Čakry: příznaky uvíznutí energie v minulosti

Někdy naše energie a tím pádem i náš život stagnují, protože se nedokážeme odpoutat od minulosti, od zážitků, které jsme v ní zažili, od lidí, od minulých zkušeností. Anebo se nedovedeme zbavit myšlenek a emocí, které jsou s něčím z minulosti spojené. Energie tak nemůže proudit ani v našem těle, ani v energetickém systému, ani v čakrách či v auře. Náš celý život a my sami jsme pak – bez energie, šťávy, vitality, radosti, občas i bez zdraví a dalších pozitivních aspektů života. Nevíme se posunout dál, vnést do svého bytí cokoli nového, svěžího, obšťastňujícího.

Symptomy, které na úrovni našich čaker naznačují, že jsme zablokovaní a trčíme jakýmkoli způsobem v minulosti a v čakrách stagnuje energie:   

První čakra: pocity vyčerpanosti, neúměrná únava, skleslost, nedostatek elánu.

Druhá čakra: tendence stále se něčím zaměstnávat a být zaneprázdnění, abyste si nemuseli vybavovat bolestné, nepříjemné, možná až traumatizující vzpomínky.

Třetí čakra: lpění na starém hněvu, zatrpklosti a podobných pocitech, souvisejících se zážitky z minulosti anebo časté uvažování nad mstou.

Čtvrtá čakra: těžkosti s otevřením srdce a vystavením se novým emočním zážitkům, pocity zrady, ublížení, zklamání.

Pátá čakra: pocity tíhy vycházející z minulých zážitků nebo situací, občas až bezvýchodnosti a neschopnosti zbavit se staré zátěže, neustálé vnitřní napětí.

Šestá čakra: potíže s odhadem současných situací a okolností, který je zkreslený minulými zkušenostmi, neschopnost dostatečného nadhledu a odstupu zejména ve chvílích, které připomínají minulé negativní zkušenosti.

Sedmá čakra: neschopnost uvědomit si skutečnou lekci minulosti a proč se stalo, co se stalo, nebo co si někdy pouze myslíme, že se stalo.  

Jste-li připraveni na čakrové a aurické léčení, navíc spojené se silnými vibračními esencemi a olejíčky, které dovedou vaše energetická centra a auru pročistit, odblokovat, harmonizovat, aktivovat a nabít svěží, mocnou energií; zbavit vás zátěže minulosti; dát sami sobě svobodu a hezčí budoucnost; integrovat tělo, získat celistvost a rovnováhu vašich energií; zjistit jak využít svůj životní potenciál; a přejít na vyšší úroveň sebevyjádření, vnitřní i vnější síly, intuice a dalších pro vás prospěšných a úžasných věcí, absolvujte je se mnou a zjistíte, že vašich sedm základních čaker (a také další nově aktivované čakry) je zázrakem vaší duše i života.

Přibližný průběh čakrového a aurického léčení a terapie:

- očista čaker a aury (rozpouštění a zbavování se starých nefunkčních a negativních vzorců a negativních energií)

- harmonizace čaker a aury (nastolení jejich rovnováhy, stabilizace, sladění, vyrovnání energií)

- „nabití“ čaker a aury (rozproudění energií oživujících celé tělo, každou jeho buňku, a všech energetických těl)

- napojení na zdroj všech živlů potřebných k přežití a k žití šťastného života a také na božskou podstatu (poznání a poté získaní i osvojení si bezpodmínečné lásky, klid, harmonie, mír a smír)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: