VYLIEČENIE VZŤAHU S OTCOM A MATKOU A VŠETKY ASPEKTY LÁSKY

ANJELSKÁ A KONŠTELAČNÁ TERAPIA

Seminár, ktorého cieľom je:

• návrat k láske, kráse, poriadku, slobode a šťastnému životu

• uvedomenie si, objavenie, uvoľnenie a vyliečenie zväzujúcich blokov, vzorcov a odtlačkov, ktoré ovplyvňujú nás a náš život, naše konanie, myslenie, vnímanie i emočný svet už od detstva, a ktoré si so sebou nesieme hlboko uložené v nevedomí

• precítenie a pochopenie významu bezpodmienečnej lásky

• zážitok slovami neopísateľnej skúsenosti, akou je spočinutie v náručí skutočnej a nefalšovanej lásky

• nahliadnutie do techník, metód, možností a pomocných prostriedkov anjelskej aj konštelačnej terapie

 

V rámci seminára:

• Urobíme dôležitý krok na ceste k svojej vnútornej i vonkajšie slobode, k svojmu pravému Ja, k vysnívanému životu bez zbytočných zábran, vnútorných prekážok, rodových blokov a zdedených mentálnych, emocionálnych i psychických negatívnych odtlačkov, niekedy pochádzajúcich dokonca z prenatálneho alebo aj skoršieho obdobia.

• Odomkneme svoju energiu uviaznutú a uzamknutú vo vnútorných zápasoch so starými skutočnými či domnelými krivdami, so zraneniami z minulosti, s bolestnými spomienkami, s absenciou podpory a dostatku lásky či nehy, a umožníme ju voľne plynúť, aby mohla konečne utvárať náš skutočný život, ku ktorému sme boli kedysi určení.

• Zrealizujeme všetky tieto a iné nevyhnutné kroky k získaniu vlastnej  celistvosti.

• Otvoríme sa bezpodmienečnej láske a svojmu Vyššiemu Ja, našej ozajstnej podstate.

• Pozrieme sa očami anjelských konštelácií na príčiny, korene a pôvod toho, čo nás v základných životných vzťahoch brzdí a nepúšťa k zdroju našich životných šancí, možností a k plnohodnotnému životnému šťastiu.

• Absolvujeme hlboké terapeutické anjelské meditácie a vizualizácie s vysokovibračnými energiami.

• Poddáme sa s láskou a dôverou veľmi efektívnym a dokonalým mužským a ženským energiám, okrem iného obsiahnutým v zlatom a striebornom lúča Stvorenia, v polaritách Slnka a Luny, Boha a Bohyne, tiež však archanjelov Michaela a Gabriel.

• Týmito energiami, ideálnymi pre liečenie vnútorného muža, Anima, Jang (zlatý lúč) a vnútornej ženy, Animy, Jin (strieborný lúč), obsiahneme tiež hojenie vzťahu s otcom a matkou, takisto však so všetkými mužmi a ženami v našom predchádzajúcom živote a s celou svojou ženskou aj mužskou rodovou líniou.

• Prostredníctvom mohutných, napriek však jemných a láskavých anjelských vibrácií sa dopracujeme k mieru v srdci, a dosiahneme pocit vďačnosti za svoj život a všetko, čo nám poskytuje.

• Naučíme sa, ako samostatne pokračovať v procese liečenia a rozvoja seba samého.

• Terapeuti sa dozvedia, ako podporiť podobné procesy u svojich klientov.

• Priestor seminára bude naplnený láskyplnou energiou svetelných bytostí.

• V záujme maximálneho účinku aplikovaných metód budú použité energetické nosiče anjelských vibrácií, ktoré prispejú k lepšiemu napojeniu a otvoreniu sa.

• V rámci naladenie sa na všetky aspekty lásky sa zoznámime s energiami Nanebovzatého majstra Kannon (milosrdenstvo) a Lady Nada (láska k sebe), archanjela Chamuela (láska k životu) a Elohimov ružového svetla (bezpodmienečná láska), tiež však Ružového Lúča Stvorenia, ktorého témou je - láska.

Okrem techník anjelskej a konštalačnej terapie použijeme ako podporné nástroje veľmi účinné a nesmierne silné, špeciálne esencie energetizované Bytosťami svetla, konkrétne Elohim, ďalej príslušnými anjelmi, archanjelmi a tzv. Lúčmi Stvorenia. Uľahčia a neuveriteľne urýchlia preniknutie nášho vedomia do vyšších úrovní, a tiež dosiahnutie a ukotvenie na úrovni svojho Vyššieho Ja.

 

Lektorka: Judita Peschlová

(EÚ akreditovaná psychoterapeutka; certifikovaná konštelárka s dlhoročnými skúsenosťami; prvá praktizujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v ČR a v SR s dlhoročnou terapeutickou praxou)

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: datum konání přesunut, bude vbrzku oznámen

Cena: 77 eur

Kontakt: judita.andele@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: