CHANNELING A DUCHOVNÍ SPRIEVODCOVIA

Channeling je, veľmi stručne povedané, proces prístupu k informáciám alebo k energii, ktorá pre vedomú myseľ normálne nie je dostupná.

Umenie channelingu sa praktizuje od dávnych čias, v takmer každej kultúre na Zemi. Používali ho  orákula v Delfách a iných veštiarňach v starovekom Grécku, proroci zmieňovaní v Biblii alebo napríklad kňažky a proroci z mesta Okinava v Japonsku a na mnohých ďalších miestach našej Zeme. Obnovený záujem o channeling a prijímanie posolstiev od duchovných sprievodcov a iných „vyšších bytostí“ sa dostal do popredia na začiatku 20. storočia. Ako plynuli desaťročia, metódy channelingu sa stávali „dramatickými“ a okultne orientovanými. Viac sa zameriavali na osobný a duchovný rast. V 70-tych rokoch toho istého storočia opäť vzrástla jeho popularita, publikovali sa texty získané channelingom (a niektoré z nich dokonca písané automatickým písmom či sprostredkovávané automatickou kresbou). Zrodila sa moderná éra channelingu.

Chaneling má mnoho foriem a podôb. Posolstvá, správy, rady môžu prichádzať prostredníctvom komunikácie s duchovnými sprievodcami, spirituálnymi učiteľmi, anjelmi, bytosťami z iných planét či paralelných svetov, blízkych, ktorí sa odobrali Domov, z hĺbok Univerza, od Stvoriteľa či Vyššieho Ja atď. Channeling nemusí byť vyjadrený iba slovami, rečou, ale napríklad akýmkoľvek kreatívnym počinom, akým môže byť maľba, kresba, hudba, písanie, tanec a iné formy „liečivého umenia“. Channeling je prirodzenou súčasťou ľudského bytia, lebo sme viac ako len naše telá a myseľ. Ak uvoľníme svoju myseľ a otvárame sa svojmu podvedomiu i Vyššiemu vedomiu, môžeme sa spojiť s akýmkoľvek spirituálnym zdrojom informácií, ku ktorým inak nemáme žiaden prístup a zároveň začať rozvíjať svoju kreativitu i jej rôzne formy prejavu. Keď sa staneme channelujúcimi osobami, integrujeme telo, myseľ a ducha do Jednoty, do Celistvosti, ktorou všetci sme.

Channeling je vrcholná duchovná disciplína, ktorá by nemala byť zameraná len na komunikáciu s anjelmi a svetelnými bytosťami pri snahe riešiť rôzne životné situácie, problémy a záležitosti, ale mal by byť braný ako podstata bytia toho, kto sa ním začne zaoberať a prijímaný ako existencia vlastného vedomia sťa odrazu vesmíru. Jeho prostredníctvom môžeme spoznať skutočnú múdrosť, lež i šťastie a lásku. Nie je to len púhy proces komunikácie, ale aj prepojenie s Univerzom a jeho neohraničenými, ničím neobmedzenými a nekonečnými možnosťami.

Automatické písmo i kresba ako veľmi príbuzné formy channeligu nie sú len nástrojom anjelského channelingu, ktorý nám umožňuje skontaktovať sa s říšou anjelov a nebeských bytostí, vyjadriť písmom či kresbou ich posolstvá a správy, či spontánne napísať anjelmi nadiktovaný text alebo namaľovať nimi vnuknutý obraz. Sú tiež jednou z ciest, ako nahliadnuť do seba samých i do tých druhých, na svoje vzťahy, rodinné systémy, zdravie, sklony, talenty, životné smerovanie, psychické rozpoloženie, na svoje temné stránky, strachy,  ale tiež na vlastné pozitívne predpoklady a šance.

Channelingom a jednou z jeho podôb, kresbou a ak sa to tak vyvinie, i písmom, sa budeme zaoberať na blížiacom sa kurze v Bratislave 3. – 4. 2. 2018: https://www.angelcity.cz/products/andelska-kresba-channeling-a-terapie1/

Kurz channelingu nie je orientovaný len na získanie poznatkov o jeho  základných technikách a na osvojenie si praxe napojovania sa na vesmírny kanál, z ktorého je možné čerpať odpovede na rôzne otázky, ale je vhodný aj pre pokročilejších záujemcov. Účastníci kurzu budú po jeho absolvovaní schopní spájať sa so svetom anjelov, archanjelov i vyšších svetelných bytostí, na svojho duchovného sprievodcu vyššej úrovne, na vyššie dimenzie a úrovne a na ich informačné pole, na svoje Vyššia ja a vyššiu rovinu svojho vedomia. Osvoja si základný princíp automatického a intuitívneho písma ako prostriedku na vyjadrovanie a sprostredkovávanie informácií o vlastnom živote, o živote tých, ktorým chcú pomáhať, odpovede na položené otázky z rôznych životných oblastí... a ešte všeličo iné...

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: