Automatická kresba a channeling

Viete, čo všetko vám môže priniesť automatická kresba, jedna z foriem channelingu?

Maľovanie, vnímanie, prenikanie do symboliky a tzv. „čítanie“, ako aj vibrácie a energia liečivých obrázkov, navyše spojená s meditáciou sú starou účinnou a v podstate každému dostupnou metódou, a to bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Je skvelým doplnkom k postupom tradičnej, ako aj alternatívnej resp. čínskej či inej podoby netradičnej medicíny a rôznych smerov psychoterapie, slúžiacim na dosiahnutie alebo udržanie zdravia a pohody jednotlivca, rodiny i celých skupín ľudí, prípadne domácich maznáčikov, krajín, ba i celej planéty. Liečivý obrázok, k tomu ešte obohatený a energetizovaný anjelmi a inými bytosťami Svetla umožňuje prijímať liečivú energiu vloženú do obrázku (alebo i do automaticky písaného textu) k nastoleniu harmónie, celkovej rovnováhy, k zvýšeniu kvality života a k bytiu omnoho radostnejšiemu, „farebnejšiemu“.

Kombináciou  automatickej kresby, klasického channelingu a anjelskej terapie sa môžu pomerne určovať príčiny rôznych, nielen zdravotných ťažkostí a zároveň odstraňovať ich príčiny, následky a prejavy, ako aj nastoľovať žiaduci nový, lepší stav.

Niečo z toho všetkého, čo vám môže priniesť automatická kresba (často sa dosť rýchlo posúvajúca aj maľbe vlastných liečivých a terapeutických mandál) pod vedením vašich anjelov strážnych a iných  anjelských bytostí:

 • určovanie a „diagnostiku“ akýchkoľvek vašich trápení, ťažkostí, problémov, bolestí, blokov atď.
 • posilnenie zdravia celého organizmu a podporu konkrétnych orgánov
 • zmiernenie a dokonca až vymiznutie bolestí
 • pochopenie príčin vzniku ochorenia, problémov nielen zdravotných, ale v akejkoľvek životnej oblasti
 • umožnenie liečenia a zbavovania sa aj iných než len zdravotných problémov na diaľku
 • zbavenie sa zaťažujúcich, blokujúcich emócií, negatívnych mentálnych presvedčení a nutkavých myšlienok
 • prehĺbenie spánku, pokojné usínanie, krásne, prípadne až jasnovidné sny či sny, v ktorých vám vyššie bytosti odovzdávajú svoje posolstvá, prípadne učenie, vedomosti a pod.
 • otvorenie, vyváženie, rozprúdenie čakier, a tiež vyrovnanie celého vášho energetického potenciálu
 • aktiváciu schopnosti odpúšťať sebe i druhým, a tým žiť šťastnejšie, slobodnejšie, harmonickejšie
 • získanie prístupu k technikám ochrany
 • získanie schopnosti liečenia seba i druhých
 • posilnenie a zrealizovanie vašich pozitívnych zámerov, túžob, vízií
 • podporu, rozvoj a uskutočnenie vašich (čo ako skrytých a nevyužitých) talentov, zručností, ale aj „vyššieho poslania“
 • zvýšenie schopnosti učiť sa nové veci, nezabúdať tie staré, sústrediť sa a komunikovať primeraným, pre všetkých prospešným spôsobom
 • učenie sa nenásilnej a všetkým stranám prínos prinášanej komunikácii
 • ľahšie nadväzovanie komunikácie so svetom anjelov a iných svetelných bytostí
 • prístup k technikám anjelskej terapie
 • energetickú očistu seba i ďalších ľudí, priestorov, miest a ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi (vynikajúca náhrada feng-shui)
 • vyriešenie dlhodobých problémov súvisiacich s prenatálnym a natálnym obdobím, s detstvom alebo tiež s minulými životmi
 • usporiadanie vzťahov akéhokoľvek druhu
 • nájdenie najhlbšieho zdroja lásky a jej plné prežívanie
 • atď. atď.    

Ak sa chcete s anjelskou automatickou kresbou a channelingom bližšie zoznámiť, prípadne ich používať vo svojej praxi, alebo len pri snahe pomôcť sebe či iným, môžete sa tejto technike i ďalším metódam anjelskej terapie podučiť už v priebehu prvého februárového víkendu v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu: www.angelcity.cz/products/andelska-kresba-channeling-a-terapie1/

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: