SNOVÁ TERAPIE: VÝZNAM SNŮ, JEJICH ZVĚDOMENÍ A ZLEPŠENÍ ŽIVOTA

Potřebujete pomoci rozluštit, co znamenají vaše sny a vědět, co vám odhalení jejich významů může přinést do života, jak vás mohou uzdravit nebo vyléčit vaše srdce či duši?

 

Nejdřív něco o léčení a terapii sny ve starověku

Pokud se dnes setkáte s tvrzením, že někdo v současnosti náhle v sobě objevil průlomovou techniku uzdravování či jiné terapie skrze význam snů, vězte, že je to přinejmenším bludná iluze. Snové léčebné chrámy existovali již ve starém Egyptě, nejznámějšími se však stali tzv. Asklepiony v antickém Řecku. Byla to specializovaná centra, v nichž se provozovalo léčení různých, nejenom fyzických neduhů založené na holistickém (ano, ani holistická léčba není objevem naší moderní doby!) a komplexním přístupu k léčbě.

Počátky Asklepionů jsou zahaleny v mlhách nejstarší historie lidstva. Současní praktici holistických metod velice podobných těm, které se používaly právě v těchto raných „wellness centrech“, vychází z předpokladu, že Řekové převzali velkou část svých poznatků o holistickém léčení od starých Egypťanů, kteří sdíleli své postupy také s Esejci a Terapeuty (mezi něž měl patřit i Ježíš, což v kontextu s Asklepiony nazvanými po řeckém bohu Asklepiovi není nic až tak zvláštního). Je známo, že Asklepia fungovala stovky let, od zlatého věku Athén až po pozdní antiku a institucionalizaci křesťanství jako státního náboženství Římské říše.

Asklepiony byla centra pro kultivaci integrity a zdraví těla, mysli, duše a ducha v celém starověkém středomořském světě. Jak název napovídá, tato raná „wellness“ byla zasvěcena bohu léčení Asklépiovi, který nejen obnovoval zdraví svých pacientů, ale o kterém mnozí tvrdili, že se stal bohem právě díky svým terapeutickým a lékařským schopnostem i skutkům.

Svědectví o apoteóze (v překladu přijetí mezi bohy, zbožštění, nanebevzetí) Asklépia, který se narodil smrtelné matce Coronis a božskému otci, bohu Slunce Apollonovi, lze nalézt v dokumentech po celém klasickém světě. Například ve svém díle Cynegeticus píše Xenophon: „Asklépius získal ještě významnější schopnost, a to křísit mrtvé a uzdravovat nemocné; a protože jsou tyto danosti božské, získal mezi lidmi věčnou slávu.“ Rovněž Cicero ve svém De Legibus uvádí: „Budou uctívat jako bohy ty, kteří byli vždy považováni za obyvatele nebes, tak i ty, jejichž zásluhy je umístily do nebe, Herakla, Libera, Asclepia, Castora, Polluxe, Quirina…“ Všimněte si, že dlouhá staletí před Kristem se objevuje syn Boha a smrtelnice, který uzdravuje churavé a oživuje mrtvé, sám se pak stává „Bohem“ a získává věčnou slávu a úctu na Zemi…

Asklepia sloužila potřebám nemocných na mnoha místech, například v Epidauru, na Kosu, v Aténách a Pergamu.

Považovat Asklepia za ranou verzi nemocnic by zdaleka neodpovídalo charakteru těchto center uzdravování, která ve skutečnosti kombinovala prvky toho, čemu dnes říkáme lázně, duchovní i kulturní stánky a centra pro odpočinek a relaxaci. Komplex v Epidauru, jednom z nejvýznamnějších z mnoha Asklépií, částečně podsklepeném, sestával z různých prostor pro spirituální aktivity a bohoslužby, očistné procedury, relaxační techniky, umění a kulturu. Divadlo v Epidauru bylo jedním z největších ve starověkém světě, mimo velká města jakými byly Athény a později Řím. Nacházely se zde přirozeně i ubytovny pro pacienty a hosty; též malý hipodrom; oltáře boha Apollóna, panenské bohyně Athény a Hygeii, dceři Asklépia; hlavní chrám Asklépia; a samozřejmě abaton, kde pacienti podstupovali „inkubační“, tudíž spánkovou, nebo jinak řečeno snovou terapii; léčebné lázně a nepostradatelná knihovna.

Na léčení a následném uzdravení je vždy něco božského. Je to jakási mystická záhada, která jako by vzdorovala i těm nejlapidárnějším imperativům rozkladu a entropie, které charakterizují většinu přírodního světa. Není tedy náhodou, že stejně jako ostatní řecké veřejné instituce nesly také Asklepiony jméno po bohu, v tomto případě Asklepionu. Každý Asklepion v řecko-římském světě v podstatě představoval Asklépiův chrám.

Abaton, chrám snů a léčby skrze sny

Základní terapie nabízená v abatonu, což byla speciální budova věnovaná spánkovému a snovému léčení, byla provozována lékaři, tzv. „asklepiades“, neboli „syny Asklepia“. Tady byla hlavní metodou léčby fascinující technika „inkubace“. Šlo o změněný stav vědomí, ve kterém bylo hlavním úkolem pacientů snít, pamatovat si své sny, pracovat se svými sny. Zajímavé je, že během posvátného „snového“ spánku (jinak řečeno lucidního snění) někdy olizovali rány spáčům psi (vzpomeňte na „dnešní objev“ canisterapie). Stávalo se, že právě během snu byli pacienti uzdraveni, nebo jim byl ve snu zjeven recept na vyléčení. Věřilo se, že je ve snu navštěvuje Asklepius nebo některá z jeho dcer, a byli jimi uzdraveni. V jiných případech sen odhalil další nutnou fázi pacientovy léčby, včetně náhledu na příčinu a průběh zdravotního problému i na to, jak potíže odstranit. Novoplatonik Lamblichus zmiňoval fakt, že v Asklepionu se nemoci léčili „božskými sny“. Během „obřadů vidění“, ke kterým docházelo v noci ve spánku, docházelo k uzdravení prostřednictvím božsky inspirovaných snů.

Různorodost nemocí a zranění, která byla předmětem léčby inkubací v abatonu, byla mnohočetná a pestrá. Klasické zdroje uvádějí různé choroby, například dnu, slepotu, němotu, tasemnice, ochrnutí prstů i obtížné těhotenství. Dokonce i zranění, u kterých byla malá naděje, že by je sami bohové mohli vyléčit, se často hojili během „inkubace“ („snové terapie“). Kromě různých změn vědomí, kterými procházeli poutníci v abatonu, byly v komplexu Asklepion k dispozici různé somatické terapie.

Co je snová terapie

Snová terapie je proces odhalování toho, co sny znamenají ve vztahu k našemu bdělému životu. Proces výkladu snu je symbolický a individuálně přizpůsobený snícímu. Proces snové terapie čerpá z freudovské interpretace, jungovských symbolů, transpersonální teorie a objektových relačních introjektů.

Cílem snové terapie není nutně dojít k nezaměnitelné interpretaci daného snu, ale najít pro klienta prostřednictvím jeho snů smysl, použitelnost a emocionální podstatu.

Z tohoto důvodu není možné provést věcnou analýzu snů pouhým vyhledáním symbolů, postav či situací ze snů ve „Snáři“. Ve skutečnosti jsou snáře velice zavádějící a výpovědní hodnota popisů u jednotlivých snových symbolů je vlastně nulová.

Interpretovat své sny má většině případů smysl pouze pod vedením zkušeného psychoterapeuta nebo snového terapeuta. Sny jsou často tak abstraktní, že zachycení těchto ukazatelů je složitější, ale stále je to podobné procesu individuální terapie.

Téma výkladu snů inspirovalo k napsání stovek knih a doktorských prací. Sny jsou mocné. Způsobují, že pociťujeme silné emoce a vzpomeneme si na zdánlivě zapomenuté zážitky.

Zatímco sny samy o sobě mohou působit zcela abstraktně, analýza snů vám pomůže je pochopit v kontextu vašeho života. Tento proces výkladu snů používají psychoterapeuti i terapeuti snů, protože může pomoci pacientům hlouběji porozumět sobě a svým nejhlubším tužbám.

Proč sníme, je stále do značné míry záhadou, ale odborníci se domnívají, že náš mozek používá sny k:

  • zpracování emočních traumat
  • cvičení a přípravě na budoucí výzvy
  • třídění a ukládání vzpomínek

Snění může způsobit, že se probudíte s pocitem vzteku, smutku nebo strachu či zmatenosti. Psychoterapeuti používají snovou terapii, aby vám pomohli porozumět snu tím, že spojí dílky snové skládačky s puzzle z vašeho bdělého života.

Pokud si myslíte, že nerozumíte podvědomým aspektům sebe sama, pokud se vám opakují sny nebo pokud považujete své sny za zvláště smysluplné, může být snová terapie pro vás to pravé.

Mnohé z toho, co cítíme, se odráží v našem nevědomí. Pokud máte nestabilní nálady nebo nevysvětlitelné intenzivní emoce, může vám snová terapie také pomoci.

Cokoliv, o čem sníte, vám může poskytnout určitý náhled do vašeho nevědomí. Hluboko ve vašem podvědomí může být pohřben něco, kvůli čemu vámi cloumají intenzivní pocity. Terapeut vám může pomoci tyto podvědomé indikátory rozluštit.

Symbolika snů

Důvodem obtížné interpretace snů je jejich abstraktní povaha. To, o čem sníte, je jen zřídka tím, čím se zdá nebo co se dočtete ve snářích, které vás mohou svést na scestí, anebo vás přivést k velice zjednodušenému a – jak se časem zajisté ukáže – nevhodnému řešení.

Přítomnost skryté symboliky je v této linii snové terapie převládajícím prvkem. Vidět konkrétní obrazy nebo mít různé zážitky ve snech znamená nejčastěji něco úplně jiného, ​​než byste čekali nebo předpokládali. Snový terapeut po vašem boku, který vám pomůže rozluštit tyto významy, vám předestře smysluplná a léčivá vodítkem, poskytne účinnou pomoc a dá vám do rukou nástroj osobního pokroku. Já se například v symbolech, symbolice snů a ve světě archetypů cítím jako ryba ve vodě už odedávna. Proto si moc dobře pamatuji semináře snové terapie a snové symboliky ze soukromé psychoterapeutické fakulty a také velký zájem mých kolegů právě o tuto problematiku. Věřte mi, každý detail probíraných snů byl dokonale a terapeuticky rozebrán na nejmenší „atomy“ a se snáři to nemělo pranic společného.

Sny a kreativita

Vaše sny mohou podnítit vaši kreativitu. Pokud jste kreativní člověk a cítíte se zaskočeni, zavaleni, přemoženi nějakým svým projektem nebo obtížnějším úkolem, může vám pomoci právě a opět snová terapie. Prostě si sednete a analyzujete svůj sen s terapeutem a zabíháte přitom do co nejmenších a nejdetailnějších podrobností. Dá vám to jiskru, kterou potřebujete, aby se vaše „kreativní“ šťáva rozproudila. Někdy je to vše, co potřebujete, abyste se vrátili na správnou cestu. Své sny můžete rovněž použít jako součást své práce v závislosti na tom, jak vyjadřujete svou kreativitu. To by se pro vás mohlo ukázat jako terapeutický faktor sám o sobě.

Noční můry

Noční můry, byť je to dost nepříjemná záležitost, nám přece jenom dávají vnitřní náhled na některé z nejhlouběji skrytých věcí, které nás znepokojují. Trpíme-li nočními můrami a dokážeme je správně interpretovat, budeme se cítit mnohem lépe a také se nám mnohem lépe povede.

Snový terapeut vás přivede k pochopení toho, co vám vaše sny říkají nebo na co vás upozorňují, co je jejich příčinou a jak je „přepsat“. Výsledkem snové terapie je potom nejenom klidnější spánek, ale také šťastnější život.

Energetická pomoc se sny

Než se rozhodnete svěřit sama sebe a své sny do rukou snového terapeuta, můžete vyzkoušet aplikaci energetizované esence Fialový Elohim, která nevede pouze k hloubkové vnitřní očistě a  ke transformaci omezujících, zatěžujících a rušivých struktury, bloků a omezení ve vašem nejskrytějším nitru, nýbrž též k ke spontánnímu rozluštění významů vašich snů, ke zmírnění nočních můr i následků stresujících zážitků a traumat, uvolnění karmických pout a zapletení.

Takže? Máte odvahu na rozplétání husté sítě vašich zapamatovaných i nevědomých, zapomenutých snů?

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, kromě jiného zaměřená na symboliku a archetypy, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektor a poradce projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: