RIRTUÁL HROMNIC (IMBOLCU) S BOHYNÍ MOKOŠ PRO ŠTĚSTÍ, HOJNOST, ZDRAVÍ, RADOST, OMLAZENÍ

Dnem zasvěceným bohyni Mokoš je sice každý pátek, a jedním z těch významnějších, o kterém se konali rituály se světlem, mlékem, zrny, chlebem a spřádáním nitek vlastního osudu v barvách tří slovanských světů, byl obřad o posledním pátku před Hromnicemi.

My však máme letos k dispozici energeticky velice mocný den, který následuje hned po novoluní, po němž obecně narůstá přející energie a je vhodné začít s rituály zaměřenými na vzrůst a rozvoj čehokoli, co si přejeme. Jde o 2.2.2022, součet činí desítku, číslo karty Kola osudu, kterým u Slovanů otáčí právě Velká Matka a Velká Bohyně Mokoš. 

Právě v tento den můžete pod jejím dohledem a ochranou vzít nitky osudu do vlastních rukou. Mokoš jako bohyně osudu měla nesmírné znalosti o životě každého člověka v minulých, současných i budoucích inkarnacích. Věděla vše o každém jednotlivci, o jeho minulých činech, a mohla ovlivnit i jeho budoucnost.   

Slovanská bohyně Mokoš je v některých slovanských oblastech populární a uctívána dodnes. Ve staroslovanském božském panteonu zaujímá výjimečné postavení. Je hlavním prototypem a archetypem slovanské Velké Matky, stvořitelky světa v ženské podobě. Zastupuje Matku Zemi, která dává život, a pak jej zase odebírá.

Za starých časů existoval její kult strážkyně rodinného štěstí. Také v současnosti je nazývána patronkou domácího krbu a ohně.

Měla takový vliv, že se k ní s prosbou o moudrou radu obraceli dokonce i slovanští bohové. Zastávala taktéž roli ochránkyně mateřství a ženského štěstí. Mladé dívky a ženy jí vzdávaly poctu a různými obřady se snažily tuto mocnou božskou čarodějku si naklonit. Ano, rovněž čarodějku, Mokoš například učila ženy prorokovat a pomáhala jim věštit. A taktéž čarovat.

Je pozoruhodné, že většina rituálů konaných na počest nebo pod záštitou Mokoš bývá spojena se snad nejsilnějšími slovanskými amulety tvořenými pomocí techniky tkaní uzlů. Vyráběly se za účelem ochrany, pro zdraví, pro štěstí, lásku apod.

Živlem bohyně Mokoš je jak země, tak voda, takže přebírala patronát i nad prameny a studánkami. V rámci Mokošiných obřadů házely do nich dívky vlněné nitě, příze, kousky látek.

Pokud se pokoušíte rozvíjet zvláštní nebo paranormální schopnosti, můžete si jako svého učitele, patrona a ochránce vybrat právě Mokoš.

Staroslovanský rituál k přilákání štěstí

Před Hromnicemi prováděly slovanské ženy magický Mokošin obřad, během kterého se na ni obracely s prosbou o podporu a pomoc. Tímto rituálem zároveň zbavovaly sebe a svou rodinu negativních vlivů, lákaly k sobě štěstí, prosperitu, bohatství, zdraví, mládí. Makoš byla rovněž schopna zmírnit utrpení a pomoci překonat jakékoli potíže.

2.2.2022 v 16.00 hod. se na silovém místě na Vyšehradě setkáme, abychom vedeni Mokoší provedli rituál na její počest a ve svůj prospěch s jejím požehnáním.

Lektorka rituálu: Judita Peschlová, průvodkyně žen, ženských kruhů a rituálů, spisovatelka a žurnalistka,a utorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

Cena za účast na rituálu: 250 CZK

Kontakt: judita.andele@gmail.com anebo formulářem zde pod akcí

Místo setkání: bude oznámeno závazně přihlášením po úhradě účasti na rituálu

Mnohem, mnohem víc se o rituálech, jejich detailním průběhu, o příslušných bohyních, silových místech atd. dozvíte ve víc než 360 stránkové knize Velká kniha rituálů.  

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: