ZÁSADNÍ DŮLEŽITOST VÝBĚRU MÍSTA PRO ŽIVOT, PRÁCI, LÁSKU, ŠTĚSTÍ, HOJNOST A ÚSPĚCH

Proč je podstatnější „KDE“, než „S KÝM“, „JAK“ a „CO“

 „My utváříme naše budovy a poté naše budovy formují nás“. Winston Churchill

A nejenom budovy. Studie dokázaly, že pokud žijeme na místě (čili nejenom v budově), které je pro nás příhodné a vyhovující, zejména z energetického hlediska, zvyšuje to naší životní, psychickou, mentální i emoční pohodu. Průměrná délka života se může dokonce zvýšit o 20 let v závislosti na tom, zda na takovém místě žijete, tvoříte, pracujete, odpočíváte, vykonáváte různé aktivity! Pohoda spojená s místem našeho trvalého pobytu je spojena s delší délkou života i lepším zdravotním stavem.

Místo, kde se rozhodneme žít, podnikat, vykonávat své zaměstnání, milovat či zakládat rodinu ovlivňuje všechny aspekty našeho bytí. Může dokonce určit příjem, který vyděláváme nebo prosperitu a úspěch, které dosahujeme; lidi, kteří vstoupí do našeho života a s nimiž se budeme potkávat; přátele, na které se budeme moci spolehnout (nebo nikoli); partnery, kteří se stanou našimi věrnými (nebo nevěrnými a chabými) souputníky - a mnoho dalších důležitých životních okolností. Věřte nevěřte, lidé nejsou všude stejně šťastní a některá místa mají pro nás větší nebo menší potenciál zajištění vysoké kvality života než jiné lokality. Jistá místa mohou nabízet podnětnější impulsy a slibnější příležitosti pro nás růst. Nejsou pro každého stejná, ta „pravá“ životní lokace je velice individuální a závistí od mnoha faktorů. Mohli bychom ji nazvat „naše pravé osudové místo“.

Lokalita, v níž jsme se zabydleli, jednoduše ovlivňuje také to, jak jsme šťastní nejenom zřejmými, nýbrž i méně hmatatelnými způsoby. Může to být ostrov stability v moři nejistoty a rizika. Kupříkladu můžeme přijít o práci. Rozpadne se nám vztah nebo vztahy. Výběr správného místa může být pojistkou proti negativním stránkám života i proti našim negativním postojům, pocitům a prožívání. Ztratit práci je vždy nepříjemné, často bytostně ohrožující, ještě horší může pro nás být rozchod s milovanou nebo jinak významnou osobou. Jakkoli jsou tyto události pro nás špatné, mají podstatně horší dopad, pokud žijeme na „nesprávném“ místě. Je exponenciálně snazší postavit se na nohy, nebo znovu na nohy, když má naše lokalita pro nás pulzující, vyživující energii a kladný vliv na naši psýché, tělo, vědomí i nevědomí. V takovém případě nám může poskytnout spoustu šancí případně větší pocit vnitřní i vnější svobody, štěstí, dobré nálady, vitality a vyrovnanosti.

Naše okolí může dle odborníků změnit i naši osobnost, kombinace jednotlivých proměnných s fyzickými proměnnými našeho okolí může ovlivnit, jak se cítíme, co děláme a co si myslíme o svém životě, v co věříme a do jaké míry věříme sami sobě. Rozhodnutí, kde žít, kam se uchýlit, kde budovat základy pro své bytí, má bez jakéhokoli přehánění nesmírný vliv na naši celkovou životní pohodu, ekonomickou budoucnost, socioekonomický status, štěstí, prosperitu, vztahy, možnosti využití našich talentů a schopnosti, rozkvět našeho podnikání, zdar ve vykonávaných činnostech, proslulost i na celkové životní vyhlídky. Otázka „KDE?“ je proto nadmíru závažná.

My však tento faktor často zcela přehlížíme. Odhalení a vystopování správného místa pro naše vlastní žití je stejně důležité - ne-li důležitější – jako nalezení „správné“ práce nebo partnera, protože lokalita svou energií (pro nás harmonickou a vyváženou, nebo naopak disharmonickou a nevyváženou) nejen ovlivňuje nejdůležitější životní oblasti, nýbrž rovněž určuje, jak snadné (nebo obtížné) bude napravování pochybení, které jsme během své životní cesty udělali. Přesto se jen málokdo z nás na tuto podstatnou životní okolnost dívá tímto způsobem.

Místo, město, krajina, oblast, kde žijeme, je vskutku ústředním životním faktorem, který nám může otevřít nové dveře. A bez ohledu na to, jaký život si pro sebe představujeme, volba, kde žít, nás čeká minimálně jednou v životě. Výběr lokality je vysokou sázkou. Přesto, když stojíme před rozhodnutím, kam „umístit svůj domov“, většina z nás neví kudy kam, doslova a do písmene. Nejsme často vůbec připraveni učinit správné rozhodnutí. Když se ve svém okolí zeptáte svých známých i neznámých, jak se dostali na místo, kde nyní žijí, většina z nich řekne, že tam jaksi, nějak skončili. Zůstali blízko rodiny nebo přátel, dostali tam práci, nebo následovali svého partnera. Někteří si ani nepřipouští, že jakýkoli výběr pro ně vůbec existuje a že by si jej mohli dovolit. A netuší, jakou převratnou a pozitivní změnu by přesun na místo, které bylo pro ně „stvořeno“, mohl vyvolat.

Dnes máme až neuvěřitelné příležitosti najít místo, které by nám nejlépe vyhovovalo a bylo v souladu s naším životním posláním a určením. Klíčem je objevit místo, které vám bude vyhovovat nejvíc, místo, které vám bude dělat radost a hlavně, umožní vám dosáhnout vašich životních cílů, vizí a snů!

U některých z nás je kariéra a bohatství velkou součástí štěstí, nikoli však všech z nás. Někteří opustili dobrou práci a prosperující kariéru, aby se mohli věnovat něčemu, co opravdu milují a proto jsou šťastnější, nežli předtím. Mnoho lidí je naopak velmi šťastných tam, kde právě jsou, protože si buďto vědomě nebo intuitivně vybrali nejharmoničtější a nejideálnější místo pro svou existenci, realizaci svých záměrů, tužeb a přání.

Ano, je pravdou, že už naši pradávní předkové upravovali lokality, kde se usazovali, nebo lépe řečeno museli usadit, případně zbudovat svá kultovní místa. Nejčastěji tak činili prostřednictvím menhirů, kamenných řad a kruhů. Byl to přirozeně dost náročný a namáhavý způsob, jak dosáhnout příhodnějších a pozitivnějších podmínek pro žití. 

Dnes nemusíte zrovna přivézt ke svému obydlí několik tun těžké kameny a jejich pomocí harmonizovat jeho energii, ačkoli takováto forma působení na vibrace svého bezprostředního okolí opět vešla v módu. Esence Světlo Prostoru je energeticky nabitý sprej, který čistí a zlepšuje harmonii a energii místnosti, domu, pozemku, předmětů, dokonce i oblečení, jídly či aury. Pomáhá osvobodit se od rušivých, nevyvážených či toxických vibrací.

Pokud byste chtěli zjistit, které místo je pro vás, pro žití, práci, biznis, úspěch, partnerství, zdraví a pohodu nejpřínosnější, nejideálnější, nejvíc podporující, nejharmoničtější, ozvěte se, poradím vám! 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, profesionální průvodkyně, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen v ČR a v SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: