ZNOVUZROZENÍ BOHYNÍ A KRÁLOVEN ŽIVLŮ

KRUH SRDCE A DUŠE: POSVATNÝ 4-BAREVNÝ KVĚT ŽENY

ONLINE WORKSHOP VE ČTYŘECH ČÁSTECH NEJENOM PRO BOHYNĚ A KRÁLOVNY, NÝBRŽ I PRO ARCHETYP PRINCEZNY, POPOLUŠKY, SLUŽKY, PEČOVATELKY, KTERÉ SE KRÁLOVNAMI (KONEČNĚ) CHTĚJÍ NEBO ODHODLAJÍ STÁT

"Když se vzbudí spící žena, pohne se hora." Čínské přísloví

Živlový workshop jako efektivní a účinný prostředek a pomocník v procesu kultivování a zkvalitňování svého stylu živlové Bohyně a Královny, případně postupu od Popelky přes Princeznu až na nejvyšší trůn ženského principu...

Od dětství všichni nejlépe a nejefektivněji rosteme a vyvíjíme se v různých životních oblastech učením se od vzorů, tedy od lidí, kteří v životě dosáhli vysoké cíle v různých situacích, případně v tom kterém oboru (v němž si možná i my sami přejeme docílit co nejvyšších met). Totéž platí i v ženském „hájemství“ či "království", o němž se však mnoho žen (a nejen žen) domnívá, že v něm je vzorů nedostatek, a že se dívky i ženy nemají od koho inspirovat, motivovat, učit, nechat se "táhnout", či dokonce jakýmkoliv způsobem vést.

Tento názor se však nezakládá na pravdě. I ženy mají koho následovat, učit se na „jeho“ (spíš jejích) chybách i zdárných výsledcích.

Ženský přístup ke zvládání různých podmínek a okolností však není u každé z nás stejný. Všechny máme svůj vlastní styl, odpovídající našemu živlovému ženskému arche/typu. Odhalením stránek, aspektů a prvků tohoto stylu může pak podpořit příznivé stránky, zkvalitnit ty slabší, odhalit nedostatky a prosadit svá pozitiva. A také je hravě a velmi rychle odhalovat u jiných a podpořit je.

"21. století je století pro ženu." Španělský filozof José Luis Abellán

NĚKTERÉ Z POSTUPŮ KURZU:
- Hledání, nalezení a posílení svého "ženského", především živlového stylu
- Ztotožnění se s podpůrným zdrojem své „živlové síly"
- "Kmenová" duše ženství v "osobních kruzích" (rodina, práce, tým atd.)
- Integrace živlového ženského stylu do jiných systémů bez ztráty jeho jedinečnosti, kvalit a přínosů
- Zkvalitnění svých schopností skrze pochopení a přijetí svého vnitřního živlu a jeho pozitiv
- Odhalení svých silných (i slabých stránek) v zájmu upřednostnění a podpory těch silných
- Stanovení osobní „živlové“ vize
- Nalezení společné "platformy" skrze ztotožnění se s rozdíly jak mezi mužským a ženským principem, tak mezi jednotlivými ženami, jejich živly a styly
- Učení se být sama sebou, jiná a přece přijímána, plně ve svém živlu a současně ve všech živlech

JAK BUDEME PRACOVAT:
- Exkurz do historie živlového principu „Bohyně“ a "Královny" i do „živlového živlu“ Bohyň a Královen
- Určení ženských vzorů
- Zjišťování profilu ženy jako duše "svých kruhů"
- Autoportrét „Bohyně“ a "Královny"
- Pojmenování směru, kterým se ubíráme a zjištění, jak jej následovat a kráčet jím
- Tvůrčí metody vedoucí k poznání vlastní vnitřní síly, živlu, vizí a motivací
 

PŘÍNOS KURZU:

Odhalení, posouzení, odhad, identifikace:
• osobního stylu podle příslušnosti k jednotlivým živlovým typům
• osobnostního potenciálu a osobnostních charakteristik
• silných a slabých stránek
• individuálních motivací
• vybavenosti ke zvládání různých situací
• osobního tempa
• odolnosti vůči stresu v zátěžových situacích
• úrovně kreativity
• osobní integrity
• schopnosti přijímat a prosazovat změny
• komunikačních daností

Lektorka: JUDITA PESCHLOVÁ, autorka metody a také knihy „Léčivé ženské archetypy: Síla příběhů“, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka ženských kruhů a rodinných konstelací

Místo konání: kdekoli, kde můžete být připojeny na internet 

Termíny konání: vždy od 18 – 21 hod. (3 hodiny)

První setkání:  Bohyně a Královny vody:       11. 4. 22 (v tento den má jméno Isabela, což znamená „krásná“, několik slavných a mocných španělských královen bylo ověnčeno)    

Druhé setkání: Bohyně a Královny země:      20. 4. 22

Třetí setkání:   Bohyně a Královny vzduchu: 25. 4. 22

Čtvrté setkání: Bohyně a Královny ohně:      02. 4. 22  

Cena:  2.683. – CZK (223.- CZK/1 hod.)

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com anebo formulářem pod touto akcí

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: