VIZUALIZACE: JAK NÁM MŮŽE POMOCI

V poslední době se setkáte velice často s tvrzením, že jediným omezením v našem životě je – naše vlastní mysl. Do velké míry může být toto tvrzení skutečně opodstatněné!  Avšak když platí A, musí nevyhnutně platit také B. Pokud tedy je jediným omezením mysl, musí být na druhé straně také jediným (nebo jedním z nejdůležitějších, abychom zbytečně nezevšeobecňovali) klíčem také k překonání omezení a k „obsazení prostoru“ za těmito omezeními, tedy za hranicemi naší mysle a snad i - našeho malého soukromého vesmíru. A jaký prostředek můžeme použít, abychom tyto omezení dokázali eliminovat? Je jich více a k nejefektivnějším patří něco, co znali již lidé v pravěku: vizualizace!

Když se začnete usmívat bez toho, aby se vám chtělo a abyste k tomu měli důvod, mozek zaregistruje pouze úsměv a spustí procesy, které v konečné fázi vytváří hormony štěstí a umělý úsměv se změní v přirozený. Máte-li schopnost silné a přesvědčivé imaginace a vizualizace, bude to fungovat podobně. Mozek nerozezná úplně, zda jste skutečně na prosluněné pláži, anebo si ji pouze s velkou intenzitou, barevností, vůněmi a zvuky jenom představujete. Takže vaše pocity budou stejné, případně velice podobné těm, které míváte, nebo byste měli, kdybyste si hověli v pohodlném lehátku se šampusem v ruce u romantického zálivu s bílým pískem, palmami, šumícím mořem, tyrkysovými vlnkami, blankytným nebem a hřejivým sluníčkem. Obdobným způsobem funguje zhmotňování toho, co si přejeme přitáhnout do života.         

Metodu vizualizace používá mnoho „vítězů“ v různých oborech. Odkud však víme, že její kořeny sahají až do pravěku? Nuže, na co asi sloužili jeskynní malby? Jejich prostřednictvím naši dávní předci jednoduše „popohnali do práce“ svou imaginativní mysl (kterou měli na rozdíl od nás zcela přirozeně a skvěle rozvinutou) a dosáhli tak uskutečnění toho, co nejdřív namalovali, pak si to živě a rituálně představovali a poté – zrealizovali. Neexistuje žádný důvod, proč byste vynikajících výsledků u „lovení vašeho mamuta“ nedosáhli i vy! Ať jím je vytoužená práce, vyšší příjem, výstavnější dům, hezčí postava, lepší kondice, dovolená ve vysněných destinacích nebo úspěch v kýžené oblasti. Ne, nemusíte dnes už hledat nějakou jeskyni, na jejíž stěny budete do obrazů přenášet vaše sny a vize a trénovat tak své kreativní schopnosti (které je mimochodem možné zvýšit právě vizualizací).

Už několik desetiletí jsou populární tzv. Vision boardy, nástěnky vizí, jinak také dream boardy, nástěnky snů, mapy snů apod. Můžete si je dokonce vytvořit i virtuálně, třeba na pinterestu (nikoli Everestu, ale i tam se konec konců můžete dostat, pokud je zrovna výšlap na vysoké štíty vaše vize, kterou si budete efektivně vizualizovat). Jde o vytváření koláží z obrázků, fotek, nápisů, afirmací atd. V podstatě se kromě dostupnějších a modernějších materiálů v ničem neliší od jeskynních maleb. Čili nic nového pod sluncem, ačkoli obrázky v jeskyni asi slunce nikdy neuzřeli. Jak člověk jeskynní, tak člověk panelákový, cihlový, železobetonový, skleněný či dřevěný vysílá svou vizualizací, obrázkovou nebo mentální, jasně načrtnutý vzkaz a zároveň „objednávku“ životu, svému vyššímu Já, Bohu, Bohyni, andělům, prostě tomu, v koho věří. Odkazuje jim, že tohle si přeji přitáhnout, po tomto volá, tohle chce zhmotnit, tamto si užívat. Jak se do hory volá, tak se z hory ozývá, nezapomenete-li na důležité detaily u vašich vizualizací, obdržíte dřív nebo později zásilku s vaší vizuální objednávkou (jelikož jsou to vaše vlastní představy, neměli byste se dočkat nemilých překvapení jako například u objednávek virtuálních, tedy online). Funguje to i naopak. Pokud se vaší myslí často prohání apokalyptičtí jezdci na černých hřebcích katastrofických scénářů, strachů, obav, negativních výsledků a následků, tak se co nevidět objeví ve stáji vašeho života. Bohužel většinou mnohem rychleji než zhmotnění vizí pozitivních.    

Vraťme se však k vizualizacím, kterými se chceme dopracovat ke splnění svých vizí. Postupů vizualizačních technik je nepřeberné množství. Nejrychlejším způsobem je „nastartovat a rozběhnout motor“ „vozidla vašeho dobrobytí“ s některým z odborníků, a potom už můžete ve vizualizační práci na svém zdraví, štěstí, lásce, dobrých vztazích, úspěchu, hojnosti, zdárně složené zkoušce nebo přijímacího řízení atd. pokračovat směle sami.

Uvádím jeden z mnoha způsobu, jak s vizualizací pracovat (já sama měním techniky u jednotlivých klientů, aby jim nezevšedněli a neupadli u toho do „vizualizační nudy“, která jim pak neumožní tak skvělé výsledky):

·         Představte si vysněný, požadovaný výsledek, který chcete dosáhnout. Pokud vám to nejde, najděte si jeho fotku, obraz, nebo si jej sami nakreslete. Nezapomínejte u toho, že to, co si dovedete představit a také představíte, bude tím, co skutečně na oplátku za své úsilí „obdržíte“.  Buďte připraveni a svolní „předat velení“ svaté triádě: vaší mysli, kreativitě a nevědomí. Zavřete oči a soustřeďte se pouze na obraz toho, co si přejete manifestovat ve své realitě. Je to v této chvíli jediná věc, která existuje, kromě ní teď a tady neexistuje nic jiného. Všechno kromě tohoto vysněného obrazu prostě zmizí. Vyžaduje to někdy trénink, nevzdávejte to ani sami se sebou, ani se svou vizí.

·         Poté si představte, že podporu čehokoli, čemu věříte, máte už při vizualizaci, nejenom u cílové rovinky vašich snah o dosažení toho, co si vizualizujete.

·         Zafixujte svou představu. Držte se jí a nepouštějte.

·         Přesuňte svou představu (a také svou představivost jako takovou) do své běžné reality.

·         Nespěchejte a „netlačte na pilu“, křečovitost realizaci vašich snů nepomůže.

·         Snažte se zdokonalovat ze dne na den svou představu, obraz cíle, v každé nové vizualizaci do nejmenších detailů se všemi průvodními znaky (zvuky, vůně, barvy atd.)

·         Doplňte vizualizace afirmacemi a neměňte je až do chvíle, než se vaše představa nenaplní.

·         Ustavičně svou techniku a představu vylepšujte, zdokonalujte.

·         Ujistěte se, že vaše představa není v rozporu s vašimi nejhlubšími vnitřními přesvědčeními (které často není vůbec jednoduché odhalit, a ještě těžší „rozpustit“). Pokud na ně narazíte, nejdřív se jich zbavte.

·         Buďte ve svých představách sice velkorysí, ale navzdory tomu realističtí (to může souviset také s omezeními vaší mysli a nevědomí, mají-li jisté hranice a vy je ve svých představách překročíte až příliš, nebude ani nejlepší vizualizace fungovat. Otestujte tedy nejdřív své hranice.)

·         Pro úspěšnost vašich vizualizací je klíčem čas a pravidelné opakování, tedy nic jiného, než vyžaduje aplikace jednotlivých kroků vedoucích k úspěchu našich akcí: disciplína a sebedisciplína. Jedna vizualizace, případně i několik, avšak chaoticky opakovaných pouze z času načas, nejsou dostatečné.

·         Ve svých představách buďte „hvězdou na podiu“, nikoli divákem, který se zálibně a s obdivem na její vystoupení dívá.

·         Vylepšete svůj sebeobraz a pracujte na svém zdravém sebevědomí, bez něho stěží dosáhnete vysokých cílů.

·         Používejte rovněž „materiální podobu“ svého cíle a sebe v něm (foto, obrázek, zmenšeninu vysněného objektu atd.)

·         Aby vizualizace fungovala, musí ji provázet pozitivní, libé kladné pocity (radost, štěstí, vděčnost atd.).

·         Bez hluboké a skutečné víry ve svou vizi a bez každodenní praxe vizualizace, bude váš prospěch z vizualizace buďto nulový nebo mizivý.

·         Používejte před každou vizualizací vibrační mistrovskou esenci Lao-Tse, která prohlubuje meditací a oživuje vizualizované obrazy, nastoluje klid a stav, v němž se nenecháme ničím a nikým vyvést z rovnováhy, zůstáváme klidní a uvědomujeme si, jaký je pro nás nejvhodnější postup. Díky užívání této esence, případně nošení energetizované kuličky jako šperku, reagujeme vždy přiměřeně a rozumně a nenecháme se ovlivňovat svými hodnoceními, posuzováním a emocemi. Esence mírní vnitřní napětí, neklid a poruchy spánku. Poskytuje podporu před a během obtížných situací. 

Chcete-li zažít skutečný profit z vizualizace, obraťte se, jak již bylo řečeno výše, na někoho, kdo s vámi podstoupí několik počátečních vizualizací, pomůže vám odhalit vaše případná vnitřní omezení a bloky a také je odstranit. Také u takovéhoto postupu vám může být esence Lao-Tse.

JUDITA PESCHLOVÁ, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektorka a konzultantka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: