ANDĚLSKÉ ČÍSLO 222 A JEHO VÝZNAM

Dnes máme hezké datum, 22. 2. 2024 (za čtyřkou se skrývá opět jen dvojka 2 x 2). Panuje víra, že série opakujících se číslic, například 111, 222, 333 atd. – jsou poselstvími z vyšších sfér. Jsou rovněž známá andělská čísla. V některých případech mohou být tyto číselné sekvence znamením štěstí, zatímco jiná mohou být andělskou výzvou k akci.

Série tří dvojek v podobě 222 jako poselství andělů – opravdu dobré znamení - může znamenat, že na cestě k vám jsou samé „dobré věci“, obvykle je to znamení harmonie, rovnováhy a potencionálního partnerství, závazků a kompromisů.

Toto konkrétní andělské číslo by mohlo naznačovat, že do vašeho života přichází nějaký nový vztah (nemusí jít nevyhnutelně o intimní, partnerský vztah). Výzvou andělů v tomto případě také je, že byste měli věnovat větší pozornost všem druhům partnerství, která jsou aktuálně ve vašem životě přítomná. Vaše přátelství, rodinné vazby nebo romantické vztahy vyžadují vaší pozornost. Andělé odkazují skrze 222 na hluboká (a někdy náročná) spojení ve vašem životě a pravděpodobně i na ta, o kterých jste v poslední době přemýšleli anebo která vám způsobila bolest.

Dvojky však nenesou sebou těžkou energii, andělská už vůbec ne. Jejich poselství ve spojení s anděly bývá spíš zábavné a hravé. Vaši andělé vás mohou číslem 222 vyzývat, abyste potíže, chmurné myšlenky nebo náladu nechali být a brali věci na lehčí váhu.

Andělé vás tímto trojitým dvojkovým číslem ponoukají, abyste se sami sebe ptali na své vztahy. "Mohli byste se v tomto vztahu bavit? Zapomněli jste se v tomto vztahu bavit? Opomněli jste jeho lehkost?"

Číslo 222 připomíná kartu Dvojka kalichů z Tarotu, která je o dvou lidech, kteří se sejdou, aby „dosáhli harmonie a rovnováhy a společně spolupracovali“.

Andělé vám skrze číslo 222 vzkazují, abyste se zkusili vzdát kontroly nad situací a důvěřujte procesům, které se momentálně ve vašem životě odehrávají. 222 je poselstvím nikoli o ovládání vztahu, ale více o tom, že jej máme brát jako výzvu ke změně a zlepšení.

Prostřednictvím čísla 222 vám andělé navrhují vyzkoušet zábavnou, novou aktivitu, která není v rozporu s vašimi starými zvyky. Pokud se například přistihnete, že pomlouváte s přítelem někoho jiného, a pak si uvědomíte, že vám to přináší do života negativní energii, zkuste aktivitu, která vás obohatí spíš o vzrušení, pozitivitu, dobrou náladu a pozitivní energii.

Andělé vám vzkazují, že pokud se vám ohlašují číslem 222: „Rozvíjejte smysl pro zábavu, nebuďte příliš vážní, vyhraďte si čas na něco odlehčeného, soustřeďte se na to, abyste znovu našli svou vnitřní jiskru, jednejte velkoryse a bavte se!“

Archandělem, ke kterému náleží číslo 2 je Haniel, anděl vztahů, partnerství, ctnosti a lásky. Užíváním jeho energetizované esence můžete posílit pozitivní stránky všeho, co byste si chtěli přitáhnout do života a je součástí významu všech kombinací čísla 2 , které se vám často objevují.

JUDITA PESCHLOVÁ, akreditovaná psychoterapeutka, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie, hlavní konzultantka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: