Zimní slunovrat 2017 v Avalonu - skutečné znovuzrození Bohyně i Boha (Slunce)

Odhalená Bohyně: znovuzrození posvátného ženství i mužství na místě srdeční čakry světa

Jedna z pouhých dvou příležítostí ročně navštívit s volným vstupem vnitřní kruh Stonehenge a účastnit se rituálů vedených skutečnými druidy, kněžkami, šamany !
 
"Ze společného putování mystickými a magickými místy s Juditou jsem vždy unešena! Její přístup. organizace, znalosti a jejich podání mně pokaždé fascinují a určitě s ní půjdu kamkoli i příště! Soňa H."
 
Zimní slunovrat, kdy se opět vrací na svět Bohové a Bohyně Slunce v různých mytologiích světa a dny se začnou prodlužovat, je jedním z nejmagičtějších a nejtajemnějších okamžiků roku, ač často neprávem opomíjený. Tento podstatný moment, kdysi v Kole roku vlastně nejdůležitější, neboť právě tehdy se vše rodí znovu, bude na mystickém ostrově Avalon zas plný kouzel a zázraků, které v takovéto podobě v jiných ročních obdobích nemůžete zažít. Strávíte neobyčejně naplňující a transformující čas s Bohyně nejen keltskými, nýbrž i slovanskými, antickými a dalšími, s meditacemi, rituály, očistnými a léčivými technikami a speciálním staroslovanským cvičením Fontána mládí na místě, kde Bůh a Bohyně sídlí vedle sebe v absolutní harmonii a v souladu se vším, kde se můžete setkat s vílami, dokonce i s anděly, jelikož nejposvátnější vrch Avalonu je zasvěcen archandělu Michaelovi a kříží se na něm jeho energetická dračí linie s linií Máří Magdaleny ...
 
Nevšední zážitky, obohacení duše i srdce a blahodárný relax v náručí Bohyně.
 

Letošní zimní slunovrat se spojuje s mocnější životodárnou energií jako všechny ostatní sezónní svátky tohoto roku i jako většina předchozích zimních slunovratů v posledním období. S opětovným znovuzrozením Slunce a jeho obnovující síly dojde k přílivu silných transformačních energií a k obrovskému navýšení frekvencí. Ženský a mužský pól se spojí v neviditelné sféře stejně, jako se setkává na nejvyšším místě Avalonu energie michaelovská s vibracemi Máří Magdalské.  Otevřou se portály času, kterými je možné projít jenom na výjimečných místech a my budeme moci spočinout v náručí přejíce Bohyně i Krále vil, sídlícího v útrobách centra původního Ostrova jablek, Avalonu. Právě tady bude toto posvátné spojení mnohem citelnější, než jinde. Objeví se pouze na krátkou dobu příležitost proniknout hustou mlhou, která se i kdysi dávno rozestupovala pouze kouzelným zásahem kněžek Bohyně a my budeme obohaceni nevšedním zážitkem na úrovni duše a srdce a užijeme si blahodárný relax v náručí milující Bohyně.  

Místa návštěv, rituálů, meditací, setkání s vnitřní i vnější Bohyní a načerpání energie v Glastonbury (Avalon):

• Posvátná vyvýšenina tajemného ostrova Avalon s věží archanděla Michaela zvaná jednoduše Tor, pod kterou se kříží linie Máří Magdaleny a archanděla Michaela (rituály a meditace za příznivých klimatických podmínek a za východu nebo západu slunce).

• Goddess Temple, Chrám Bohyně (místo tichého spočinutí, rituálů a modlitby k Bohyni zimního slunovratu, resp. ke všem Bohyním v Kole roku podle individuálních preferencí, v případě zájmu rituál zimního slunovratu v Goddess Hall či Goddess House).

• Glastonbury Abbey, Glastonburské opatství s nejstarším protokřesťanským kostelem v Anglii (založeným podle legendy původně Josefem z Arimatie), hrobem krále Artuše a jeho manželky Guinevry, léčivým pramenem  a dračím kamenem vhodným třeba na léčení zranění vznikajících v souvislosti s menarché, měsíčním cyklem, porodem, otěhotněním, menopauzou atd. (za vhodného počasí společná meditace a rituál v opatství).

• Kaple Máří Magdalény s přenádhernou léčivou energií napomáhající hlubšímu kontaktu s ní, se svou vnitřní Bohyní i s Bohyní a Matkou Zemí.

• Chalice Well and Gardens (zahrada a pramen svatého Grálu umožňujícími za příznivých vnějších podmínek tichou osobní meditaci, připomínající rajskou zahradu s magickými vřídly a kouzelnými zákoutími), případná účast na společném slavnostním rituálu zimního slunovratu).

• Dům (či spíše tajemný dóm) posvátného Bílého (mužského) pramene (tichá meditace anebo také veselé koupání ve vodě vyvěrající přímo v tajemných prostorách Toru).

• Gog a Magog, tisíce let staré druidské stromy pod Torem (meditace za vhodného počasí).

• Malý labyrint v zahradě farního kostela (tichá meditace s chůzí v labyrintu)

• Wearyall Hill s posvátným stromem osazeným Josefem z Arimatie (meditace a rituál za vhodného počasí).

• Návštěva dalších spirituálních center podle programu a času v době pobytu.

• Podle okolností různé individuální meditace, rituály v místních centrech, čas na nakupování, návštěva voňavého obchůdku s přírodními olejíčky, vykuřovadly, svíčkami, soškami bohyně atd., a také prodejny avalonských šperků... A bezstarostné užívání si neuvěřitelné atmosféry místa a jeho nezapomenutelného genia loci, které vás již navždy promění.

 

Možnost fakultativních výletů (obohacujících, energii zvyšujících a téma akce podporujících). Cena dopravy není zahrnuta v ceně:

Výlet ke světoznámému kamennému kruhu Stonehenge (na zimní slunovrat výjimečně vstup zdarma), do vnitřního kruhu jinak nepřístupnému při běžné prohlídce. Cena dopravy závisí na počtě účastníků, který si chtějí z tohoto jedinečného pobytu odnést další výjimečný zážitek. Organizace a provádění zdarma.

Polodenní do kouzelného středového města Wells s posvátnými prameny, biskupským hradním palácem, jeho zahradami s vzácnými dřevinami a prvním gotickým kostelem na území Anglie (film Pilíře země). Cena dopravy závisí na počtě účastníků. Organizace a provádění zdarma.

 

Termín semináře: 18. - 22.12.2017

Lektorka: Judita Peschlová 

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Cena semináře: 9.085 Kč (364 Eur pokud nedojde k zásadní změně devizových a valutových kurzů)

Cena zahrnuje dvě složky:

1. ubytování (4 noci), transfer z letiště a zpět, 1x vstupné do Chalice Well and Gardens a 1x do Glastonbury Abbey - 7.585 Kč (304 eur)

2. organizační služby, administrativa, provázení v průběhu celého pobytu, skupinové rituály, meditace, základy speciálního staroslovanského cvičení pro ženy Fontána mládí, esence a olejíčky živlové, ženské, harmonizující, elixír krásy na podporu rituálů a meditací – 1.500 Kč (60 eur)

Cena nezahrnuje: dopravu do Bristolu (levné letenky poskytuje Easy Jet z Prahy a Ryanon air z Bratislavy. Výše ceny letenky stoupá zkracující se dobou do odjezdu. Je nutno vzít v úvahu, že doprava z letiště do Glastonbury bude zabezpečena na dobu příletu letadla Easy Jet z Prahy 19.12. a na dobu odletu téže společnosti z Bristolu do Prahy), stravu a pojištěni, případné vstupy do jednotlivých zajímavých objektů v Glastonbury mimo výše uvedených jako placených v ceně pobytu, fakultativní výlety. 

Podrobnější informace hromadně po uhrazení záloh.

Ať vždy svítí na vašem nebi jasná hvězda, která vám ukáže správný směr!

Těším se společně se všemi, kteří se účastní na tuto báječnou a objevnou cestu. 

Judita Katona Peschlová

AVALON - mýtický ostrov ukrývající se v mlhách, v současnosti známý jako Glastonbury (v překladu "Město Skla" díky vodním plochám, v nichž se vše odráží jako v zrcadle). Nejsvatější místo ze všech svatých míst Británie, kde můžete snadno aktivovat vaši osobní magii a Vaší vlastní vnitřní alchymii. Je to místo, kde můžete cítit jako Nebe a Země splývají a jejich kosmický dech splývá do jedno,  kde se Duch a Hmota navzájem propojují  a kde vesmír tančí starobylý tanec kreativity a stvoření.

Avalon je místem legend a hluboké spirituality, dodnes jedno z nejvyhledávanějších poutních míst na světě. Jsou s ním spojené mnohé a mnohé legendy, třeba o Josefovi z Arimatije, strýci Ježíše, který přinesl svatý Grál do Glastonbury; o králi Artušovi, nejoblíbenějším panovníkovi Británie, či o Bílé Paní, která za úsvitu a soumraku prochází po vodách tohoto magického místa závojem mezi dvěma světy - městem Glastonbury, kde žijí lidé, chodí do práce a vedou svůj "lidský" život a Avalonem, který je světem vnitřním, kde žije Bohyně Matka a kde naše Duše nachází klid, mír, lásku, vášeň a svobodu.

Nad Glastonbury se tyčí hora Tor, magická hora Moudrosti a Síly, na jejím vrcholku se vypíná starobylá věž zasvěcena archanděli Michaelovi, pod níž se křižují dvě významné energetické siločáry Země nazývané také Ley-Lines. Na Toru se nalézá také jablečný sad Apple Orchard (Avalon v překladu znamená Ostrov jablek), který symbolizuje nesmrtelný koloběh hojnosti Bohyně Matky, a ve kterém můžete cítit prastarou moudrost zlatého ostrova blahoslavených Duší.

Na úpatí Toru stejně jako v areálu Glastonbury Abbey se nalézá kámen Egg Stone (kámen ve tvaru vejce), který tvoří střed labyrintu obepínajícího horu Tor a symbolicky představuje vstupní bránu do "podsvětí" (Underworld - světa vil, kam putují duše mrtvých, aby si odpočinuli, načerpali nové síly a získali inspiraci pro nové zrození. Zde sídlí také královna víl Morgana Le Fay).

Nejstarší zmínky o Toru pochází z prehistorického období legend, podle kterých vrchol této hory obýval Gwyn ap Nudd, pán duchovního světa Annwn. Zvěčněn ve folkloru, Gwyn ap Nudd se stal králem světa víl a Annwn mystickým ostrovem a posvátnou horou Avalon. 170m vysoká hora ukazuje známky práce lidských rukou v podobě labyrintu z období neolitu. Podle starověkých legend a mýtů však představuje posvátnou pouť labyrintem až na vrchol hory Tor a rovněž hluboké sladění pozemských a nebeských energií.

GLASTONBURY ABBEY, velkolepé ruiny nejstaršího opatství (prvního křesťanského kostela Anglie), kde je údajně pohřbený král Artuš a jeho překrásná manželka Guinevere. Nachází se zde i kaple Lady Chapel s úžasně léčivou energií.