VÁŠ ANDĚL (ARCHANDĚL) STRÁŽNÝ NA ROK 2022 DLE DATA NAROZENÍ

Andělíčku můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku
opatruj ji ve dne v noci,
od škody a od zlé moci.
Andělíčku, strážce můj,
Tělo, duši,
Opatruj.

Kdo by neznal tuto modlitbičku? Ještě i mnozí ateisté si z ní pamatují alespoň tento první verš! Nemusíte ji však důvěrně znát na to, abyste věděli, který z andělů případně archandělů bude stát po vašem boku během roku 2022. Stačí si napsat svoje datum narození, dle níže uvedeného návodu vypočíst své číslo a pak už se podle něj pouze podívat na svého andělského strážce pro celé roční období. Proč zrovna anděl strážný? Pojďme si o tom krátce něco společně přečíst!      

Adventní a vánoční „rozhrnování závojů“

Sváteční období konce roku se považuje za dobu, kdy se ztenčí nebo dokonce zcela zmizí závoj mezi nebem a zemí, mezi různými úrovněmi a světy a my dostáváme možnost zahlédnout nevídané věci. Za předpokladu, že nemáme jiný „závoj“ na vlastních očích, nebo že nic z toho vidět vlastně nechceme či se toho bojíme. Případně se kolem tohoto hájemství zázraků přeženeme v závodě o co nejbohatší vánoční stůl či nejpestřejší výběr dárků pod stromečkem. Ztrácíme však přitom kouzlo, které může ozvláštnit náš život, jakož i kontakt s tím, co nás přesahuje a může vnést do našeho bytí zvláštní, čarovný rozměr. Jak to vše souvisí s výše uvedenou dětskou modlitbou? Úzce. Přes clonu mezi „tady dole a tam nahoře“ nakukují do našeho světa během předvánočních dnů laskavé bytosti, které nám chtějí pomoci a často nás i vést. Andělé…

Andělé i archandělé strážní

Většina lidí už od dávných dob věří, že každý z nás má svého více či méně neviditelného ochránce. Zmínky o strážních bytostech, průvodcích a později i andělech strážných lze vystopovat až do starověku. V různých koutech světa, u různých etnik, v různých civilizacích či državách měli a dodnes mají lidé velmi podobné představy o působení a projevování se těchto světelných, nebeských entit. Přestože je zobrazovali všude jinak a dávali jim odlišná jména, stále jsou to bez ohledu na názvosloví ta samá zázračná stvoření, která drží nad námi patronát.

V naší kultuře je rozšířen názor, že při narození nám nebeské mocnosti přidělí bytost, která nás potom provází během celého života. Vidí věci našim očím ukryté, rozeznává rizika, hrozby, překážky, šance i příležitosti ke štěstí, které my sami přehlížíme. Varuje nás, vystříhá, odvádí z nebezpečných míst a situací. Posílá nám různé čitelné i zašifrované zprávy. Kromě něj je nám však na každý rok přidělen minimálně jeden mocnější anděl, stojící v andělské hierarchii o něco výše než andělé strážní - archanděl. Který z nich bude doprovázet každého z nás v roce 2022?

To zjistíte snadno. Obětujte v předsvátečním shonu pár chvil sami na sebe. Sedněte si a sečtěte všechna čísla v datu svého narození. Zjistíte tak své „archandělské číslo“, podle kterého můžete v níže uvedeném textu najít právě toho archanděla, který bude až do konce roku vaším patronem, strážcem, průvodcem, poradcem, učitelem, koučem, pomocníkem, přítelem. Všechna čísla nad 9 spočítávejte, dokud nedostanete jakoukoli číslici do 9 včetně.

Příklad:

Adéla Babanová, známá česká výtvarnice, 30.7.1980=3+0+7+1+9+8+0=28=2+8=10=1+0=1

(Adela = ušlechtilá, vznešená bytost, tedy cosi jako anděl)

Angela Bassett, americká herečka, 16.8.1958=1+6+8+1+9+5+8=38=3+8=11=1+1=2

(Angela = ženská forma slova anděl. Od téhož jména jsou odvozeny i formy Angelína, Angelika, Angie, Angelique, Andělka...)

Angela Gossow, švédská zpěvačka německého původu, 5.11.1974=5+1+1+1+9+7+4=28=2+8=11=1+1=2

Anjelica Huston, americká herečka, 8.7.1951=8+7+1+9+5+1=31=3+1=4

Angela Lansbury, britská herečka, 16.10.1925=1+6+1+0+1+9+2+5=25=2+5=7

Angie Dickinson, americká herečka, 30.9.1931=3+0+9+1+9+3+1=26=2+6=8

Angie Harmon, americká modelka, 10.8.1972=1+0+8+1+9+7+2=28=2+8=10=1+0=1

Angelique Kerber, německá tenistka, 18.1.1988=1+8+1+1+9+8+8=9

Maya Angelou, americká spisovatelka a básnířka, 4.4.1928=4+4+1+9+2+8=28=2+8=10=1+0=1

Angelo Purgert, český portrétní fotograf, 24.10.1965=2+4+1+0+1+9+6+5=28=2+8=10=1+0=1

Angelo Sodano, kardinál, děkan kardinálského kolegia, 23.11.1927=2+3+1+1+1+9+2+7=26=2+6=8

Angelos Charisteas, řecký fotbalista, 9.2.1980=9+2+1+9+8+0=29=2+9=11=1+1=2

STRÁŽNÍ ARCHANDĚLÉ NA ROK 2022 PODLE DATA NAROZENÍ

Číslo 1:

Archanděl Azrael, anděl změn a přechodů. Je sice obecně považován za anděla smrti, ale žádný strach. Je i andělem znovuzrození a transformace. Pod jeho vedením budou lidé jednotky nadšeně vytvářet svůj vlastní osud. Azrael zvýší jejich schopnost předvídat vývoj situace o několik kroků před ostatními. Pomůže jim tak vyhnout se nepříjemnostem v práci i v osobních vztazích.

Azraelova výzva pro rok 2022: ukázat všechny své rozvinuté i dosud nerozvinuté danosti a talenty.

Číslo 2:

Archanděl Jofiel, anděl tvůrčích aktivit. Své chráněnce podpoří ve vynakládání úsilí při plnění svých snů a vizí. Bude doprovázet osoby s Dvojkou při jejich výstupech na vrcholy osobního úspěchu ve všech klíčových životních oblastech. V lásce jim pomůže najít zlatou střední cestu a vyhnout se extrémům.

Jofielova výzva pro rok 2022: být trpěliví a činit pozvolné kroky při uskutečňování plánů.

Číslo 3:

Archanděl Orifiel, anděl životního poslání. Jedincům s Trojkou ukáže přímou cestu k cíli tak, aby přitom mohli plně projevit svůj širokospektrální talent. Rozvine jejich umění projevit přednosti, kterými disponují. Zajistí, aby je před nepřejností a pomluvami uchránila vlastní slušnost a umírněnost v chování. Zjednoduší a vyřeší to, co si jeho svěřenci zbytečně zkomplikují.

Orifielova výzva pro rok 2022: uhájit své pozice a obhájit svou čest.

Číslo 4:

Archanděl Raziel, anděl moudrosti. Naučí Čtyřky myslet ve smysluplnějších souvislostech. Nasměruje jejich energii a sílu do klidnějšího toku událostí. Umožní jim pracovat s plným nasazením a dočkat se vytoužených výsledků. Za příznivých okolností a vyvinutí potřebné námahy jim dokonce zabezpečí vyšší příjem, zdar a snad i povýšení.

Razielova výzva pro rok 2022: zvýšit svou autoritu a vytvořit lepší image.

Číslo 5:

Archanděl Anael, anděl náklonnosti, harmonie a klidu. Otevře Pětkám oči. Uvidí proto věci, nad kterými se předtím vůbec nezamýšlely. Vytvoří pro ně prostor, ve kterém budou moci být sami sebou. Za jeho asistence dosáhnou uznání. Poučí je, jak brát ostatní takové, jací jsou a neusilovat se přizpůsobovat je obrazu svému. Pomůže jim překonat peripetie ve vztazích a vyhnout se hádkám.

Anaelova výzva pro rok 2022: dívat se na život filozoficky, také však pragmaticky a s nadhledem a nepodceňovat signály svého těla.

Číslo 6:

Archanděl Jeremiel, anděl milosrdenství a odpuštění. Zajistí, aby byly Šestky schopny odpustit sobě i jiným a umožnit tak, aby se všechno ostatní vyřešilo samo. Povzbudí je v odsunutí ega do pozadí a v roce 2022 zkvalitnit důležité aspekty vlastního života. Zaručí jim úspěch – pokud si ho budou přát – a postará se, aby měli sami ze sebe dobrý pocit.

Jeremielova výzva pro rok 2022: stát po boku svých blízkých, nepodléhat pokušením a udržet stanovený směr.

Číslo 7:

Archanděl Gabriel, anděl nově vytyčených cílů. Přivede Sedmičky k tomu, aby vlastním přičiněním hledaly nové, nevyzkoušené cesty. Určí jim životní priority a otevře obzory pro poznávání sebe sama. Dovede je k rozvoji všech nadání, která v nich do roku 2022 pouze dřímala. Nedopustí, aby Sedmičky ustrnuly na již dosažených metách.

Gabrielova výzva pro rok 2022: začít docela jinak a nezlobit se na lidi kolem sebe.

Číslo 8:

Archanděl Haniel, anděl krásy, přátelství a radosti. Povzbudí Osmičky k různým aktivitám a k cílevědomosti, bez které nebudou moci uspět. Zaměří jejich pozornost k rodině a bude od nich požadovat, aby se naučily důvěřovat svým blízkým. Dodá jim odvahu nebát se využít svých vlastních idejí a myšlenek i inspirace od ostatních. Otevře jim nevídané obzory.

Hanielova výzva pro rok 2022: naslouchat radám skutečných přátel, udržet se v kondici a nezapomínat na přísun vitamínů.

Číslo 9:

Archanděl Asmodiel, anděl lásky a romantiky. Vštípí lidem Devítkám poznání i schopnost, jak milovat život takový, jaký je. Odhalí jim tajemství, jak kontrolovat své emoce, nepodlehnout a neztratit se v přívalu citů – a zároveň je vyjádřit se správnou mírou a v žádoucím okamžiku. Zaškolí je v umění vážit si peněz, aniž by se jim klaněli, a tak snad konečně i zbohatnout.

Asmodielova výzva pro rok 2022: nezpůsobovat bolest jiným a neztrácet rozvahu.

Pokud byste si přáli posílit pozitivní energie roku 2022 a zejména ty energie, které vaši strážní archandělé mohou vnést do vašeho života vezdejšího, sáhněte po vibračních archandělských esencích. Jejich užíváním znásobíte ještě víc jejich přínos pro vás, vaše štěstí, zdraví, úspěch, lásku, prosperitu a spokojenost.

Ať váš osobní archanděl ve vás rozvine v roce 2022 to nejlepší a ať vy to nejlepší v sobě využijete - co nejlépe.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, spisovatelka, žurnalistka, hlavní lektorka a poradkyně projektu Lichtwesen (Bytosti světla)

Hlavní ilustrace (Anděl "ve vajíčku věků): Inka Delevová

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: