ZLATÁ: VÝZNAM BAREV A JEJICH PŘÍNOS PRO NÁŠ ŽIVOT III.

Slunce, úspěch, vítězství, vysoké postavení, královská hodnost, bohatství, luxus, kvalita, triumf, majestát, prestiž, krása, elegance, pohodlí, velké štěstí, inteligence, vřelosti, osvícení, duchovní růst, světlo, moudrost, spojení boha s člověkem, bohatství ducha, stálost, otec, světlo mužského vědomí.

Zlatá barva se může pochlubit nesčetnými kvalitami. Je snad ze všech barev nejpřitažlivější a samozřejmě v podobě kovu i nejvzácnější. Má hluboký význam jak po hmotné, tak i po duchovní stránce. Považuje se za barvu úspěchu, vítězství, vysokého společenského postavení, bohatství, prosperity, luxusu, kvality, slávy, triumfu, prestiže, velkorysosti, krásy, elegance, pohodlí, sofistikovanosti, sebevědomí, vyššího vlivu, finančních výhod, velkého štěstí, inteligence a vřelosti. Zlatá je univerzální barva nekonečné přitažlivosti. Je symbolem mužského principu a Slunce. Patří k barvám císařů, králů, vládců a těch nemocnějších, podobně jako je Slunce vládcem na nebi i na Zemi. Ludvík XIV. si nechal říkat Král Slunce. Zlato osvětluje a vylepšuje vše kolem sebe; všemu, s čím přichází do styku, dodává punc hojnosti a tepla. Symbolizuje moc, majestát a charisma, co je jeden z důvodů, proč byly koruny císařů a králů zhotovovány právě ze zlata. 

Zlatá barva je však rovněž spojena s vyššími ideály, moudrostí, porozuměním, osvícením a silným duchem. Inspiruje nás k poznávání, vyšší formě vědění, ke spirituální cestě a k hlubokému porozumění sebe sama a své duše. Ztělesňuje též moudrost, soucit a lásku.

Má se za to, že barva zlata přináší štěstí. Je vyhrazeno pro šampióny. Zlatem se oceňují ti, kteří vyvíjejí působivé, velké úsilí, vytrvalost, důslednost a jsou odvážní. Také proto jsou sportovcům udělovány zlaté medaile, co zas inspiruje k dosahování nových výšin. Zlatem a zlatou barvou se oslavují úspěchy a motivují lidi k dosažení dalšího zdaru i k co největšímu využití vlastního potenciálu. Představuje rovněž vítěze, který sdílí moudrost, znalosti a bohatství s ostatními.

Zlatá je velkorysá a dávající, soucitná i milující. Je velmi optimistická, pozitivní, přátelská, veselá, povznášející a povzbuzující.

Patří k teplým barvám. Může být velice zářivá, tehdy evokuje štěstí a radost; matná zlatá zas tradici a klid. Světlé zlato upoutá pozornost a představuje inspiraci a aktivaci duchovní energie. Tmavé zlato je ještě teplejší a intenzivnější.

V podnikání znamenají barvy jistou formu zprávy, kterou odesíláte vaší zákaznické základně, a bez přehánění mohou mít velký dopad na váš obchodní úspěch. Psychologicky je zlatá v byznyse vnímaná jako barva vnitřní moudrosti, kvality, krásy, luxusu a bohatství; naznačuje, že produkt nebo služba je hodnotná a exkluzivní, že poskytovatel věnoval produktu mnoho času, energie a péče, že je v něm jeho duch i duše. Může v klientech vyvolat velké pocity štěstí a blaženosti.

V kombinaci s fialovou může znamenat bohatství a krásu, lidé si ji spojují s drahými luxusními předměty. S tmavě modrou vyvolává dojem poctivost, důvěryhodnosti a opět úspěchu. Používá-li se s černou, naznačuje extrémní bohatství, eleganci, vznešenost a hojnost; s bílou vytváří elegantní dojem.

Zlaté šperky údajně zvyšují osobní moudrost a sílu, přitahují do života úspěch a prosperitu a osvětlují cestu k vytyčenému cíli.

Zlato se používá v omlazujících přípravcích, také však v produktech určených na léčení a utužování zdraví.  

Existuje spousta populárních frází, ve kterých se mluví o zlatě nebo zlaté barvě. Šťastnému období, času prosperity a úspěchu se říkává zlatý věk, zlatá doba. Zničíte-li něco, co přináší zisk nebo štěstí, řeknou vám, že jste zabili slepici (někde husu), která snášela zlaté vejce. Pokud vás označí za člověka se zlatým dotekem, znamená to, že vše, čeho se dotknete, se změní na „zlato“, na něco přínosného, vzácného, atd. Zlatý padák dostávají ti, kteří jsou propuštěni z práce s vysokým odstupným. A úsloví „mlčeti zlato“, znáte určitě všichni. Mít zlaté ruce značí být velice zručný, zlaté srdce být dobrý, soucitný, pomáhající člověk. Padesátému výročí svatby se říká zlatá svatba. Termín „bláznovo zlato“ se týká všeho, co si pleteme se zlatem anebo je to bezcenné. Naopak, „dobré jako zlato“ dává najevo, že je něco cenné, stálé, kvalitní, pozitivní. Výraz „čiré zlato“ se vztahuje na něco vynikající, vysoce kvalitní, nejlepší z nejlepších. Podobný smysl má označení „zlatý standard“, považované za měřítko toho nejlepšího, nejkvalitnějšího a excelentního. „Zlatý důl“ vyjadřuje zdroj bohatství, komfortu, financí. Spojení slov „zlaté dítě“ označuje oblíbenou osobu anebo hodné, talentované, hezké dítě. „Zlatá mládež“ však popisuje mazánky bohatých rodičů, ztělesnění sociálně nezodpovědného životního stylu, života v zahálce, na potěšení orientovaný život určité skupiny mládeže. Výraz „zlatokop“ nebo „zlatokopka“ je synonymem někoho, kdo je jen po penězích někoho jiného. V případě zlatokopky, což je často pouze velice moralizující nálepka, jde nejčastěji o mladou atraktivní dívku nebo ženu, která vyhledává zralé, movité a dobře (zlatem) zajištěné muže.

Pokud se zlatá častěji opakuje ve snech, může to signalizovat vysokou intuici, schopnost předvídat budoucnost a také duchovní dar uzdravování druhých.

Zlatá barva se velice často používá v náboženském prostředí, kupříkladu na chrámových mozaikách nebo na ikonách. Barva zlata je synonymem božství, duchovní síly a zjevení svatého Ducha. 
Křesťanům připomíná moc a všudypřítomnost Boha. Věřící Evropané jsou přesvědčeni, že zlatá barva znamená solidaritu a duchovní osvícení. V Jižní Americe je v kostelích nejvýznamnější a nejvýraznější barvou právě zlatá. Věže pravoslavných chrámů září do daleka oslnivou zlatou barvou. V hinduismu se barva zlata vztahuje na učení, meditaci, vědění, poznání a vedení. Hindské modly jsou nezřídka znázorňovány se zlatou svatozáří, co má symbolizovat jejich nesmírnou moudrost a ctnost.

Avšak obklopování se přehnaným množstvím zlata a zlaté barvy může signalizovat přehánění, nevkus, egoismus, touhu po moci a větším vlivu. Ale také nadmírnou únavu, námahu a stres a snahu se s nimi vyrovnat. Negativní, odmítavý vztah ke zlaté barvě může ukazovat na nedůvěřivost, slabost, neschopnost nebo neochotu či lenost jít za svými sny, strach z úspěchu, bohatství a selhání, nedostatek laskavosti a zejména štědrosti.

Zlatá v rituálech hojnosti, úspěchu a zdraví

Zlatá barva i zlato samotné se využívá i v pozitivních magických rituálech, rovněž v těch andělských.

Nejzářivější barva ze všech se nejčastěji objevuje v souvislosti s andělskými zázraky prosperity, které posiluje a urychluje. Vyjadřuje vnitřní důvěru v pozitivní životní východiska, sílu ukrytou za poznáním svého poslání, spojení vyššího principu a andělů s člověkem, světlo, rovněž však zlato jako hmotné i duchovní bohatství, moudrost, stálost a dokonalé zdraví, proto se může vyskytnout i v andělských zázracích zdraví. Zlatá barva, velice typická pro archanděla Michaela, je dávána do souvislosti se sluncem, sluneční energií a andělskými patrony slunce. Představuje i v této oblasti osvícení, božskou moc, podstatu života, slávu, vytrvalost, plodnost, úrodu, světlo a stejně jako zelená i nesmrtelnost. V křesťanském pojetí je zlato jedním z darů Tří králů, takže na symbolické rovině ztělesňuje dary nebes. V judaismu má zlato také významné postavení: první sedmiramenný svícen byl vytvořen z jediného kusu tohoto ušlechtilého kovu. Archa úmluvy byla také z velké části zhotovená ze zlata. V hinduismu je zlato spojeno s božstvím. Množství soch hinduistických bohů je natřených zlatou barvou. Baroko používalo zlato jako symbol bohatství, velkého majetku a moci. Zlatá barva a zlato revitalizují a obnovují buňky, zajišťují dlouhověkost. Zlatá není pouze barvou Michaela a solárních andělů, nýbrž také archanděla hojnosti a dostatku Samaniela, anděla šťastných náhod a blaha Asinela a anděla hmotného zabezpečení Emkiela, především však Elohima zlatého paprsku. Jeho působení se v podstatě týká všech oblastí popsaných u zlaté barvy, takže se budu zase opakovat, protože jde o úspěch a bohatství, mužský princip, úctu, hojnost, důstojnost, slávu, jasnost, vědomí, radost z tvoření a přirozenou autoritu.

První zlaté andělské kouzlo:

• Zavěste alespoň kousíček pravého zlata a zlatě zbarveného anděla poblíž vašeho domova. Nastříkejte sprejem Zlatý Elohim nebo potřete stoprocentním éterickým olejíčkem Zlatý Elohim. Pokaždé, když půjdete kolem, požádejte anděly a Elohima zlatého paprsku o nadělení vysněné hojnosti a učinění zázraku prosperity. Časem se takto dočkáte naplnění svých přání spojených s bohatstvím a finančním blahobytem.

Druhé zlaté andělské kouzlo:

• Zapalte každý den jednu zlatou svíci, která představuje slunce, jeho paprsky a moc, kterou má nad životem na zemi. Předtím potřete knot olejíčkem Zlatý Elohim, svíčku postříkejte vonným sprejem archanděla Michaela. Doplníte-li tento malý rituál vizualizací Elohim, archandělem Michaelem a s archandělem Samanielem, výsledek bude podobný, jako v předchozím bodě.

Třetí zlaté andělské kouzlo:

• Přivolat bohatství můžete také uvázáním zlatých stužek na zelené větvičky v bytě nebo v blízkosti domu, žádáním andělů blahobytu o pomoc a o andělský zázrak prosperity. Zlatá přiláká hojnost nejrychleji ze všech barev. Efekt urychlíte a posilníte olejíčkem nebo sprejem Zlatý Elohim.

Čtvrté zlaté andělské kouzlo:

• Cítíte-li se vyčerpaní a malátní, obklopte se zlatými nebo zlatě zbarvenými předměty, přívěsky, spirálami, pentagramy, anděly a ozdobami, které jsou zavěšené v bytě na stromcích či větších živých rostlinách. Každé ráno hned po probuzení aplikujte olejíček Zlatý Elohim na zápěstí a vystříkejte byt sprejem archanděla Michaela. Prohloubí se tím zároveň mír a klid v domácnosti, zvýší vaše mentální a "nadpřirozené" schopnosti. Může vám to pomoci najít nové zaměstnání s lepším finančním ohodnocením a zvýšit vaši tvořivost. Současně bude váš osobní prostor chráněn před vším negativním.

Rituál andělského zázraku štěstí    

Sedm večerů po sobě nakapejte sedm kapek olejové esence Zlatý Elohim do aromalampy a umístěte ji do koupelny společně se zlatou svící, kterou jste potřeli tím samým olejem.

Přidejte sedm kapek oleje také do koupele společně se sedmi čerstvými lístky meduňky a sedmi lístky bazalky. Zůstaňte v lázni nebeského štěstí minimálně sedm minut anebo násobkem sedmi. Představujte si u toho, jak již žijete ve štěstí a radosti.

Po koupeli jděte rovnou do postele, postavte předtím na noční stolík aromalampu a zlatou svíci. Ještě jednou si vizualizujte stav, který jste si vybájili jako nejšťastnější podobu svého života.

Poděkujte všem, kteří se podílejí na tom, abyste mohli žít své nebeské štěstí již tady na zemi.

Zhasněte svíce. Buďte pozorní ke svým snům, možná se se vám přisní rada nebo poselství, co udělat, abyste se co nejdřív propracovali ke svému nejvyššímu, zlatému štěstí.    

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektorka a konzultantka projektu Lichtwesen