STRES, BOHYNĚ SORAYA, JOFIEL A ANDĚLSKÁ TERAPIE

Stresu jsme v současnosti vystaveni snad všichni, a to již od dětství a až do stáří. Zejména v dnešní době postihuje množství lidí napříč všemi vrstvami obyvatelstva.

Co to stres vlastně je? Jde o poměrně složitou reakci, k níž dochází, když je jakýmkoli způsobem ohrožena vnitřní rovnováha organizmu. Pro lidskou bytost, která žila kdysi v mnohem primitivnějších podmínkách než dnes, byla stresová reakce nevyhnutelnou k jejímu přežití. V situaci nebezpečí ohrožení života - kupříkladu při setkání s divokým zvířetem - bylo potřebné zmobilizovat všechny své síly: k čemu stresová reakce značně napomáhala. Umožňovala jednat způsobem, který v „klidové“ situaci byl často nemyslitelný a téměř neuskutečnitelný. Člověk byl najednou schopný vyvinout větší fyzickou sílu, utíkat rychleji, být odvážnější, pevnější, silnější.

Stresové hormony se uvolňují v jedné z nejstarších částí našeho mozku, která je součástí lymbického systému. Ten je sídlem pocitů a stres je vždy se silnými pocity spjat.

V moderní společnosti dochází ke stresovým reakcím stejně jako v pravěku u ohrožení šavlozubým tygrem, i když v jiných situacích a za odlišných podmínek. Avšak prastará reakce „útěk – boj“, jako následek navyklé metody řešení stresové situace ještě z dávného šera vývoje člověka, se dostaví tak či onak. Tato reakce zahrnuje řadu změn v lidském organizmu: krevní tlak, rychlost srdečního tepu, svalové napětí, rychlost a hloubka dechu, látková výměna, elektrická vodivost kůže, produkce hormonů hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy, frekvence vln elektroencefalogramu.

Skutečný útok nebo útěk však v současných „civilizovaných“ podmínkách nebývá obvykle realizován. Důsledkem toho ale je, že změny vnitřního prostředí v lidském organizmu zbytečně dlouho přetrvávají. Za soustavného hromadění stresorů se zvyšují zdravotní rizika a vzniká pocit vnitřní nepohody.

Opakem stresu je uvolnění, čili relaxace. V přirozených podmínkách k ní docházelo jaksi samovolně, ale v moderní společnosti, kdy je náš mozek bombardován přemírou podnětů, nedochází ke stavu relaxace v žádoucí míře. Relaxovaný stav je možné navodit jistými technikami. Někdy je postačující fyzické cvičení, nebo výkon jednodušší tělesné činnosti.

Existuje bohatý registr různorodých relaxačních technik. Na energetické úrovni a následně na orgánech s ní spojených se stres nejvíce vztahuje ke třetí čakře, k solar plexu, nebo jinak solární pleteně. K ní je přirazena bohyně Soraya a dle angelologie archanděl Jofiel. Zkuste teda po překonání stresové situace tuto krátkou relaxační techniku pod vedením Soraye a Jofiela:

V zájmu dosažení relaxovaného stavu se soustřeďte na pocity svého těla a vědomě uvolněte každou jeho část. Postupně přesuňte svou pozornost od svého těla na své vnitřní prožívání a nalaďte se na vibrace jemnohmotného světa. Upusťte od jakékoli kontroly nad svými prožitky nebo nad vaším okolím.

Pokud jste se zcela odevzdali pocitu uvolnění, vizualizujte přítomnost bohyně Soraya a archanděla Jofiela, oba obklopené nádhernou zlatožlutou aurou. Zkuste je případně přivolat, oslovit jménem. Nemusíte je nevyhnutně vidět, stejně budou po oslovení ve vaší blízkosti. Vnímejte, jak vás seshora přes temeno hlavy naplňuje jejich laskavé, zlatožluté světlo a jak vás zahaluje. Je to světlo, kterého působením mizí obavy, strach, úzkost, stres. Intenzivně pociťujete toto světlo v oblasti solar plexu přibližně v oblasti žaludku. Vnímejte, jak se celá vaše břišní dutina prohřívá, je stále teplejší. Zhluboka přitom dýchejte. Vnitřním zrakem úplně jasně vidíte, jak je každá buňka vašeho těla proniknutá zlatožlutým andělským světlem, jak se i atomy vašeho těla proměňují na zlatožluté, hojivé, nádherné světlo a jak se krevním řečištěm, dýchacími cestami, lymfatickým systémem toto světlo dostává i do nejmenších a nejskrytějších částí a koutů vašeho těla. Zaplavuje vás neuvěřitelně příjemný pocit. Uvolnění se stále prohlubuje, pokoj ve vašem nitru je stále hlubší. Cítíte se báječně, svěže, zbaveni jakékoliv zátěže a křečovitosti. Netrápí vás žádné obavy, strach ve vašem životě ztratil své místo, stres mizí, rozpouští se v záři bohyně Soraya a archanděla Jofiela. Celá vaše bytost se noří do osvobozujícího pocitu, dýchá se vám stále lépe. Nechte světlo, bohyni Soraya a archanděla Jofiela působit tak dlouho, dokud vám to bude příjemné.

Pak se pomalu vynořte se zlatavé záře a jejich světla. Intenzivně, energicky a rychle napněte všechny svaly včetně těch v obličeji, pak je zase zcela uvolněte.  Několikrát se hlouběji nadechněte a vydechněte, protáhněte se a otevřete oči. A pak si už jen užívejte blaženého pocitu klidu a požehnání bohyně Soraya a Jofiela.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka ženských kruhů, první praktikující certifikovaný terapeut andělské terapie v ČR i v SR

Objednat na konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: