RITUÁLY LETNÍHO SLUNOVRATU, SVÁTKU SVĚTLA A OHŇĚ

V den letního slunovratu 21. června, slavíme vrchol slunce a světla, který v sobě nese také jeden ze zlomů, přechodů v rámci Kola roku, stejně ​​jako to vidíme kupříkladu v symbolu jinu a jangu, který má vždy v nejvyšším bodě jednoho z obou pólů znak pólu opačného. Slunovraty jsou znamením změny, změny jako principů života. Letní slunovrat je oslavou bujné radosti, úplného oddání se světlu, ohnivé vitalitě, dračímu ohnivému tanci, extázi světla, tepla a ohně.

Rostlinný svět právě teď přináší mnoho druhů plodů, což můžete vlastně udělat i vy. Připravte se na svou „osobní sklizeň“, získejte svou osobní sílu a otevřete se síle slunce. Oslavujte plnost, sluneční energii a obřadní sílu posilujících slunovratových rituálů plných bujnosti a zároveň lehkosti!

Ve dávných dobách byla samozřejmě zvláštní doba roku také oslavována jako jeden ze čtyř svátků slunce (2 slunovraty, 2 rovnodennosti). Jenomže tehdy byl na rozdíl od našich moderních časů rituálem i každodenní život a jeho přechody. Lidé byli důvěrně provázáni s přírodou a jejími cykly. Vyli do značné míry závislí na přírodě, na počasí, na svém přírodním prostředí (což jsem i my dnes, ale podstatně méně si tuto okolnost uvědomujeme). Jejich angažovanost a rituály byly samozřejmé a přirozená v pravém slova smyslu. Z této vzájemné provázanosti se každodenní úkony staly obřadem, rituálem, a to bez vědomého úmyslu, pouze z empatického pocitu, že rozhodující je pouze toto spojení mezi bytím a nebytím.

INSPIRACE K RITUÁLU LETNÍ SLUNOVRATU:

 1. Připravte si předem buďto hudbu anebo hudební nástroje, na které budete hrát, anebo vás bude provázet u tance, jenž vás uvede do sluneční extáze. Dále své rituální potřeby, určitě svíce nebo jiný zdroj ohně a světla, čtvrtky, barvičky, případně barevné korálky, barevný papír, přírodní materiály, třpytky, lepidlo, váš deník, magické rituální potřeby pro vytvoření obřadného kruhu a přivolání ochraňujících entit, resp. bytostí či bohů a bohyň.
 2. Začněte rituál ujasněním svého záměru, např. "Dnes oslavuji letní slunovrat, svátek největšího světla, radosti a extáze". Vyslovte svůj záměr nahlas!
 3. Proveďte rituální očistu.
 4. Uzemněte se.
 5. Nakreslete, anebo jiným způsobem vizuálně vytvořte kruh, zvýrazněte jeho tvary lupeny květů. Kruh by měl být dostatečně veliký, abyste se v něm mohli pohybovat. Otevřete tím posvátný prostor, prostor mezi světy, prostor oddělený od běžného, každodenního života.
 6. Přivolejte dle svého zaměření a přesvědčení příslušná božstva, slunovratové bohyně a bohy, víly, svá silová zvířata, nebo jiné pomáhající a ochraňující bytosti a entity. Můžete je přivolávat pouze v duchu, nebo vyslovovat slova přivolávací formulky hlasitě, je však možné je přivolat i speciálními pohyby, tancem, zpěvem, hudbou, bubnováním atd. Měli byste se u toho cítit příjemně, dobře a ve své síle. Když se cítíte dobře, vyzařujete pohodu a ještě intenzivněji tím přitahujete dobrotivé bytosti.
 7. Pusťte hudbu, nechte ostatní účastníky hrát na přinesené hudební nástroje a vstupte do středu kruhu. Pak následujte impulsy svého těla, jenom tak, bez jakéhokoli cíle, aniž byste něco chtěli. Buďte úplně svobodní ve svých pohybech, nenechte se ničím, ani sami sebou omezovat či ovlivňovat. Rozvíjejte v sobě prostřednictvím pohybu, tak, abyste se u toho opět cítili dobře, aby to ve vás vyvolávalo pocit pohody, také však radosti, živosti, vitality, vášně, radosti z vlastního pohybu, ze svého těla, z čirého bytí.
 8. Pozvěte do kruhu další případné účastníky (pokud nebudete provádět rituál pouze vy sami), avšak zejména radost! Udělejte z ní milého hosta, zvaného otevřenou náručí i srdcem. Radost k vám přichází, když ji pozvete, aniž byste se k tomu jakkoli museli nutit, když to děláte s láskou k sobě, k životu, k Matce Zemi. Pohybujte se, tancujte, dokud nepocítíte bujarou radost, dokud vy sami nebudete radostí. Užívejte si tyto chvíle tak dlouho, jak jen budete chtít.
 9. A pak nastane čas zklidnění. S radostí ukotvenou hluboko v sobě, ve svém těle, duši, srdci, v kostech, očích, údech, začněte malovat, bez přemýšlení, bez plánu a bez koncepce, malujte, jak to cítíte, následujte své pocity a svou vnitřní extázi. Neexistuje nic, co bychom mohli nazvat správným nebo špatným, dobrým nebo zlým, hezkým nebo ošklivým. Jste pouze a jenom vy, v y v tomto přítomném úžasném okamžiku.  A tak je to v pořádku. Protože dnes je letní slunovrat, svátek světla, radosti a extáze, nejdelší den v roce.
 10. Tvořte, malujte, vystřihujte, vybírejte korálky, barevné papírky, nalepujte tak dlouho, jak budete chtít, nebo dokud i neuvědomíte, že se probouzí vaše běžné vědomí a váš mozek začne vyhodnocovat vaše vlastní umělecké dílo.
 11.  V té chvíli bez ohledu na fázi, v níž se vaše dílo nachází, svůj tvořivý proces ukončete. Podívejte se na své dílo s láskou, přijetím a bez jakéhokoli posuzovaní nebo hodnocení. Bude-lij se vám chtít, můžete zaznamenat své dojmy, emoce, zkušenosti do svého deníku.
 12. Nalaďte se na své srdce, vnitřní slunce vašeho zdejšího bytí a zeptejte se ho, zda je potřeba ještě něco udělat, nebo zda již můžete svůj velice jednoduchý rituál ukončit.
 13. Poté dokončete svůj slunovratový rituál způsobem, který vám vyhovuje: poděkujte bytostem či bohům a bohyním za podporu a ochranu.
 14. Zhasněte oheň nebo svíce.
 15.  Zavřete posvátný prostor a kruh svým vlastním způsobem.
 16. Obřadně posbírejte své rituální předměty a kruh s láskou odstraňte, lupeny květů rozsypte do okolí.

Judita Peschlová