VYLÉČENÍ MINULOSTI, NÁSLEDNÉ NABYTÍ VNITŘNÍ SÍLY A VYBUDOVÁNÍ RADOSTNÉ PŘÍTOMNOSTI

Všechno je energie. Myšlenky, emoce i nemoce, též však léčení a uzdravení, záměry a plány i jejich realizace, kreativita a její plody, a rovněž vše, co existuje v nám známém světě. Dokonce i naše vztahy jsou vazby vytvořené jistým druhem energie. A přirozeně i naše vzpomínky a tím pádem také naše minulost jsou energií.

Pokud jsou vzpomínky a tudíž i naše minulost tvořeny energií stejně, jako uzdravování, musí být možné je „vyléčit“. Zahojení minulosti je pak dosažením jakéhosi „neutrálu“, něčeho, co již není žádnou krajností ani na jedné, ani na druhé straně našich životních „mantinelů“. Po uzdravení své minulosti prostě víte, že jste v neutrálním a navíc i harmonickém stavu, v němž pokud přemýšlíte o svém starém já, o jiných lidech ze své minulosti, o minulých událostech nebo zážitcích, není v tom už žádné utrpení, žádná bolest, žádný vztek, žádné exponované, příliš intenzivní emoce.

Pro mnohé z nás je jedním z nejtěžších kroků při uzdravování minulosti přiznání své bolesti, její identifikování, prožití a poté převzetí osobní odpovědnost za její vyléčení. Je důležité pochopit a přijmout, že pocit štěstí a míru je hluboká vnitřní práce a nikdo jiný ji za nás nemůže udělat.

Dokud ze své bolesti obviňujeme druhé a čekáme, až se oni a ne my změní, stavíme se do pozice pasivní oběti. Budeme-li nadále věřit, že naše štěstí závisí na provedení nebo nastoupení změny někým jiným, dočkáme se opakovaných zklamání a budeme neustále rozhořčeni, naštváni, ublíženi, zraněni, zablokováni, v podstatě uvězněni ve své vlastní pasti. Obviňování druhých a vycházení z předpokladu, že budou jednat jinak, tedy tak, jak si my sami přejeme či představujeme, je marným prodléváním v cyklech beznaděje, bezútěšnosti, zlosti, ukřivděnosti, sebelítosti, neschopnosti hnout se z místa.

Proto je důležité vymanit se jak ze sebeobviňování, tak z výčitek na adresu těch špatných, nedostatečných, nepřejících, agresivních, manipulujících, málo milujících, ubližujících, atd. Jsme koneckonců „duchovní bytosti na člověčí stezce“. Měli bychom si uvědomit, že bolest, a někdy i strádání, je jedním z našich největších učitelů. Ano, jsou situace, kterých následky jsou vskutku vyvolány nesmírně těžkými traumaty a doslova příšernými zážitky. Ty je nesmírně těžké uzdravit, ale nemožné to není. Prvním krokem je odpustit sami sobě a milovat se za to, že jsme lidmi, a použít bolest jako katalyzátor růstu.

Co však s křivdami, traumaty a zraněními, které nám způsobili ti, kteří už odešli na věčnost? Bohužel, často i po smrti osob, které si spojujeme se zraněními z minulosti, pokračujeme ve starých vzorcích myšlení a chování, někdy i v jednání s ostatními. Léčení našich problémů, které mají cokoli společného s těmi, kteří již nejsou s námi, je primárně stejný proces, jako kdyby tu stále byli.

Přijetí faktu, že nemáme a ani bychom neměli chtít mít absolutně žádnou kontrolu nad jakoukoli jinou osobou, místem nebo věcí z naší minulosti nebo současnosti, otevírá naše srdce a dodává nám odvahu a sílu nejdřív zahojit svá stará zranění a nakonec se jich láskou vzdát. Převzít kontrolu nad svým vlastním životem a dobrobytím, ​​aniž bychom obviňovali nebo zahanbovali jiné, je aktem skutečné vnitřní síly.

Právě ve chvílích utrpení, kdy se v našich myšlenkách, emocích, v těle nebo v duši objeví a projeví vzpomínka na zneužívání, traumata, zanedbávání, na zážitky související se závislostí, ponížením, nouzí, hrůzami či strachem, apod., si udělejme potřebnou pauzu dřív, než promluvíme nebo začneme jednat. A pak se rozhodněme myslet jinak.

Přirozeně, může to být a často také je, delší proces. Proč? Zejména proto, neboť uzdravení minulosti a nás samých nezřídka vyžaduje intenzivní práci se stíny. Může to trvat několik hodin, týdnů, měsíců, nebo let. Vězte však, že váš vlastní proces je jedinečný, a proto si stále važte sami sebe, mějte k sobě úctu, respekt a soucit, a pečlivě o sebe pečujte. To, co nejvíc potřebujete během procesu zahojení minulosti, jste vy sami! Buďte tady především sami pro sebe, což může znamenat být po celou dobu léčení minulosti o něco méně přítomni pro ostatní. Na změnu způsobu myšlení je nutné dopřát si dostatek času a prostoru pouze a jenom pro sebe.

Změna myšlení během procesu uzdravování

Chceme-li uzdravit sebe vyléčením své minulosti, je nutno – jak bylo již výše zmíněno – nejdřív změnit své myšlení a prožívání toho, co máme uvnitř sebe s minulostí spojeno. Tady je několik podnětů k tomu, jak byste k proměně svých myšlenek mohli přistoupit: 

1) Uvědomte si, že minulost vlastně není o minulosti, ale o kvalitě vaší přítomnosti. Řekněte si každé ráno a pak několikrát během dne „Dnes jsem v pořádku“.

2) Veďte si svědomitě deník o „uvědoměních“, případně o „Aha momentech“, která se budou objevovat v průběhu vaší „léčebné procedury“ týkající se minulosti.

3) Pamatujte, že myšlenky a vzpomínky nejsou skutečným problémem, tím je vaše citová vazba na spouštěč vzpomínek a myšlenek a výsledná reakce na ně.

4) Všímejte si, jak a jakými různými způsoby vy sami udržujete naživu a v neustálém chodu své zraňující vzpomínky. Tato uvědomění mohou být semeny léčení vaší minulosti.

5) Rozhodněte se, že skončíte s neustálým oživováním, někdy dokonce dobarvováním, upravováním, zintenzivňováním příslušných „příběhů“, které se dokola odvíjí ve vaší mysli.

6) Připomínejte si, že „Energie proudí tam, kam jde pozornost.“, a že ve skutečnosti jste vy sami pány své vlastní pozornosti a směru, kterým ji zaměřujete, a také své vlastní energie. Zvolte si aktivitu, která vaši energii zvýší, a pravidelně ji provozujte.

7) Řekněte ubližující, bolestné, nitro jitřící vzpomínce nebo myšlence „STOP!“, „ZRUŠIT!“, „DELETE!“. A hned poté ji nahraďte něčím pozitivním, hezkým, povzbudivým.

8) Přestaňte přemítat a nahlas mluvit o svých minulých bolestných a zraňujících zážitcích, vzpomínkách nebo příbězích. Jejich opakování umocňuje jejich důležitost a moc nad vámi, vaším životem, vaším prožíváním, vaší myslí, vašimi emocemi. Může rovněž způsobovat škodlivý stres nebo dokonce druhotné trauma vám i těm, s nimiž o nich mluvíte.

Tato „práce“, vaše vlastní terapie a léčení minulosti, vyžaduje na určitou dobu velkou pečlivost a důkladnost. Nakonec se však tento proces stane vaší druhou přirozeností a vy budete moci zcela přerušit neurologicky zacyklené myšlenkové smyčky! Svět vašich myšlenek, vzpomínek a rovněž emocí se zásadně změní, a tyto změny se časem projeví a uplatní i v ostatních sférách vašeho života.

Další kroky k vyléčení minulosti

Některé problémy, zejména ty, které vyvstávají z raných let našeho života, mohou vyžadovat rozsáhlejší terapeutický zásah. Můžete si vybrat z různých holistických nástrojů k uvolnění, obnovení rovnováhy a přeměně toho, co bylo bolestivé v osobní svobodu.

Někteří z nás mohou mít velice výrazný prospěch z jediné metody, jiní zase z kombinace různých technik. Jednomu pomůže KBT, druhému andělská terapie, třetímu holistická psychoterapie, čtvrtému koučování, pátému klasická psychoterapie nebo duchovní poradenství.

Zkuste i vy některý z postupů, občas všichni potřebujeme pomoc. Pokud jste se zasekli ve své minulosti, která vám způsobuje jakékoli potíže, ale nedovedete se jí navzdory tomu oprostit a pustit se jí, nechat ji jít, nedokážete se dostat do zmíněného „neutrálního stavu“, tak vyzkoušejte některou z těchto možností. Hlavně zvolte tu z nich, která s vámi skutečně rezonuje a na níž jste dostali kladné doporučení. Zeptejte se svého vyššího Já, obraťte se na vašeho anděla strážného, na Boha, v něhož věříte, prostě vycházejte ze svého nejvnitřnějšího poznání nebo své intuice.

Efektivní nástroje pro zbavení se starých vzorců a vlivu minulosti

  1. KBT (kognitivně behaviorální terapie)
  2. Holistická psychoterapie
  3. Klasická psychoterapie
  4. Andělská terapie
  5. Hypnoterapie
  6. Duchovní poradenství
  7. Regresní terapie
  8. Meditativní terapie
  9. Terapie energetizovanými esencemi

U posledního bodu se na chvilinku zastavím. Snad nejvhodnější vibrační esencí pro řešení a uzdravení minulosti i jejích následků je esence Nanebevzaté Mistryně Angeliky. Nejenom, že odhaluje a zpřístupňuje i ty nejvíc zasunuté, vytěsněné vzpomínky, zraňující situace a bolestná traumata, ale též nastoluje stav, v němž jsme schopni učit se s minulých i stávajících zkušeností a vzít si z nich ponaučení. Rovněž dodává sílu vyrovnat se s bolestnými zážitky, těžkými sny a potlačenými vzpomínkami a transformovat je ve faktor osobního i duchovního růstu. Angelika pomáhá rozpoznat, co jsme to vlastně vytěsnili, a odkrývá, proč jsme zatím nebyly schopni nebo ochotni se z těchto činitelů nic naučit. Užíváním této esence jsou zcela přirozenou cestou transformovány nepříjemné, obtížné, traumatické a bolestné zážitky z přítomnosti a minulosti.

Přeji vám to nejlepší na vaší cestě k odhalení a probuzení své vrozené vnitřní svobody, celistvosti a radosti!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: