Tendence a energie pro rok 2020

Sotva jsme vstoupili do roku s magickým číslem 2020, dle Tarotu do roku Císaře, už je znatelně cítit změnu energií. Právě tyto energie spojené s novým obdobím můžete skvěle využít jak pro sebe, tak pro svou rodinu, kolektiv, své okolí, životní prostředí, pro ostatní i vše kolem vás.

Teď již víte, že tarotovou kartou pro rok 2020 je karta s číslem 4, Císař (2 + 0 + 2 + 0 = 4)

Znamená to současně, že energie roku 2020 jsou v zásadě ty samé, které samotný Císař a jeho karta reprezentují:

 • vytvoření solidního základu pro váš život i pro vše, co budete „podnikat“
 • přijetí nových opatření a postup vpřed
 • nutnost být disciplinovaný
 • vytváření a následování „struktury“
 • vyrovnání se nebo vyřešení vztahu k otci, k otcovské rodové linii a k autoritám, a také získání vlastní autority
 • spojení s božskou i otcovskou mužskou energií (a v návaznosti na ní proniknout hlouběji do svých rodinných struktur a konstelací, bádat v historii své rodiny i rodu, vyrovnat se s rolí otce ve svém životě atd.)

Ačkoli to může působit tak trochu fádně a nudně, bude to pro mnohé z vás naopak vzrušující rok! Výrazy jako „struktura“ nebo „disciplína“ takovéto pocity mohou sice evokovat, podíváte-li se však na principy roku 2020, čili principy energie Císaře, zjistíte, jak silný a velký potenciál v sobě skrývají.

Císař je (krom jiného) otcovským archetypem Tarotové sady. Když se srovnáte a naladíte na tento božský mužský archetyp (snad i s pomocí speciální esence pro rok 2020), získáte velkou sílu, moc, stabilitu, autoritu, různé pro osobní rozvoj potřebné schopnosti a zdroje, které ochrání a rozšíří všechno, co máte rádi. Příchodem roku Císaře nastává čas spojit se s vlastními jedinečnými vůdcovskými vlastnostmi a ujasnit si svou momentální životní vizi. Když zharmonizujete svou intuici s vaší vizí a činy, vdechnete tím život svým snům a touhám.

Abyste však dovedli letos oživit a zmaterializovat své sny, bude nezbytné upgradovati své „systémy“ a „struktury“, ať už ve vztazích různého druhu, v kariéře, ve finanční oblasti nebo v osobním životě. Je to totiž součást přípravy na obnovení se obrovské a skvělé příležitosti a rozvoj potenciálu. Abyste využili všechny možnosti a šance roku 2020, měli byste být svolní vydržet více, být více, usilovat se více, učit se více, ovládat se více, „zakořenit ve své vlastní půdě“ více, být víc pevní, odolní, stabilní. Pokud neupgradujete své systémy a struktury, nebo pokud se pokusíte stavět na nestabilních či zastaralých a nefunkčních základech, váš úspěch nebude mít dlouhého trvání, anebo se vůbec nedostaví.

Energie roku 2020 je rovněž výzvou spojit se se sílou božského mužského principu (bez ohledu na pohlaví) a aktivovat svou „jangovou“ energii (harmonický člověk nepotlačuje v sobě ani jeden z aspektů, čili ani jang ani jin, nýbrž jsou u něj v rovnováze).

Je to rok, kdy se „věci mají dít“, kdy byste měli podnikat kroky, které jsou v souladu s vašimi cíli, a postupovat s důvěrou a zdravými ambicemi kupředu. Tato doba přináší velké příležitosti k realizaci svých snů a plánů. Uskutečnit je však bude možná pouze za předpokladu, že budete neochvějně následovat vytyčenou cestu a stanovené cíle.

V tomto roce dokážete též vytvořit klid z chaosu tím, že rozdělíte jakýkoli problém na menší části, poté zmapujete kroky, které potřebujete k jeho vyřešení, a pak je budete krok za krokem realizovat.

Rok Císaře bude požadovat systematičnost, schopnost rozumné strategie, vysokou organizovanost a následování svých plánů až do jejich zdárného konce.

Teď byste neměli čekat, až se něco změní. Postarejte se sami o změnu, o nový přístup k životu - a konejte okamžitě, když to bude zapotřebí. Váhavost vás v roce 2020 nikam neposune a nic nezískáte nerozhodností a čekáním na tu správnou chvíli.

Co nejdřív, nejlépe ihned, proveďte následovný malý rituál, abyste se mohli napojit na energii Císaře a roku 2020:

Stříkněte esenci roku 2020 na levé zápěstí, rozetřete pravým zápěstím a tři krát se z její vůně nadechněte. Vytáhněte z balíčku tarotových karet kartu s číslem 4, tudíž již zmiňovaného Císaře. Chvíli se pozorně dívejte na její obrázek a nalaďte se na jeho mužskou energii. Poté si na připravený (nejlépe žlutý) papír napište své cíle pro celý rok 2020. Položte si v duchu otázky: Co se musí stát, abyste tyto cíle mohli zrealizovat? Co vám zaručí úspěch? Odpovědi si rovněž zapište. Další čtvrtku papíru rozdělte na čtyři kvadranty, každý z nich pro jednu čtvrtinu roku. Do těchto kvadrantů zapište kroky, činy, akce, které uskutečníte v konkrétním čtvrtletí. Pak se zeptejte sami sebe:

 • Jaké kroky musím podniknout, abych dosáhl/a svých cílů a naplnění svých snů?
 • Jakou strukturu, řád, pořádek, systém potřebuji, abych skutečně tyto činnosti provedl/a a dosáhl/a své letošní cíle a předsevzetí“?
 • Jaké základy musím „vystavět“, vytvořit, abych podpořil/a svůj růst a úspěch?
 • Jak dosáhnout řád, strukturu a disciplínu, abych dosáhl/a větší úspěch, sílu, spokojenost, štěstí?
 • Jak dosáhnout, aby byla spokojená i má rodina anebo abych mohl/a založit šťastnou rodinu?
 • Jak získat podporu svého rodu a mužské rodové linie?
 • Jak vylepšit své vztahy s autoritami a otcovskou autoritou v mém životě?

V klidu zkuste na tyto otázky odpověď a pak postupně, krok za krokem, udělejte vše pro to, abyste získali vše, co jste si pro tento rok předsevzali.

Speciální energetizovaná esence pro rok 2020, jak jinak, pomáhá nalaďovat se na energie, úkoly, poslání, cíle a také pozitiva tohoto vskutku výjimečného období, které jsou přirozeně stejné, jako vibrace roku i významy karty Císař. Podpoří vás v těchto oblastech:

 • zůstat stabilní, pevní, silní, rozhodní
 • projít bez úhony bouřlivějšími údobími roku a dokonce je využít ve svůj prospěch
 • být realističtí, nehledět na svět kolem sebe skrze závoj iluzí
 • uchovat si bdělost
 • realizovat postupné a cílené kroky
 • odstraňovat a rozpouštět vnitřní bloky i vnější překážky
 • vyjasňovat nevyjasněné a neupřesněné okolnosti, detaily apod.
 • plně využít své schopnosti a případné talenty
 • překonat svá omezení a vykročit ze zóny komfortu
 • rozvíjet svůj zjevný i skrytý potenciál
 • harmonizovat a dostat do souladu svou mužskou a ženskou stránku

Abyste se posunuli dál, pomůže vám kromě esence pro rok 2020 možná i účast na přednáškách o energetických vonných esencích v přednáškové místnosti U Džoudyho v Praze. První se uskuteční 29. 01. 2020 v 18:00 hod. Víc informací zde:

https://www.angelcity.cz/products/energeticke-terapeuticke-vonne-esence-lichtwesen-studijni-prenaska/

Jelikož je Císař vévodící celému roku 2020 otcovským archetypem a představitelem jakékoli autority, rodinné a rodové konstelace budou teď mít mnohem větší sílu a hloubku, natož ještě podpořené právě speciálními terapeutickými esencemi. První z nich, zaměřená na otcovskou rodovou linii, tematiku otce a autority se bude konat rovněž U Džoudyho dne 22. 1. 2020 v 18.00 hod. Víc informací zde: https://www.angelcity.cz/products/vecerni-rodinne-a-rodove-konstelace-rok-2020-a-jeho-esence/

Judita Peschlová, hlavní terapeut projektu Lichtwesen pro ČR i SR, akreditovaná psychoterapeutka a certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie.   

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: