Symptomy zablokovaných čaker a energetické bloky

Míváte různé, menší či větší strachy a obavy; cítíte se často nebo dokonce neustále pod tlakem a stresem; jste nezřídka nahněvaní, frustrovaní, bezmocní; míváte pocity viny a výčitky svědomí, potažmo zažíváte stavy úzkosti; trpíte jakýmikoli druhy závislosti, pronásleduje vás pocit nesvobody, máte problémy s nezávislostí, nejste schopní postavit se na vlastní nohy; neumíte se plně postavit na vlastní nohy; máte potíže s financemi, vztahy, sebevyjádřením, tvořivostí, organizací atd.?

Pokud jste odpověděli na některé otázky kladně, pravděpodobně to znamená, že vaše čakry jsou neprůchodné, nefungují, jak mají, jsou jednoduše zablokované; energie nemůže skrze ně proudit a stagnuje stejně, jako některé oblasti vašeho života.

Jaké jsou příznaky zablokování v jednotlivých základních čakrách:

První čakra: pocity osamění, nejistoty, deprese, úzkosti, nezakořenění a nestability; pochybnosti, nerozhodnost, závislost; v krajním případě fobie, posedlost.

Druhá čakra: poruchy příjmu potravy; snížené sebehodnocení; pochybování o sobě; závislost na jiných; nízké libido; nevyrovnané emoce.

Třetí čakra: těžkosti s koncentrací a pamětí;  časté propadní obavám; nespavost, neklid; špatné trávení, nechutenství, závislost na sladkém; neschopnost být ve svém centru.

Čtvrtá čakra: apatie; neschopnost odpustit, dohodnout se, vyjít jiným vstříc; nedostatek víry a důvěry; beznaděj; neochota ke kompromisům; pocit vydělení.

Pátá čakra: nervozita, staženost, křečovitost, obavy, nesoustředěnost; potíže s komunikací a svěřováním se; pocity izolovanosti; problémy se sebeovládáním.

Šestá čakra: bolesti hlavy a migrény; noční můry a podivné sny; nespecifické záchvaty; neurologické potíže a halucinace; neurózy nebo v horším případě poruchy osobnosti; problémy s učením.

Sedmá čakra: deprese, zmatenost, vnitřní chaos, rozpačitost; náměsíčnost; ztráta víry; mentální odpojení; demence, epilepsie, schizofrenie.

Jsou-li vám uvedené příznaky povědomé a jste-li připraveni na čakrové a aurické léčení, navíc spojené se silnými vibračními esencemi a olejíčky, které dovedou vaše energetická centra a auru pročistit, odblokovat, harmonizovat, aktivovat a nabít svěží, mocnou energií; zbavit vás zátěže minulosti; dát sami sobě svobodu a hezčí budoucnost; integrovat tělo, získat celistvost a rovnováhu vašich energií; zjistit jak využít svůj životní potenciál; a přejít na vyšší úroveň sebevyjádření, vnitřní i vnější síly, intuice a dalších pro vás prospěšných a úžasných věcí, absolvujte je se mnou a zjistíte, že vašich sedm základních čaker (a také další nově aktivované čakry) je zázrakem vaší duše i života.

Přibližný průběh čakrového a aurického léčení a terapie:

- očista čaker a aury (rozpouštění a zbavování se starých nefunkčních a negativních vzorců a negativních energií)

- harmonizace čaker a aury (nastolení jejich rovnováhy, stabilizace, sladění, vyrovnání energií)

- „nabití“ čaker a aury (rozproudění energií oživujících celé tělo, každou jeho buňku, a všech energetických těl)

- napojení na zdroj všech živlů potřebných k přežití a k žití šťastného života a také na božskou podstatu (poznání a poté získaní i osvojení si bezpodmínečné lásky, klid, harmonie, mír a smír)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: