RITUÁL A MEDITACE LÁSKY

Kdo z nás by netoužil po ideální, bezpodmínečné lásce, jakou nás zahrnují ve své velikodušnosti andělské bytosti? Ano, můžeme se s takovouto lásky setkat i mezi lidmi. Například mezi matkou a jejím dítětem, dítětem a jeho rodiči, občas i mezi partnery a tu a tam i mezi dobrými, věrnými přáteli. Ale láska andělů k nám není s ničím porovnatelná, snad právě proto, že je zcela jiná…

Andělé nám svou laskavostí, mírností a přejícností ukazují správný směr do „přístavu“ skutečné lásky. Dokážeme-li se na sebe dívat očima andělů, uvidíme nádherný svět, který je naplněný světlem, láskou a především nadějí. Láska pak vstoupí do našeho života jako zázračný léčivý elixír.

Pokud budeme andělům důvěřovat, přivedou nás k absolutnímu pocitu bezpečí a ochrany, obklopí vás svou bezhraničnou láskou. Pak budeme i my schopni takovouto lásku poskytnout ostatním lidem, protože se proměníme v jakési „pozemské anděly lásky“. Andělé budou s námi spolupracovat na duchovní úrovni. Andělé a my jsme v podstatě příbuzné bytosti, protože jsme dílem stejné tvořivé vesmírné síly. Podobně jako andělé se můžeme i my rozhodnout vyzařovat lásku a pravdu namísto strachu, bázně, nedůvěry a smutku. Naše neutuchající snaha dosáhnout lásky a otevřít se jejím zázrakům se stane pozváním, na které budou andělé reagovat svou okamžitou přítomností.

Láska stejně jako andělé ruší všechno potencionální zlo. Pěstujme v sobě nejdřív dobro, a pak vstoupí do našeho života pod křídly andělů i láska naplňující, láska, jež nás rozzáří jako hvězdu na noční obloze.

Malý rituál andělského zázraku lásky

Archanděl Chamuel souvisí s takřka všemi devíti andělskými kůry, je jedním z nejvyšších andělů a hlavním andělem lásky. Vkládá však do srdcí lidí nejenom lásku, nýbrž i odpuštění, soucit a něhu.

Vibrační esenci archanděla Chamuela a tím pádem i hluboké andělské lásky můžete aplikovat v záležitostech jakýchkoli vztahů.

Obstarejte si tedy jeho energetizovanou esenci. Odeberte se o úplňkové noci ke studánce, která je osvětlená paprsky měsíce. Zapalte u ní tři červené svíčky. Stříkněte si esenci na zápěstí, jemně je třete o sebe, pak na hruď, spánky a čelo. Přivolejte archanděla Chamuela.

Zahleďte se na hladinu studánky, v níž se odráží měsíc v úplňku. Nahlas řekněte: „Archanděly Chamuely, obdař mne požehnáním pravé lásky a nech světlo Luny proniknout do mého srdce, aby jej pročistilo a aby se v něm mohla zabydlet láska. Děkuji ti.“

Chvíli se dívejte na svůj obraz ve studánce. Představte si vedle sebe člověka, s nímž byste chtěli lásku sdílet. Pak opět oslovte Chamuela: „Archanděly Chamuely, ať láska stejně bezpodmínečná jako ta tvoje co nejdřív vstoupí do mého života, ať si mohu naplno užívat dobrodiní lásky tady na zemi. Ať láska nikdy neopouští můj příbytek a natrvalo se usadí v mém srdci jako stále kvetoucí, voňavý květ. Děkuji ti.“

Setrvejte u studánky nějakou dobu, myslete na lásku, na všechny její stránky a kvality, které může vnést do vašeho života, také však na lásku, kterou vy oblažíte ty druhé.

Umyjte si obličej vodou ze studánky, vystřete obě ruce k měsíci a koupejte se v jeho světle. Tímto gestem přivítáte lásku a otevřete ji svou náruč.   

Poděkujte Chamuelovi. Zhasněte svíce a odneste je domů, kde je opět zapalte, a nezhášejte je, nechte je dohořet.

Krátká meditace s Chamuelem

Podobně jako u mnoha andělských meditací si nejdřív najděte pohodlné, nikým nerušené místo. Zavřete oči. Přivolejte Chamuela: Prosím, pomáhej mi a provázej mne v této chvíli, v níž toužím přivést andělské světlo do svého srdce a skrze něj pak do celého světa. Děkuji ti.“

Chamuel je andělem lásky k sobě, lásky romantické, přátelské i rodinné. Pomáhá lidem najít partnera duše a nestrádat životem nenaplněním láskou.

Prostřednictvím zpomaleného dýchání se úplně uvolněte. Narazíte-li na nějakou část těla, v níž ucítíte napětí nebo bolest, nasměřujte do ní dech, abyste tenzi doslova „rozdýchali“. Můžete si třeba představovat, že tlak z tohoto místa vědomě vydechujete a Chamuel jej mění na světlo.

Relaxujte. Přesuňte pozornost k srdeční čakře. Poproste Chamuela, aby umožnil andělský zázrak a nechal do ní proudit své perleťově růžové světlo, které je klíčem k jejímu otevření.

Měli byste pocítit nesmírnou něhu, která plyne z nebeských plání do vaší hrudě a začíná se šířit do celého těla. Chamuel směřuje proud růžového světla také do vaší aury. Posléze začne světlo pronikat až za hranici vašeho energetického pole. Každým výdechem rozšiřujete dosah růžově záře.

Obraťte opět pozornost ke svému srdci. Vědomě pošlete paprsek bezpodmínečné andělské lásky svým blízkým, své rodině, pak svým přátelům. Stále klidně a zhluboka dýchejte. Poté odešlete světlo a lásku ze svého srdce do světa, až jím bude celý zahalen. Pak zahrňte odpuštěním a světlem nebeské lásky všechny, které jste dosud považovali za své nepřátele, nepřejícníky, závistivce. Dopřejte si požehnaného pocitu moci lásky, jak dlouho budete chtít.

Klidně dýchejte, nechte lásku expandovat do všech světových stran, do všech koutů země i do země samotné.

Začnete-li se samou láskou blaženě usmívat, můžete meditaci zázraku lásky ukončit. Vězte, že vše je v pořádku, vy jste v pořádku, svět je v pořádku, neboť je plný lásky.       

Užívejte si vyživující síly andělské i pozemské lásky. Abyste si ji udrželi, stříkejte si dva krát denně Chamuelovu vibrační esenci alespoň po dobu jednoho týdne. A láska vám dá – křídla!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací, certifikovaná terapeutka andělské terapie a hlavní konzultant a terapeut projektu Lichtwesen.

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: