chcete dostat do bodu, kdy budete mít uspokojeny všechny své potřeby, andělé vám určitě pomohou korigovat vaše jednání i myšlení tak, abyste se stali nejenom bohatým člověkem, nýbrž i osobou, která je naplněna láskou, zná své poslání a cíl své duše.

Skutečná hojnost přímo souvisí se štěstím. Hojnost je stav vědomí. Jste-li v souladu s energií hojnosti a vědomím prosperity, přitahujete zcela přirozeně peníze, radost, vitalitu, vytoužené vztahy a také energii, kterou potřebujete, abyste mohli žít krásný a harmonický život.

Jak se ale můžete dostat z nedostatku nebo nepostačujícího blahobytu do opravdové hojnosti? 

Jedním z více způsobů, jak se napojit a plynout se silným proudem hojnosti, je spojení s anděly prosperity a hojnosti.

Andělů hojnosti a prosperity existuje mnoho. Můžete je klidně a bez rozpaků vyzvat, aby vám pomohli přitáhnout víc prosperity do vašeho života. Andělé a archandělé s vámi pak budou kooperovat a rozpustí vaše bloky související s hojností. Sladí vaše vlastní vědomí s vědomím hojnosti nebo vám vnuknou nové nápady, obdaří vás novými příležitostmi a finančním požehnáním.

Také váš anděl strážný je vaším nejbližším andělským spojencem a je vždy ochoten pomoci v jakékoli oblasti vašeho života, včetně vyhovění vašim modlitbám stran finanční či jiné hojnosti.

Archandělé hojnosti a prosperity

Jak psáno výše, archandělů hojnosti a prosperity je víc. Můžete je přivolat jednotlivě jménem, nebo všechny společně invokací „ andělů hojnosti a prosperity “, aby vás podpořili v konkrétní situaci nebo aby vám celkově pomohli s něčím, s čím pomoci potřebujete.

Archanděl Ariel pečlivě dohlíží na hojnost a prosperitu všech lidí, zejména však těch, kteří se na něj obrátí s prosbou a jeho andělský zásah. Vnukne vám prospěšné rady, které pomáhají najít cestu k navýšení bohatství ve všech oblastech života. Poskytne vám podporu, pomůže najít vhodnější práci či začít s novým podnikáním resp. s kreativní činností, která vás obohatí o různé podoby hojnosti. Spustí narůst vašich financí a umožní vám expandovat všude, kam budete chtít. Ariel vás prostě podpoří v otevření se prosperitě a hojnosti z očekávaných i nečekaných zdrojů.

Archanděl Chamuel  pomáhá se zvyšováním sebevědomí, s budováním kariérního úspěchu, ba i s hledáním ztracených či zapomenutých předmětů, včetně peněz. Odstraní zmatek, chaos a obecně vše, co může blokovat tok vaší prosperity. Chamuel je výtečný pomocník ve všem, co jakkoli souvisí s kariérou.

Archanděl Hamied proslul jako archanděl zázraků. Obnoví vaši víru v magii života, abyste se skutečně dočkali zázraků, nejen však v oblasti vašich financí, ale v čemkoli, co si budete přát.

Archanděl Sachiel je archandělem bohatství a úspěchu. Požádejte Sachiela o podporu, když budete chtít plynout s proudem hojnosti. Rozpustí vaše negativní přesvědčení a bloky, které vám brání žít bohatý a různými možnostmi pulzující život.

Archanděl Haniel, anděl měsíce a nositel jeho energie, pomáhá probudit nebo také obnovit vášeň pro život. Léčí emocionální zranění, která mohou blokovat hojnost a omezovat tok financí.

Archanděl Jeremial pomáhá s rozhodováním ohledně financí, s řešením problémů všeho druhu, zvolením správného postupu, který povede ke zbavení se bloků. Nasměruje vás přímo k prosperitě a hojnosti.

Archanděl Metatron je známý jako anděl života. Pokud jde o hojnost, může vám pomoci s motivací podniknout pozitivní změny ve vašem životě. Učí dešifrovat sny. Vnáší do vaší duše vášeň, s níž pak budete využívat své dovedností a zdroje, které jste vyvinuli ve svých minulých životech. Umožňuje, abyste své schopnosti a dary plně využili v tomto životě.

Archanděl ochrany Michael vám dodá odvahu a sílu, zbaví vás negativních energií a omezujících myšlenkových vzorců, které vás brzdí v pokroku, v posunu vpřed, v materializaci vašich snů a v dosažení hojnosti.

Archanděl Raguel obnovuje mír a harmonii. Podpoří vás v uzdravování a v pozitivní korekci vašich vztahů s ostatními lidmi i ve finančních záležitostech, což může být nesmírně prospěšné, neboť vás tak uvede v soulad s tokem peněz a hojnosti.

Archanděl Raziel vládne božskou, nebeskou magií. Pomáhá v přitahování prosperity a v pochopení zákonů a záhad vesmíru, abyste je mohli využít k přitažení různých forem požehnání. Přivábí do vašeho života víc pozitivních příležitostí, bude vás inspirovat a vsugeruje vám vynikající nápady, které pak budou generovat vyšší až velmi vysoký příjem.

Archanděl Sandalphon odnáší k Vyšším bytostem Světla prosby a žádosti, včetně modliteb za větší hojnost nebo dokonce za finanční zázrak. Poskytuje podporu v hudebních aktivitách a v aspiracích na větší úspěch v tvůrčích činnostech. Pokud byste si přáli vydělávat peníze ve světě hudby, Sandalphon je pro vás tím pravým andělem, kterého byste měli oslovit.

Archanděl Zacharael pomáhá se zrušením destruktivních a vám škodících karmických smluv a závazků, které blokují vaši prosperitu. Účinně zbavuje různých závislostí a připoutaností. Někdy odevzdává vykonání důležitých kroků a dosažení konečného výsledku Nejvyšší vůli.

Andělem duchovní alchymie a transmutace je archanděl Zadkiel. Proměňuje výzvy, kterým čelíte, na nové příležitosti. Pomáhá emocionálnímu uzdravení a k odpuštění, které uvolňuje cestu k prosperitě a hojnosti. Odkrývá skutečné životní poslání a podstatu životní síly jednotlivce.

Archanděl Barakiel  (Barachiel) vyvolává pocit vděčnosti a optimismu, abyste mohli s radostí a nadšením přivítat vše, co se ve vašem životě objeví. Díky tomu, že jste pak ve stavu radosti a vděčnosti, vás požehná dalšími a dalšími přínosy. Barachiel je prostě andělem lidského štěstí.

Kromě výše zmíněných archandělů se kolem vás pohybuje celý andělský tým duchovních průvodců a strážných andělů, který je vždy připraven, ochotný a schopný vám pomoci. Ano, i v tom, po čem ve svém životě nejvíce toužíte. Musíte však o jejich pomoc požádat.

Andělé jsou vždy ochotni pomoci, s velkými i menšími záležitostmi. Zároveň ale musí ctít vaši svobodnou vůli a jen zřídka zasahují do vašeho života, pokud nejsou výslovně požádáni a nedostanou svolení k vedení a zásahu.

Pokud tedy chcete od andělů finanční podporu, určitě je otevřeně a s důvěrou požádejte.

Jak to udělat? Neexistuje jeden jediný správný způsob, jak anděly požádat nebo se k nim modlit. Neexistuje žádné tajné seskupení slov nebo finanční zázračná modlitba, která jako švihnutím kouzleného proutku vše ve vašem životě napraví. Klíčem je přistupovat k andělům s respektem a jasností a žádat o pomoc s čistým záměrem.

Záměr je rovněž důležitý. Andělé vědí, zda jsou vaše záměry čisté nebo nikoli. Ujasněte si tedy, co skutečně chcete spolu s nimi vytvářet. A pak požádejte o podporu, vedení, poselství a pomoc, abyste se mohli otevřít andělskému toku hojnosti.

Prosba k andělům

Představte si, že kolem vás září jasné andělské světlo a vy jej pomalu a zhluboka vdechujete. Stáváte se více přítomnými v momentálním okamžiku, více spojení s říší andělů, projasněnými, zkoncentrovanými a naplnění světlem.

Takovéto jednoduché cvičení nezabere mnoho času a dokáže zázračně probudit vaši schopnost vidět a vnímat anděly, kteří jsou s vámi. Když vdechujete světlo a necháte je poté šířit kolem sebe, můžete zaznamenat známky či signály jejich přítomnosti. Nezapomeňte vyjádřit svou vděčnost za kontakt, který jste navázali se svými anděly.

Pak nahlas promluvte k andělům (nebo k jednomu z nich):

„Milovaný Zdroj všeho co je, milovaní andělé strážní, milovaní archandělé hojnosti. Děkuji za vaše požehnání. Děkuji za vaši přítomnost v mém životě. Děkuji za všechnu hojnost, kterou jsem vaší zásluhou již mohl/a okusit.

Dnes vás žádám, abyste mě vedli, abych se ještě víc otevřel/a proudu hojnosti.

Pomozte mi jasně vidět vámi vytvořené příležitosti, rozpoznat nejlepší kroky, které je třeba podniknout. Podpořte mne, abych měl/a dostatečně silnou vůli jednat na základě inspirace vámi vnuknuté.

Prosím, vyčistěte a vyřešte všechna moje omezující přesvědčení, blokující a negativní programy a vzorce.

Prosím, vyčistěte a vyřešte všechny mé bloky, traumata z minulosti, zatěžující karmické vazby a jakékoli rodové vzorce nedostatku a strachu.

Zbavte mne, prosím, všech zbytků omezující víry, slibů chudoby, víry v nedostatek a odloučení, které mě brzdí v dosažení hojnosti. Pomozte mi vyčistit a pustit se všeho, co mi brání v nekonečném toku hojnosti.

Oprostěte mne od strachu, pochybností a nejistoty na cestě k hojnosti, štěstí a radosti.

Pomozte mi otevřít mysl a srdce a posilněte mou ochotu a schopnost pohybovat se směrem k nejvyšší pravdě.

Způsobte, aby byli ke mně přitahováni jenom ti správní lidé, abych navazoval/a jenom pravé a ryzí vztahy, aby byl můj přínos světu hodnotný.

Uveďte mé dávání a přijímání do rovnováhy. Pomozte mi setkávat se s nejlepšími možnostmi a šancemi.

Pomozte mi vidět, vnímat a cítit hojnost a požehnání, které jsou již v mém životě přítomny.

Podpořte mě v pěstování vděčnosti v sobě a v navyšování andělské životní síly.

Děkuji, že jste se se mnou spojili. Děkuji vám, že mě podporujete a pomáháte mi napojit se na proud hojnosti.

Prosím, dejte mi znamení, že jste vyslyšeli mé prosby. Tisíceré díky za vaše vedení, podporu a pomoc. Děkuji, děkuji, děkuji.“

Doporučuji vždy končit své žádosti a modlitby k andělům projevem vděčnosti, protože vděčnost působí jako mocná síla na zhmotnění vašich přání.

A zůstaňte zcela přítomní, soustředění a otevření vedení andělů. Díky tomu budete schopni zřetelně vidět a vědět, kdy a kde se před vámi otevírají dveře bohatých příležitostí.

Chcete-li zintenzívnit své spojení s konkrétními archanděly uvedenými výše, můžete zkusit neuvěřitelný účinek vibračních archandělských esencí, v jejichž výběru vám rada pomohu.

Pokud se chcete naučit pracovat s anděly, prohloubit s nimi kontakt, umět techniky andělské terapie, možná vás zaujme tento kurz: www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka

Přihlásit se na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: