TAROTOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA TÝDEN OD 11. DO 17. ZÁŘÍ 2023

" Využijte nové příležitosti pro dosažení prosperity." 

Pokud se jako karta dne, týdne nebo měsíce, či dokonce roku objeví Eso pentaklů, může to znamenat novou příležitost pro získání resp. vybudování finanční prosperity nebo dosažení materiálního úspěchu.

Tato karta signalizuje úsvit nových podniků a projektů, které by mohly připravit cestu k hospodářskému růstu a prosperitě. Je to maják potenciálu, který naznačuje příslib plodných snah a slibných investic.

Symbolizuje pozitivní finanční myšlení a nové šance. Nový začátek osvětluje cestu k vědomí bohatství. Eso pentaklů je pozvánkou k přijetí myšlení hojnosti, k rozpoznání a k prohloubení víry ve svůj potenciál úspěchu a prosperity.

Eso pentaklů přesahuje peněžní bohatství, je to karta hojných energií ve všech aspektech života. To může znamenat nové zaměstnání, lukrativní podnikatelský nápad nebo dokonce vášnivý, naplněný a naplňující vztah. Znamená semeno potenciálu a povzbuzuje vás, abyste se chopili příležitostí, které vás obklopují. Toto je váš okamžik, můžete zazářit, tvořit a projevovat bohatství, po kterém toužíte.

Eso je o nových začátcích a Pentakly znamenají materiální bohatství a stabilitu. Společně jsou silným signálem, že se ve vašem životě objevuje nová příležitost k budování hmatatelných, avšak nejenom materiálních hodnot. Karta je výzvou zachování otevřené mysli, podniknutí promyšlených kroků a přijetí finančního nebo materiálního růstu, který se rýsuje na obzoru.

Pokud byste si ode mne přáli rozsáhlejší (placený) výklad o čemkoli, láska, vztahy, zdraví, práce, kariéra, tvořivost, šance v něčem uspět, od něčeho odejít nebo se k něčemu naopak přiblížit, studium, děti, životní styl, spirituální růst, napište mi do formuláře nebo do zprávy.

Anebo se přihlašte na unikátní online kurz Tarotu zde:  www.angelcity.cz/products/vyjimecny-online-kurz-tarotu-stante-se-tarotovymi-mistry-a-profesionaly/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.angelcity.cz%2Fproducts%2Fvyjimecny-online-kurz-tarotu-stante-se-tarotovymi-mistry-a-profesionaly%2F 

Judita Peschlová, s víc než 40 lety zkušeností v práci s Tarotem a jinými médii.