CYKLUS BÍLÉ LUNY A CYKLICKÁ ŽENA

Kdysi trávil člověk spoustu času otočený tváří k slunci a za večerů či nocí pod měsíčním světlem. Ženy, vyživované přírodní stravou a posilované vibracemi přírody (v níž se zdržovaly větší část dne nežli uvnitř v příbytcích), zvířat a dechem všeho živého, kráčely a vznášely se životem na vlnách přírodních cyklů.

Tehdy - a některé ženy i dnes – procházely dvěma základními cykly; cyklem Bílé Luny a cyklem Rudé Luny. Cyklus Bílé Luny bylo označení pro každoměsíční cyklus, ve kterém dochází k ovulaci při úplňku nebo termínově těsně blízko něj. Ve většině starověkých náboženství byl oslavován jako cyklus plodnosti (fertility), a byl charakteristický pro mladší, plodné ženy, ale i pro samice ze světa zvířat.

Početí za úplňku většinou přednamenávalo i porod za úplňku.
Takto nastavený cyklus byl nejžádanější pro udržení zdraví a plodnosti, také však z hlediska vytváření fyzické hojnosti, tedy bohatství, atd. Tento cyklus dostal název „cyklus dobrých matek“.
Tyto fáze můžeme navíc brát jako archetypy, které často podbarvují celý život ženy díky její povaze a charakteru, ovlivněných právě jejími vlastními lunárními cykly.
Některé ženy tak měly, nebo v současnosti za předpokladu souladu s fázemi měsíce stále mají, věčnou energii dívky až do vysokého věku. A některé ženy jsou skutečné mateřské typy od nejútlejšího mládí, a tato mateřká aura je provází po celý život.
Je důležité, aby každá žena nejprve sledovala svůj osobní cyklus a fáze, ve kterých se nachází, aby pak věděla, jaký je její primární, resp. převládající archetyp (bez ohledu na její skutečný věk) a jako taková přijala sebe sama.
Neexistuje žádný správný nebo nesprávný archetyp, žádný více žádoucí nebo méně žádoucí, všechny jsou stejně dobré a stejně cenné.
Žádná žena by se neměla cítit špatně, nebo se dokonce obviňovat, protože není jako ostatní ženy v jejím okolí, její matka, sestry, kamarádky, kolegyně, nebo není pořád ta stejná a neměnná.
Všechny jsme unikátní a neopakovatelné, neustále se měnící a transformující jako Luna, neuvěřitelně rozmanité, multidimenzionální a komplexní. I v tom je naše krása a hodnota.
Přijměte tanto přirozený koloběh, a pokud jste tak ještě neučinili, smiřte se sami se sebou a všemi svými stránkami.
A buďte k sobě jemné, buďte samé sobě oporou, buďte statečné, vytrvalé, plné porozumění pro sebe sama a bez jakýchkoli pocitů viny.

www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: