VÝCVIK KELTSKÝCH A SLOVANSKÝCH KNĚŽEK BOHYNĚ 2019

(Bohatá teorie i praxe; přechodové, sezónní, moderní a další rituály pro dívky a ženy každého věku) 

Buďte suverénní. Buďte krásné. Buďte moudré. Buďte milované a milující. Buďte kněžky. Buďte Bohyně.                                                          

Místo konání:  PRAHA (bez ubytování, stravy a cestovného) 

Délka výcviku: 4 víkendy

Lektorka: Judita Peschlová, autorka nové výjimečné knihy Andělské rituály pro ženy (cca 300 stran), zkušená, dlouholetá průvodkyně žen a lektorka ženských kruhů, zasvěcená jednou z balkánských šamanek v roce 1991 a v roce 2011 jednou z kněžek Avalonu)

Cena: jeden výcvikový víkend: 2280 kč (za všechny 4 víkendy najednou 8.320; za každý víkend zvlášť spolu 9.120 kč)

Kontakt a přihláškyjudita.peschlova@gmail.com, 604927790

Co znamená stát se Keltskou a Slovanskou Kněžkou Bohyně a Země?

Být Kněžkou (a zároveň také Hedge witch, Kněžkou přírodní magie, jakousi čarodějkou Země žijící na pomezí dvou světů a svobodně, s lehkostí překračující jejich hranice) znamená pracovat s energií Bohyně, přírody, kosmu a jejich jednotlivých aspektů pro dobro své, dobro Země i jejích obyvatel, také však být průvodkyní jiných žen, kněžkou Bohyně v jejím původním i novodobějším ponětí, moderní vědmou a moudrou, zasvěcenou, něžnou i vášnivou, jemnou i extatickou následovnicí svých nedávných i pradávných předchůdkyň a samotné Bohyně. 
 

Cesta kněžky: je cestou ustavičného uvědomování si posvátnosti všeho živého a spojení s energiemi Bohyně, světa přírody, kosmu, živlů, Luny i Slunce, větru i moří, bouřek i řek, vulkánů i mírných dolin, božské i přírodní pozitivní magie; cestou osobní přirozenosti a kreativity v její individuální podobě;  cestou vytvoření celoživotního vztahu se světem Bohyně a planety Země, se sebou sama, se živly, s jednotlivými fázemi roku, s Lunou, planetami, vílami, dévami a všemi ostatními přírodními i nadpozemskými i pozemskými bytostmi.

Pro koho je výcvik určen: všechny máme v sobě schopnost a danost stát se kněžkou, je pouze nutné ji v sobě objevit, rozvíjet, kultivovat a naučit se postupům a práci se všemi aspekty práce kněžky právě výcvikem a později vlastními zkušenostmi. Takže výcvik je určen kterékoli ženě od 15 do 115 let…

O čem výcvik bude:

·       o mnohém, co se vše ani nedá popsat

·       o hlubokém ponoru do tajemství Bohyně, Země, tradicí i sebe sama

·       o informacích z různých tradic, o jejich Bohyních a také Bozích, o jejich 

        posvátných energetických místech a místech síly Bohyně i samotných žen 

·       o tradičních, sezónních, přechodových, starodávných i novodobých rituálech 

        a jejich teoretickém pozadí a praktickém provádění

·       o získání vedení a podpory, abyste dovedli kráčet svou vlastní individuální 

        cestou v rámci širších souvislostí keltských i dalších tradic a nacházeli v 

        průběhu procesu učení své vlastní „magické já“

·       o rozvoji sebe sama, resp. o zdokonalování jako skutečné kněžky

·       o putování za poznáním kouzla, čili magie samotného života

·        o důrazu na praktická cvičení a o získávání praktických dovednosti kněžky

·       o „vnější“ i “vnitřní práci“ na sobě jako ženě, Bohyni a kněžce

·        o řízení se původním a dávným keltským a slovanským Kolem roku, kterým se 

         později inspirovali i jiné „školy“ (Wicca atd.)

·       o učebním procesu neustále obohacovaném rituály, obřady a praktikami staré 

        keltské a slovanské tradice a tradicích také jiných

·       o podpoře  vlastní energie a inspirace prací ve skupině, v kruhu stejně 

        smýšlejících žen prostřednictvím sdílení a společné činnosti

·       o různých metodách, také však vizualizacích a kupříkladu magickém tanci a hlasu a 

        zpěvu (připomínajícím písně Bohyně anebo šamanský zpěv apod.).

 

Délka výcviku: výcvik se skládá ze čtyř společných víkendů, s dostatečným odstupem pro integraci poznaného a předvedeného. V mezidobí budete sami praktikovat osvojená cvičení a vše co jste se naučili nebo se průběžně učit budete. 

Program výcviku: rámcový program jednotlivých víkendů výcviku nemůže obsahovat vše, co si osvojíte a co se naučíte a může se mírně měnit podle vašich preferencí, vaší osobitosti a jedinečnosti, také dle okolností přímo na místě konání výcvikových setkání. Zdánlivě se podobá jiným typům škol nebo výcviků kněžek, ale princip a základ výcviku jsou odlišné, obdobné jsou pouze navenek:


Víkend první -   16.-17. únor 2019, Praha

Imbolc a Ostara (Hromnice a jarní rovnodennost): Panna a Dívka

* Co znamená být Kněžkou Bohyně a Země

* Bohyně a Divine Feminine (posvátné ženství)

* Keltské, slovanské a jiná Kola roku: svátky, festivaly, aspekty, živly

* archetypy Panny (a Dívky), Milenky (a Mladé ženy), Matky (a Zralé ženy) a 

   Stařeny (a Moudré ženy a Zasvěcovatelky)

* Bohyně nových začátků a předjaří

* Rituály menarché, dospívání a ženství a zasvěcení do jejich dávných mystérií

* Posvátný obřad Imbolcu, svátku keltského jara a obdobných rituálů v jiných 

    tradicích

* Rituál jarní rovnodennosti v různých tradicích

* Zhotovování a příprava pomůcek na rituály předjaří, jara, menarché, dospívání a 

    ženství

* Magie větru a vzduchu, práce s elementem vzduchu v tradicích Bohyně a jejích 

    kněžek

* Léčení zvukem, hlasem a hudbou v tradici Bohyně a jejích kněžek

* Léčení aury a čaker v tradicích Bohyně a jejích kněžek

* Léčení zranění vnitřní Panny a Dívky, uzdravování osobní „historie“ v době 

   dětství a mládí

* Léčení sebe sama v tradici Bohyně a jejích kněžek

 

Víkend druhý -  13. - 14. dubna 2019, Praha

Beltaine a další májové svátky lásky; Litha a obřady letního slunovratu v jiných tradicích: Milenka a Mladá žena

·       Posvátný svazek/manželství (spojení Boha a Bohyně ve všech známých 

        tradicích) 

·       Oslava prvního aktu lásky v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Rituál uzavírání sňatku (hadfasting) a jeho různé podoby

·       Zhotovování a příprava pomůcek na rituály svateb a lásky

·       Posvátnost těla, přijetí sebe sama, láska ke svému tělu v tradici Bohyně a jejích 

        kněžek

·       Posvátná sexualita v různých tradicích a v době moderní

·       Uzdravování traumat ženského těla a zranění souvisejících s první sexuální 

        zkušeností

·       Spirální tanec a jeho magie (tanec ve spirále) v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Síla ohně a rituály ohně v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Síla, energie stromů a obřady s nimi spojené

·       „Labyrinth walking“, rituální procházení labyrintem a zasvěcování v labyrintu 

         v tradici Bohyně

·       Spojení a rituály s přírodními bytostmi, vílami, elfy, dévy a draky v tradici 

        Bohyně a jejích kněžek

 

Víkend třetí - 15. - 16. červen 2019, Praha
Lammas, Dožínky a jiné obřady oslav úrody a plodnosti; Mabon a podzimní rovnodennost: Matka a Zralá žena

·       Rituály hojnosti, plodnosti, žní a úrody v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Obřad vděčnosti v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Oslava a obřady mateřství a porodu

·       Rituál přivítání dítěte a křtu

·       Léčení porodních traumat, léčivé rituály

·       Uzdravování traumat po ztrátě dítěte a po abortu, léčivé rituály

·       Ženská rodová linie a její případné léčení v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Magický kruh v tradici Bohyně a práce s ním

·       Přírodní magie a magie v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Vytváření oltáře Kněžky

·       Element vody v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Práce s intuicí, vhledem a jasnozřivostí v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Podzimní rovnodennost v různých tradicích a její rituály

 

Víkend čtvrtý – 21. – 22. září 2019, Praha

Samhain a jiné svátky uctění předků; Yule, obřady zimního slunovratu: Stařena, Moudrá žena a Zasvěcovatelka   

·       Obřady Samhainu a svátků předků také  v jiných než keltských tradicích

·       Rituály rozloučení

·       Umírání, transformace a znovuzrození v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Naši předkové a předchůdci; duchové přírody a její strážkyně

·       „Temná“ Bohyně a její rituály

·       Magie Luny v tradici Bohyně a jejích kněžek 

·       Divinace, práce s kartami, předvídání v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Práce s elementem Země v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Zimní slunovrat, jeho rituály a zvyky v tradici Bohyně a jejích kněžek

·       Závěrečné zasvěcení

 

Přihláška je platná po úhradě nevratné zálohy ve výši 2000 kč na účet v České spořitelně č. 1062749003/0800 s uvedením celého svého jména a hesla VKSKB2019.

  

Pár zpětných vazeb z minulých výcviků: 

Milá Judito, děkuji za krásný čas, těším se na příště, a na celý krásný Kruh se všemi :-) Martina

Přidávám se i já :-) byl to pro mne velmi plodný a kouzelný víkend  děkuji za energii, kterou jsme společně vytvořily :-) Gabriela

Zdravím děvčata. Hlásím zmírnění mých "kašlacích" potíží. Co je zajímavé: přestaly mě brutálně bolet nohy. Děkuji. Asi bych tohle potřebovala častěji :-) Eva

 I já se přidávám Judito, děkuji za krásný víkend , velice si užívám bytí ve spirále, je to úžasné. Marie

Klidně si to kdykoli zopakuji, bylo to báječné nad mé očekávání. Klára

Naučila som sa toho toľko, že mám čo spracovávať najmenej rok! Lucia

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: