Vyléčení vztahu s otcem a matkou a všechny aspekty lásky: Andělská a konstelační terapie

Seminář, jehož cílem je: návrat k lásce, kráse, řádu, svobodě a šťastnému životu; uvědomění si, objevení, uvolnění a vyléčení svazujících bloků, vzorců a otisků, které ovlivňují nás a náš život, naše jednání, myšlení, vnímání i prociťování již od dětství, a které si sebou neseme hluboko uložené v nevědomí; procítění a pochopení významu bezpodmínečné lásky; prožití slovy nepopsatelné zkušenosti, jakou je spočinutí v náručí skutečné a nefalšované lásky; nahlédnutí do technik, metod, možností a pomocných prostředků andělské i konstelační terapie.

V rámci semináře:

·       Učiníme důležitý krok na cestě ke své vnitřní i vnější svobodě, ke svému pravému Já, k vysněnému životu bez zbytečných zábran, vnitřních překážek, rodových bloků a zděděných mentálních, emočních i psychických negativních otisků, někdy pocházejících dokonce z prenatálního nebo i dřívějšího období.

·       Odemkneme svou energii uvízlou a uzamčenou ve vnitřních zápasech se starými skutečnými či domnělými křivdami, se zraněními minulosti, bolestnými vzpomínkami, absencí podpory a dostatku lásky či něhy, a umožníme ji volně plynout, aby mohla konečně utvářet náš skutečný život, k němuž jsme byli kdysi určeni.

·       Zrealizujeme všechny tyto i jiné nevyhnutelné kroky pro získání celistvosti sebe sama.

·       Otevřeme se bezpodmínečné lásce a svému Vyššímu Já, naší opravdové podstatě.

·       Podíváme se očima andělských konstelací na příčiny, kořeny a původ toho, co nás v základních životních vztazích brzdí a nepouští ke zdroji našich životních šancí, možností a k plnohodnotnému životnímu štěstí.

·       Absolvujeme hluboké terapeutické andělské meditace a vizualizace s vysokovibračními energiemi.

·       Poddáme se s láskou a důvěrou velice efektivním a dokonalým mužským a ženským energiím, kromě jiného obsaženým ve zlatém a stříbrném paprsku Stvoření, v polaritách Slunce a Luny, Boha a Bohyně, také však archandělů Michaela a Gabriel.

·       Těmito energiemi, ideálními pro léčení vnitřního muže (zlatý paprsek) a vnitřní ženy (stříbrný paprsek), obsáhneme také hojení vztahu s otcem a matkou, rovněž však se všemi muži a ženami v našem předchozím životě a s celou svou ženskou i mužskou rodovou linií.

·       Skrze mohutné, avšak navzdory tomu jemné a laskavé andělské vibrace, se dobereme míru v srdci a dosáhneme pocitu vděčnosti za svůj život a vše, co nám poskytuje.

·       Naučíme se, jak pokračovat v procesu léčení a rozvoje sebe sama.

·       Terapeuti se dozvědí, jak podpořit podobné procesy u svých klientů.

·       Prostor semináře bude naplněn láskyplnou energií světelných bytostí.

·       Pro maximální účinek aplikovaných metod budou použity energetické nosiče andělských vibrací, které přispějí k lepšímu napojení a otevření se.

·       V rámci naladění se na všechny aspekty lásky se seznámíme s energiemi Nanebevzatého mistra Kannon (milosrdenství) a Lady Nada (láska k sobě), archanděla Chamuela (láska k životu) a Elohima růžové záře (bezpodmínečná láska), také však Růžového Paprsku stvoření, jehož tématem je - láska. 

Kromě technik andělské a konstelační terapie použijeme jako podpůrné nástroje velice účinné a nesmírně silné a speciálně energetizované esence Bytostí světla, konkrétně Elohimů, příslušných andělů, archandělů a tzv. paprsků Stvoření. Usnadní a neuvěřitelně urychlí proniknutí našeho vědomí do vyšších úrovní, a též dosažení a ukotvení na úrovni svého Vyššího Já.

 

Lektorka:                      Judita Peschlová

                                        (EÚ akreditovaná psychoterapeutka; certifikovaná konstelářka s dlouholetými zkušenostmi; první 

                                        praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR a v SR s letitou terapeutickou praxí)  

Místo konání:               Praha

Termín konání:             datum konání posunut, bude vbrzku oznámen

Cena:                               2.002 Kč

Kontakt:                          judita.andele@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: