VZTAHY POD LUPOU - DVORNÍ KARTY TAROTU: SPECIÁLNÍ ONLINE KURZ

PŘÍMOČARÝ A SNADNÝ ZPŮSOB, JAK ZKVALITNIT SVÉ POZNATKY A ZLEPŠIT SVÉ POROZUMĚNÍ DVORNÍM KARTÁM TAROTU. ZÍSKEJTE OPRAVDU MOCNÝ NÁSTROJ, JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM POCHOPÍTE, CO JSOU DVORNÍ KARTY; KDO JE KDO V DVORNÍCH KARTÁCH A JAK MOHOU PROPŮJČIT HLOUBKU VAŠIM VÝKLADŮM I VZTAHŮM.

PO TOMTO KURZU BUDETE MÍT JASNÝ KONCEPT A KONTEXT, NA KTERÉM BUDETE MOCI ZALOŽIT SVŮJ VZTAHOVÝ VÝKLAD DVORNÍCH KARET, PRO SEBE I PRO JINÉ!

STAŇTE SE EXPERTEM NA TAROT I NA VZTAHY ANEBO NAJDĚTE POMOCÍ DVORNÍCH KARET IDEÁLNÍHO PARTNERA!

Výuka nebude pasivní, budete do ní aktivně zapájeni. Budete dostávat úkoly v zájmu hlubšího pochopení probírané látky. Vytvoří se soukromá FB skupina, abyste mohli zdílet své poznatky, nejistoty, otázky, postřehy, vzájemně si pomáhat a podporovat se. 

Dvorní karty Tarotu (skvělý to indikátor několika oblastí, aspektů a stránek vztahů obecně, nejenom lásky samotné), je možné vykládat různým způsobem. Jejich interpretací je na výběr spousta. Skutečně spousta. Snad proto má mnoho zájemců o práci s Tarotem (dokonce i těch zkušenějších) jisté potíže s jejich čtením nebo výkladem, resp. s tím, jakou metodu, jaký výklad dvorních karet v konkrétní chvíli a u konkrétního „případu“ použít.

Věděli jste však, že u probírání jakýchkoli vztahů; řešení vztahových problémů (ano, mimo jiného i těch ohledně sexu); nahlížení do pozadí vztahů; do případné kompatibility páru či jiného „vztahového seskupení“, do možností, šancí nebo smyslu navázaní určitého vztahu; vyhlídky na lásku apod. vám bohatě postačí právě dvorní karty a už nic víc k tomu vlastně nepotřebujete? Stačí si osvojit vědomosti o některých jejich významech a proniknout do tajemství velice úzkého spojení dvorních karet se světem lidských vazeb, vztahů, lásek, přátelství, kolegiality atd.   

Jaké však dvorní karty vlastně jsou? Proč byly zahrnuty do tarotového souboru 78 karet? Čím přispívají a čím obohacují tarotové karty jednotný celek celého balíčku?

Velice zjednodušeně lze dvorní karty chápat jako reprezentaci konkrétních osob, konkrétních osobnostních rysů nebo specifických přístupů k životu. Stejně jako my lidé, má i každá z 16 dvorních karet své osobité zvláštnosti a vlastnosti, například některé zpracovávají informace analyticky, některé intuitivně; některé se vrhají do vztahů po hlavě, některé váhavě a spíš s rozumem než s vášní.

Dvorní karty mohou krom jiného představovat zcela konkrétní osoby, v případě vztahů osoby, kterých se řešený vztah týká. Můžete to být vy nebo jiní aktéři předmětných vztahů. Já třeba již řádku let praktikuji u svých klientů a klientek techniku, u níž netahají, nýbrž vědomě vybírají z Dvorních karet ty karty, které představují je samé a pak i „ty druhé“ v probíraném (potažmo vysněném) vztahu.

Dvorní karty symbolizují jemné, každodenní změny, ale i pocity a emoční vazby.

Dvorní karty reprezentují reálné osoby aktuálně se vyskytující ve vašem životě a okolí, vaše příbuzné, partnery, přátele, kolegy, nadřízené, podřízené atd. Avšak též osoby, které byste do svého života chtěli přitáhnout!

Dvorní karty ukazují rovněž na vzhled, pohlaví, věk, zralost, osobností rysy, vlastnosti, talenty, typ energie, způsob uvažování i jednání, emoční svět, mentální zaměření, přesvědčení, motivace či atraktivitu osob, na které se ptáme, nebo kterých se výklad či inkriminovaný vztah dotýká.

Stran věku a zralosti mohou dvorní karty představovat různé fáze naší cesty i našich vztahů, její začátek i konec, životní lekce s touto cestou související; také však, zda je naše zralost adekvátní našemu věku nebo spíš nedostačující; zda nehledáme lásku či partnera v nevhodné věkové kategorii apod.

Ve vztahové oblasti mohou dvorní karty odkrýt, jak vzájemně komunikují nebo by mohli komunikovat jistí lidé; zda by mezi nimi vznikla pověstná „chemie“ nebo nikoli; jak by spolu fungovali v lásce, nebo v jiné formě partnerství, například i obchodním. Odhalují taktéž emoce, které v dotazovaném vztahu existují (nebo naopak neexistují, byť jsou předpokládané nebo očekávané), a které dávají vztahu rámec, dynamiku či pasivitu a laxnost, atd.

Dvorní karty, jak již bylo naznačeno výše, mohou odkrýt vaši osobnost, nějakou vaši stránku, která je buďto zřejmá, nebo naopak zatím skrytá či nerozvinutá, avšak i pravdu o vás samých, a to nikoli pouze v lásce a ve vztazích jakéhokoli charakteru.

Přirozeně, stejně další tarotové karty, ať již Velká nebo Malá arkána, dovedou i dvorní karty detekovat události, situace a podmínky (i ve vztahových záležitostech), a též cíle, vize a sny. A také představují lidi, kteří tyto situace, okolnosti, události či podmínky ovlivňují. Jisté dvorní karty mohou představovat konkrétního člověka nebo konkrétní aspekt vaší vlastní osobnosti, která aktuálně ovlivňuje vaši situaci.

Lektorka kurzu: Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka s 40 letou praxí v oblasti Tarotu, archetypů, symbolů, lektorka mnoha tarotových kurzů, překladatelka mnoha knih o Tarotu a autorka několika titulů a návodů k Tarotovým kartám  

Rozsah kurzu: 7 večerních lekcí v délce cca 2 hod. včetně 15 – 30 minut na probíraní vašich vlastních příspěvků, otázek, úkolů, podnětů, nápadů…

Témata lekcí:

  1. Seznámení, obecně o Dvorních kartách a jejich postavení ve vztazích, úvod do problematiky.
  2. Královský dvůr mincí, dvorní mincové (pentaklové) karty, vztahy a role atd.
  3. Královský dvůr kalichů (pohárů), dvorní kalichové karty a vztahy a role atd.
  4. Královský dvůr mečů, dvorní mečové karty, vztahy a role atd.
  5. Královský dvůr holí, dvorní karty holí, vztahy a role atd.
  6. Kombinace barev, postav, archetypů jednotlivých královských dvorů ve vztazích, jejich kompatibilita, vhodnost, způsobilost a fungování ve vzájemných vztazích
  7. Praktická cvičení a ukázky práce na vztazích skrze dvorní karty

Co budete potřebovat: svých 16 karet dvorních karet, sešit a psací potřeby na poznámky

Termín: začátek 10. 1. 2023, v 18 hod., poté každé úterý v 18 hod.

Platforma: ZOOM (nemusíte nic dělat, ani se registrovat, stačí kliknout na link, který obdržíte před každou lekcí

Cena: 4280 CZK/186 eur (platí se předem)

Přihlášky: formulářem pod touto akcí nebo na judita.peschlova@gmail.com

Nutno uhradit kurz předem, bez úhrady není přihlášení považované za závazné.

Minimální počet účastníků 6 osob.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: