VAŠE KARMICKÁ ČÍSLA, ARCHETYPY A VYHLÍDKY NA ROK 2019

Každý rok má svá vlastní karmická čísla, archetypy nebo karty, a tím pádem i své vlastní charakteristiky, potenciální události, okolnosti, průběh atd. A samozřejmě každý z nás je pak dle svého vlastního karmického číslo také jenom to své, osobité. Znamená to, že každý rok nese sice jistou energii a vlastnosti, ty jsou však pro všechny z nás velice specifické, ačkoli částečně vychází z vibrací toho kterého roku. Rok 2019 má v sobě obrovský potenciál, velice pozitivní. Záleží pak na karmickém čísle každého jednotlivce, do jaké míry bude pro nositele tohoto čísla potenciál roku stejně, víc nebo naopak méně pozitivní, než obecně celého roku.   

Tady uvádím velice stručně popis toho, co pro osoby s karmickými čísly od 1 do 9 může přinést rok 2019 (výpočet konkrétního ročního karmického archetypu, čili čísla, bude součástí karmického večera s vyhlídkami na rok 2019 ve velice karmický den shodující se s karmickými čísly roku 2019, a to 10. 1. 2019, což je zároveň den s velice příjemnou kosmickou až andělskou ochrannou a podpůrnou energií).

Jedničky

Pokud bude váš archetyp roku 2019 číslo jedna, dostáváte v celém jeho průběhu množství nových šancí. Zkuste je využít naplno a vložte do realizace svých možností všechnu svou energii. Tento rok bude pro vás jako nepopsaná stránka knihy vašeho života, na kterou se postupně budou vkládat a vpisovat nové skutečnosti, překvapivé zvraty, dokonce možná i nečekané „poklady“. Naladíte-li se hned od prvního dne roku 2019 pozitivně, dostanete od života i Univerza jedinečné dary a příležitosti, také šanci začít úplně nanovo.

Dvojky

Vyjde-li vám u karmického výpočtu na rok 2019 číslo, archetyp nebo karta s číslem dva, bude se tento váš rok nést ve znamení vztahů, a to jakéhokoli typu. Půjde zejména o jejich uvolňování, pokud vás dosud svazovali a jejich „pročišťování“. Rok 2019 vám přinese hluboké poznání toho, co je zásadní a důležité, na čem a na kom vám má skutečně záležet. Dostanete v čemkoli podporu svého okolí, takže si budete moci uvědomit, že nikdy nejste zcela sami.

Trojka

Pro lidi s karmickým číslem, archetypem nebo kartou tři, by měl být rok 2019 velice kreativní. Vaše tvořivost se buďto zvýší, pokud jste ji využívali i doteď, nebo probudí, pokud jste ji do tohoto zázračného období nechali spát spánkem Šípkové Růženky. Kreativita ve všech možných podobách, formách a aspektech obohatí váš život v tomto roce a přinese vám nejenom mnoho radosti, nýbrž i úspěchu. Budete-li vytrvalí a důslední, dosáhnete v roce 2019 velkého pocitu štěstí.

Čtyřka

Rok 2019 bude pro vás rokem dosti tvrdé práce na sobě, na svém vlastním štěstí, pohodě a úspěchu. Nastává čas věnovat se svým zájmům, potřebám, snům, cílům a přestat se zabývat těmi druhými, jejich požadavky a potížemi. Utkáte se několikrát se zkouškou vlastní sebedůvěry a sebeúcty, kterou bude nutno v zájmu vašeho pokroku a spokojenosti nejenom budovat, nýbrž i značně navýšit, avšak v únosné a zdravé míře. Bude také nutno již v prvním čtvrtletí brát v úvahu své vlastní pocity a upřímně je vyjadřovat. Jinak nebude další část roku tak příjemná, jak by mohla být. Přichází nová životní šance.

Pětka

Rok 2019 vás dotlačí k tomu, abyste začali projevovat navenek své postoje a názory a neskrývat se za jiné a jejich postoje, nebo čekat, dokud se jiný nejdřív nevyjádří. Budete muset rovněž navazovat víc vztahů, rozvíjet sociální kontakty a zlepšit své komunikační schopnosti, jinak se v roce 2019 neposunete dál.

Šestka

Rok 2019 vás zahrne docela těžkými úkoly, budete však mít dost síly a odhodlání je zdolat. První polovina roku bude od vás vyžadovat velkou akčnost a vytrvalost. Také proto bude konec roku odměnou a přinese velké zadostučinění. Budete lépe vycházet s lidmi, kteří byli doteď problematičtí. Bude potřebné respektovat své vlastní pocity a brát na ně za každých okolností ohled.

Sedmička

Rok 2019 poznamená lidi s karmickým číslem, archetypem a kartou šest svou dynamičností. Nastanou různé změny, bude nutno opustit mnoho starého, změnit postoje, přizpůsobit se „novému větru v plachtách“ a změnit směr lodi svého života. Vaše vnitřní síla vzroste, co vám pomůže překonat případné překážky tohoto roku. Vaše odolnost bude vystavena zkoušce.

Osmička

Na osmičky se v roce 2019 usměje zářivým úsměvem Štěstěna a nepřestane až do jeho posledního dne. Bude to však od vás vyžadovat převzetí plné odpovědnosti za svůj život a všechno, co se v něm odehrálo, odehrává a ještě jenom odehraje. A budete muset být také striktně spravedlivý k sobě i k ostatním, zapomenout na všechny skutečné i domnělé křivdy, odpustit sobě i jiným. Jenom v takovém případě zdoláte všechny nástrahy osudu, které vám mohou zkřížit cestu za štěstím a životní harmonií.

Devítka

Lidé s karmickou devítkou na rok 2019 dojdou velké osobní svobody a volnosti, velký cyklus jejich života bude uzavřen a začne nový. Budete si moci naplno užívat všechny radosti života. Vyspějete v docela jinou bytost. Život se stane báječnou jízdou, u níž nikdy nebudete vědět, co se skrývá za dalším rohem a zatáčkou, aniž by vám to překáželo, naopak.  

Mnohem víc o vašem osobním roku 2019, o jeho průběhu, úskalích i výšinách, odměnách i úkolech, darech i překážkách, o vašich karmických číslech, archetypech a kartách se dozvíte 10. 1. 2019 v 18 hod. na karmickém večeru o vyhlídkách na rok 2019. Informace zde: www.angelcity.cz/products/karmicky-rocni-rozbor-nahled-a-vyhlidky-na-rok-2019/

Judita Katona Peschlová, judita.andele@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: