ANDĚLSKÁ TERAPIE: JAK SE SPOJIT S NANEBEVZATÝMI MISTRY

Nanebevzatí mistři jsou vysoce vibrační, osvícené Bytosti lásky a světla. Stojí v duchovní hierarchii výš než strážní andělé nebo tzv. duchovní průvodci.

Role různých Mistrů se mohou lišit, ale jejich úloha je stejná: pomáhat lidem při jejich vlastním vzestupu a zvyšovat povědomí o zcela jiných, nežli pouze materiálních záležitostech světa i člověka.

K Mistrům patří například St. Germain, Melchizedek, Marie, Lakshmi, Kuthumi, Quan Yin, Krishna, Ježíš, Višnu a další. Pokud se dovedete spojit s některým nebo některými z nich, bude to zkušenost, která vám změní život.

Spojení s Nanebevzatými mistry

Naučit se, jak kontaktovat Nanebevzaté mistry, je dovednost, která může dramaticky urychlit váš duchovní růst a vnést do vašeho života velké kvalitativní změny. Spojení můžete navázat pomocí meditace, channelingu nebo zasvěcení.

Zkoušela jsem v průběhu mnoha let různé techniky napojení na Nanebevzaté Mistry, anděly a další bytosti světla, v tomto článku se s vámi podělím snad o ten nejúčinnější.

Meditace

Meditace je jedním z nejjednodušších způsobů, jak se spojit s Mistry. ​Nejvhodnější je meditovat pravidelně, abyste skutečně prohloubili a upevnili své spojení s konkrétním mistrem nebo s nimi navázali kontakt, když budete potřebovat vedení na vaší cestě, vyřešení nějaké problému, radu v jakékoli oblasti atd. Stejně jako andělé a archandělé i Nanebevzatí Mistři jsou šťastní a dychtiví vás podporovat, poskytnout vám pomoc a nechat k vám proudit léčivé či jiné pro vás právě potřebné energie. Jejich posláním je pomáhat proměnit stín ve světlo a v tomto ohledu jsou vždy připraveni vám posloužit.

Postup:

Najděte si klidné, nikým nerušené místo, ve svém domově nebo třeba v přírodě.

Připravte si posvátný prostor, zapalte svíčky, pročistěte vybraný prostor kadidlem, rozložte v něm krystaly nebo jakékoli pro vás posvátné předměty.

Pohodlně se posaďte nebo si lehněte, aby bylo vaše tělo co nejuvolněnější.

Pro větší komfort použijte přikrývku a polštář.

Zavřete oči a několikrát se zhluboka a pomalu nadechněte.

Pokud je vaše mysl ještě stále zaneprázdněná, jen ji pozorujte a nechte myšlenky plynout jako obláčky na nebi.

Jakmile se budete cítit zcela zklidnění, stanovte záměr spojit se s Nanebevzatým Mistrem dle vaší momentální volby. Může to být zcela jednoduché, kupříkladu řekněte: „Přivolávám Mistra Melchizedeka, aby se teď ke mně připojil.“

Jakmile Mistra přivoláte, pozorujte jakoukoli změnu. Může se objevit specifický pocit, vněm, vize, obrazy apod.

Nezapomeňte Mistra přivítat a poslat mu jako dárek na uvítanou svou vděčnost a lásku. Posílí to vaše spojení, protože zvolený Mistr bude vnímat důvěru a víru, která vychází přímo z vašeho srdce.

Když už pocítíte napojení s Nanebevzatým Mistrem, požádejte jej nebo ji o vedení, podporu, pomoc, léčení nebo odpovědi na vaše otázky.

Budete-li otevření a čistého srdce, můžete obdržet jasné odpovědi nebo jasnou vizi. Nezapomeňte se prostě poddat procesu a jděte do toho s plnou důvěrou.

Když poprvé, po druhé začnete kontaktovat s Nanebevzatými Mistry, anděly, archanděly nebo jinými světelnými bytostmi, mysl vám může klást různé překážky. Vy začnete pochybovat o pravdivosti a reálnosti vlastní zkušenosti; je to však normální proces.

Užívejte si vzájemné spojení; setrvejte v něm tak dlouho, dokud budete chtít a dokud se budete dobře cítit v energii Mistra. Na závěr Nanebevzatému Mistrovi poděkujte.

Jakmile komunikaci ukončíte, obraťte pozornost na pocity svého těla. Otevřete oči, napijte se vody a věnujte nějaký čas uzemnění.

Spojení s Mistrem můžete zintenzivnit použitím energetizované Mistrovské esence na začátku meditace. Vyberte si esenci právě toho Mistra, s nímž budete navazovat kontakt.

Judita Peschlová, certifikovaná terapeutka andělské terapie a hlavní konzultant projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: