ZBAVTE SE ZÁTĚŽE MINULOSTI – TAROT JAKO TERAPEUT A FIALOVÝ PAPRSEK STVOŘENÍ JAKO POMOCNÍK

Minulosti jako takové se ve skutečnosti zbavit nedá. Ale… Ať již byla jakákoli, je možné si s ní poradit, přetransformovat ji, překonat její stíny, dokonce z nich vytěžit i něco dobrého a prospěšného a př. A zároveň nechat za sebou všechno tíživé, brzdící, neprospěšné, co jsme sebou z časů minulých sebou nesli.

Minulost nás provází na naší cestě neustále, i teď, v naší přítomnosti a bude nás bezesporu provázet i v budoucnosti. Pouze na nás záleží, jak naložíme s tím, co v nás vyvolali zážitky s ní spojené. Můžeme ji integrovat a využít ve svůj prospěch, anebo ji používat jako omluvu pro svá životní selhání. Slzy naší duše spojené s minulými zkušenostmi jsou jako déšť: buď zúrodní půdu našeho života, vsákne do úrodné země našeho podvědomí a nechá tak vyrůst krásným a plodným rostlinám, anebo zničí již dorostlou úrodu svým kyselým, toxickým složením. Případně rozmočí podloží natolik, že se z něj stane nebezpečný močál, v němž můžeme utonout či se ztratit. Tzv. „negativní“ prožitky se mohou stát buď světly semaforu, který nás varuje před nastávajícími hrozbami a úskalími anebo blikotavými světýlky bludiček, které nás zavedou právě do zrádného bahniska.

Minulost je sice jako hnojivo, někdy nikoli moc voňavé, ale přece jenom velice výživné pro růst květů našeho života, které nakonec naši zahradu provoní a zkrášlí. Přirozeně, každý z nás by chtěl žít blaženým životem a strávit jej jako sladkou pohádku. Téměř všichni však zapomínáme, že před závěrečným: „…a žili šťastně až…“ probíhá dlouhý příběh plný strastí, překážek, zkoušek apod. A právě poučení z té předlouhé „předehry“ šťastného konce jsou nevyhnutelným základem pro budování našeho osobního pozemského ráje. Jen si vzpomeňte: ten, který se v pohádce nakonec rozhodne jít tou nejtěžší, nejtrnitější, nejzarostlejší, nejriskantnější a nejhrozivější cestou, dospěje nejrychleji k vytouženému cíli (ke své princezně či k pokladu) a navíc v průběhu celého strastiplného dění osvobodí ty, kteří si vybrali cestu zdánlivě nejpohodlnější, nejschůdnější, nejjednodušší.

Tarot je právě jedním z těch ukazatelů na naší životní cestě, který nás nejenom dovede k metě, k níž toužíme dojít, ale je rovněž zrcadlem, v němž dokonale a zcela jasně uzříme předchozí pochybení, objížďky, zranění, bolestné zážitky, marné touhy, selhání, zklamání, ale též příčiny, které k nim vedli. Odrazí se v něm zcela zřetelně i ten hledaný chodník, který se na závěr po určitých zkušenostech a zážitcích rozšíří v dálnici, vedoucí k našemu snu o pozemském ráji. Proč? Naše minulost je jako barevná mozaika z kamínků, které jsme po naší dosavadní cestě posbírali. Tarot je pak nikoli pouze mapou, nýbrž i průvodcem, navigátorem, učitelem, terapeutem, který nás vyvede z temných slatin, houští a zrádných pralesů, do nichž jsme se zatoulali nevědouce, co nás čeká za kulisami falešných nadějí a jednoduchých řešení. Svými obrazy nám velice rychle rozkryje temná zákoutí naší duše, srdce i rozumu. Taktéž však ukáže nejúčinnější způsob řešení vzniklých potíží a navrhne i lék, který zahojí a vyléčí naše bolístky, zranění a zklamání.

Na cestě k vysněnému životu, ve kterém už nezbyde místo pro trápení a zranění z minulosti je vynikajícím průvodcem, pomocníkem a terapeutem rovněž velice účinná aroma esence Fialového paprsku stvoření. Dovede nás osvobodit od omezujících představ, přesvědčení, myšlenek a emocí, které máme spojené se svou minulostí, se svým dětstvím mládím, ale i pozdějšími etapami života. Umožňuje nám poznat, co máme změnit na svých návycích, postojích, způsobech řešení potíží i úkolů, náhledů na svou minulost i přítomnost, abychom mohli tvořit svou lepší budoucnost. Postupně nás zbavuje všeho, co nás blokuje v osvobození se od pout minulosti a brání nám udělat správné kroky směřující k duchovnímu růstů obecně k pokroku ve všech životních oblastech. Jeho užíváním si jasně uvědomíme „pečeť minulosti“, její okovy, které nás svazují a nedovolují nám jít dál, resp. tam, kam jít chceme, přesvědčení, které jsme převzali kdysi od jiných, a nejsou pro nás vůbec prospěšná. Její pomocí jsme pak schopni zpracovat všechny zatěžující a brzdící minulé zážitky a traumata.  

Takže: nestojí zato to zkusit aplikovat Fialový paprsek stvoření a použít také Tarot jako řídící věž, abychom nejenom šťastně vzlétli, ale i letěli a přistáli v místě určení, když už momentálně na žádné letadlo nemáme možnost sednout a odcestovat, kam nás cosi tahá (velice často to není naše srdce, jak se domníváme, ale to teď není až tak podstatné)?

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka; certifikovaná lektorka rodinných konstelací; certifikovaná terapeutka andělské terapie; hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, odbornice na Tarot s dlouholetou praxí a zkušeností, autorka a překladatelka mnoha titulů o Tarotu 

Objednat esenci anebo konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: