VŮLE K ŽIVOTU, NADĚJE A SÍLA OHNĚ V ČASE EPIDEMIE S ARCHANDĚLEM URIELEM A JEHO ESENCÍ

(s popisem meditace s Urielem)

Oheň sám o sobě by stál za dlouhý článek, dnes se však soustředíme na jednu jeho stránku využívanou již před tisíce let.

V časech různých nákaz, pandemií i infekčních nemocí se síla ohně a jeho nepopiratelná očistná moc využívala jako jistý druh „dezinfekce“ a eliminace všeho, co by mohlo ohrozit komunitu i jednotlivce. Patrně je to jeden z důvodů, proč se tak rychle prosadil názor (ačkoli pouze laický), že vyšší teploty vzduchu mohou zničit koronavirus. Vzpomeňte jen na různé rituály, kupříkladu o noci letního slunovratu, v průběhu kterých se přeskakovalo přes oheň, aby se lidé očistili od případných – nejenom zimních a jarních - neduhů a všeho negativního a naopak, aby do sebe vstřebali vitalizující sílu a moc ohně. Oheň osvětlovat jeskyně. Ohněm se člověk chránil před divou zvěří a občas před nepřáteli. Ohněm se pálili v časech moru a jiných nákaz oděvy mrtvých i potenciálních nakažených, občas i jejich příbytky, aby se snížilo riziko další a další nákazy. V průběhu vlády Karla IV. a pontifikátu papeže Klementa VI. propukla v roce 1347 velká morová epidemie, která trvala přibližně 2 roky a zahubila 1/3 evropské populace. Říká se, že papež přežil morovou ránu díky tomu, že mu jeho lékaři nařídili dodržovat pravidlo "pobytu mezi dvěma ohni", kterým se tehdy vypalovali zdroje nákazy. 

Vlastnosti ohně fascinovali člověka od dávného pravěku a pravděpodobně je krom jiných životodárných prvků jedním z těch podstatnějších, které se přičinili o evoluci, rozvoj a pokrok lidského druhu. Oheň umožnil kupříkladu zpracování kovů, dokonce často i kamenů atd.

Bez ohně by nebylo teplého jídla (bez patogenů). Podle profesorky Karen Hardy poskytlo vařené jídlo našim dávným předkům víc energii a bylo pravděpodobně spojeno s rychlým růstem mozku, ke kterému došlo před 800 tisíci roky, tudíž v době, ve které se na základě archeologických výzkumů začal používat v Evropě oheň. Škrobové jídlo upravované nad ohněm bylo základním prvkem při vývoji. Obecně byla v paleolitu role škrobnatých potravin ve stravě velmi významná.

V angelologii se některým andělům přiřazují živly, to znamená, že známe andělské bytosti, které souvisí se živlem vody, vzduchu, země či ohně. Není mi však známo, že by se jméno některého z andělů překládalo např. jako „Voda Boží“, „Vzduch Boží“ anebo „Země Boží“. Avšak „Oheň Boží“, případně „Světlo Boží“ existuje. Jde o překlad jména jednoho ze čtyř nejčastěji zmiňovaných archandělů, tzv. „andělské silné čtyřky“, a to archanděla Uriela (někdy se uvádí Auriel). Svým světlem a ohněm prosvětluje a zahání jakoukoli temnotu. Svítí na cestu každému, kdo se na něj obrátí v nouzi. Svým pronikavým zrakem, jistou formou světelného paprsku, vidí pravou podstatu věcí a touto svou schopností obdarovává i nás samé. Tento paprsek má rubínově červenou barvu (jednu z barev ohně), a jeho prostřednictvím Uriel často působí na Zemi i její obyvatele.

Uriel střeží oheň hořící v útrobách Země a poskytuje svým chráněncům dar tvořivého ohně. Na mnoha obrazech můžeme spatřit, jak na jeho dlani hoří plamen věčného ohně.

Byl seslán z nebe, aby varoval Noeho před potopou, proto je dodnes ochráncem obětí různých přírodních i jiných katastrof.

Bývá rovněž zobrazován s knihou a svitkem. Byl učitelem Ezdráše (nebo Ezra, v překladu „pomoc“), autora jedné ze starozákonních knih Bible (není však do ní vždy zahrnuta), čili může u psaní čehokoli účinně podporovat všechny, kteří se psaní věnují.

Uriel vládne ze světových stran severu a z dnů v týdnu sobotě.

Jeho blahodárný vliv je spojován s energií čakry kořene, tzv. zemské čakry, pro kterou je typická rudá barva (opět barva ohně).

Archanděl Uriel rozhýbává v těle zpomalené a stagnující procesy, také „zpomalenou imunitu“ a proces uzdravování, který vyžaduje prostředky blízké jak živlu ohně, tak země.

Ačkoli se lidé nejvíc obracejí na archanděla Michaela s prosbou o zpracování, nebo dokonce eliminaci obav, také Uriel zbavuje své chráněnce strachu, též však netečnosti, letargie a ochablosti.

I v nejtěžších nebo nejsmutnějších dobách navrací lidem vůli k životu, navíc vnáší do života dynamiku a akčnost, nedovoluje podlehnout nudě, lenosti, beznaději a strnulosti.

Posiluje až vášnivou touhu žít, zvyšuje odvahu, vytrvalost, schopnost uklidňovat jiné osoby, zmírňovat napjaté situace, vést jiné a prozkoumávat zatím nezmapovaná území a možnosti. Dává naší duši mír a mysli moudrost.  

Uriel učí žít právě teď, v přítomnosti, a odvádí naši pozornost od toho, co už je za námi a nemá vůbec žádný smysl se tím zabývat. Bdí nad zdárnou realizací našich rozhodnutí. Odhaluje skutečný potenciál naší duše a probouzí v nás duchovní nesobeckou lásku, tak potřebnou v čase nouze. Odkládáme-li stále své povinnosti na později a pak si nevíme rady, Uriel nám bude stát po boku jako dobrý rádce.

Uriel někdy působí v našich životech jako antické múzy: chybí-li nám inspirace či vnuknutí, stačí se na něj obrátit a výsledek bude překvapivý a rychlý. Plní často funkci patrona umění, zejména hudby a jakýchkoli libých tónů či zvuků.  

Všechny výše uvedené charakteristiky a působení v sobě nese i vibrační esence archanděla Uriela.

Uriel je rovněž patronem věštby a kabaly, věštců a jasnovidců.

Sytě zlatá, zlatohnědá, žlutá a červená jsou barvami, kterými září jeho aura a které blahodárně působí v případech, v nichž se na něj obrátíme o pomoc.

Zesilovačem vibrací archanděla Uriela je speciální druh křišťálu zvaný zmrzlé světlo, pak karneol a citrín, zejména však rubín. Ten je nazýván králem drahokamů (když už jsme u králů, velký rudý kámen uprostřed lilie na přední části svatováclavské koruny je rubín). Svému nositeli dává rubín šanci žít život ve vnitřním míru, spokojenosti a hojnosti, což jsou také Urielovi dary pro lidstvo a tímtéž způsobem působí i jeho vibrační esence. Rubín je podobně jako Uriel a esence nabitá Urielovou energií spojen s první, kořenovou čakrou a se zemskou sílou naší Matičky Země. Ztělesňuje symbol mužského principu yang a dynamickou ohnivou energii stejně jako Uriel.

Meditace s archandělem Urielem a jeho esencí

(Není vhodná, pokud máte horečku!)

Udělejte si pohodlí, vytvořte nerušený prostor. Pusťte si příjemnou hudbu. Nastříkejte si Urielovu esenci do dlaně, třete chvilinku obě dlaně o sebe, pak vetřete esenci do zátylku, položte levou dlaň na čelo, pravou na dolní část bříška. Poté ruce uvolněte.

Zavřete oči a klidně dýchejte. U každého nádechu se představujte, jak vás plynutí vašeho dechu přivádí blíže k světelné říši andělů. Současně vnímejte energii Matky Země, jak prochází vašimi chodidly a v podobě červeného světla stoupá vašim tělem vzhůru. Obraťte pak celou svou pozornost do svého nitra, do centra svého já, které se rovněž naplňuje září všech červených odstínů. Vaše aura, tělo a všechny části vašeho Já se očišťují, harmonizují, vylaďují, ztišují. Dostáváte se do souladu s hlubokým, povznášejícím klidem Matky Země, jejích andělských strážců i archanděla Uriela a jeho uzemňující a obohacující energie. Cítíte v duši doslova blažený mír. Jste úplně klidný/á a uvolněný/á. Oddáváte se blahodárnému a slastnému pocitu klidu, který vnímáte jako osvobozující a uvolňující.

Vnímáte rovněž, jak příjemné teplo se zdrojem ve vnitřním ohni Země proudí skrze chodidla do celého vašeho těla, které je relaxované a vláčné. Třpytivá rubínová záře vyvěrající ze srdce Země neustále proniká přes plosky vašich chodidel a pomalu se šíří vzhůru jako teplá příjemná vlna. Spaluje vše negativní, toxické, zatěžující, nezdravé. Zásobuje vás energií, vitalitou, zdravím, silou, elánem. Působí jako aktivizační elixír.

Cítíte se motivováni, jakoby vás granátově zbarvené paprsky probouzeli z dlouhého spánku. Špatná nálada, skleslost, rozmrzelost, únava, vyčerpání, nechuť k činu, strach, nevole, pesimismus mizí.

Cítíte radost ze života, se sebe sama, z nadcházejících dní. Možná vás zaplaví radost z pouhého bytí. Chvíli si užívejte tohoto pocitu, „natankujte“ i z něj vnitřní sílu. Jste prostoupeni rudým světlem, jež léčí vás i vaše okolí, vaši minulost i přítomnost. Nechejte červené světlo archanděla Uriela působit, i když meditaci ukončíte. Pak pomalu meditaci ukončete, posíleni, vitalizováni, léčeni. Na závěr opět nastříkejte vibrační Urielovu esenci na levé zápěstí, třete krátce o pravé zápěstí, spojte je dohromady a nadechujte energii esence i Uriela hlubokými nádechy. Poděkujte Urielovi a vykročte očištění, posíleni a s radostnějšími vyhlídkami do nového a svěžejšího dne.

Judita Peschlová, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie

 

Objednat esenci Archanděl Uriel

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: