VNITŘNÍ KLID A UVOLNĚNÍ

Napětí, nervozita, strach a stísněnost, které mohou přerůst až ve stavy úzkosti, nás občas provázejí v jistých životních situacích nebo životních obdobích. V poslední době je to, žel, vzhledem k okolnostem, jimž jsme všichni vystaveni, takřka konstantní stav, zejména u citlivějších osob. Pro celý organizmus je vnitřní napětí velice vysilující, byť si jej nemusíme plně uvědomovat. Může se pak někdy docela rychle, někdy zas až po delší době odrazit nejenom na našem psychickém, nýbrž i fyzickém zdraví.

Něčeho se bát je zcela přirozené a samozřejmé, dokonce nám strach někdy zachrání život. Ostatně kvůli záchraně života nebo záštitě těla se stal v průběhu evoluce součástí našeho emočního vybavení. Pokud jsme však natolik senzitivní, že se cítíme neustále v ohrožení, celý náš „systém“ musí být nevyhnutelně v permanentní pohotovosti, což má pak často mnohem horší následky, než ohrožení samo. U dlouhodobějšího setrvávání ve stavu vnitřního napětí a obav může dojít ke snížené kvalitě života a k narušenému fungování příslušných jedinců.   

Inklinování ke zvýšené míře strachu, stresu, napětí či úzkosti souvisí mnohdy se životními zkušenostmi a dědičnými předpoklady. V takovém případě dochází nezřídka k obranným reakcím těla, které jakýkoli problém ještě víc prohloubí bez ohledu na to, zda předmět napětí je reálný nebo nikoli.

Způsobů, jak se tenze, úzkosti a neklidu zbavit, případně je zmírnit, je víc. Jedním z nich je užívání esence „Má uvolněnost“.  Pokud jste uvízli v kolotoči bojácných, úzkostných, stresujících myšlenek, které zvyšují vaše vnitřní napětí, jste-li na ně téměř stále soustředění, pomůže vám tato esence se uklidnit, uvolnit, zrelaxovat, mírně a jemně zastavit tok myšlenek a vyčistit hlavu. Došlo-li to tak daleko, že i vaše tělo, svaly, fascie jsou v ustavičném napětí, „Má uvolněnost“ má schopnost pomoci vám i s tímto typem potíží.

Dalším z efektů je skvělý účinek při potýkání se s chronickou nespokojeností, a to skrze nastolení vnitřního míru a klidu. Díky esenci jsme vyrovnanější a vidíme svět z jiné perspektivy.        

„Moje uvolněnost“ se přiřazuje k safírově modrému paprsku, který má velkou ochrannou moc, stabilizuje, čistí, vytváří ochrannou bariéru, harmonizuje auru, navozuje stav mírnosti, očišťuje prostor od nevhodných a negativních energií, navozuje pocit klidu a bezpečí, navíc eliminuje karmická pouta a omezení.   

K složkám této terapeutické esence nepatří pouze éterické olejíčky, nýbrž také energie drahých kamenů, například lápis lazuli. Ten považovali za posvátný již staří Egypťané. Představoval pro ně noční oblohu rozzářenou spoustou jasných hvězd. Chrání před negativní energií a také před psychickými útoky. Co je však v našem případě ještě důležitější, zbavuje a bojuje s úzkostí, napětím a stresem. Nastoluje - co jiného - vnitřní klid, uvolnění a harmonii. Jeho vibrace stejně jako vibrace esence „Má uvolněnost“ (jinak též „Moje rovnováha“) umožňují reálně posuzovat stávající situaci, získat nadhled nad děním kolem i ve světě, dívat se na události ve svém životě racionálně, v souvislosti s momentálními okolnostmi jednat moudře a rozvážně - doslova „královsky“.

Na fyzické rovině posiluje imunitu a dává sílu na překonání nemocí. Poradí si se zánětem, potížemi s dýchacím systémem a s hlasivkami i s bolestmi hrdla.

Judita Peschlová, hlavní terapeutka a oficiální lektorka projektu Lichtwesen, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací, judita.andele@gmail.com

Objednávka esence

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: