Energie ženy

Každá žena je ušlechtilou nádobou, jakýmsi posvátným grálem naplněným energií, současně je sama jejím zdrojem. V každé ženě dlí potenciál síly a světla tisíce sluncí a nesmírná krása. Ty rovněž tvoří část její vrozené, žel nezřídka promarněné nebo nevyužité potažmo zanedbané či uspané energie. Od kvality a množství této energie, kterou umožní ze sebe a skrze sebe proudit, závisí nejenom její život, resp. spíš osud, ale také kvalita a množství enegie kolem ní, v jejím ​​„životním prostředí“. To žena je tím prvkem, tou bytostí, která může čerpat a shromažďovat energii z přírody, ze čtyř základních prvků kolem nás: z vody, vzduchu, ohně a země. Díky své děloze, bez ohledu na její „funkčnost“ coby orgánu plození a také bez ohledu na věk, žena kumuluje energii.

Tato energie je součástí jakékoli formy přitažlivosti ženy a přitahuje k ní různé lidi, kterým dokonce může poskytnout touto svou energií pomoc.

Zralost muže ve své podstatě závisí od ženy, která se nalézá v jeho blízkosti, ať již je to jeho matka, manželka, milenka či jiným způsobem s ním spojená osoba ženského pohlaví. Od energie ženy, jak již bylo řečeno, závisí všechno v jejím, avšak nikoli pouze v jejím životě. Třeba zda se z jejího chotě stane milionář anebo prostý dělník, zda bude žít ve výstavné vile či v jednoduchém bytě, případně malé chaloupce. Nemůžeme však nikoho obviňovat z too či onoho, ačkoli je skutečně vše závislé na ženě a jejím „stavu plnosti“. Proto by každá žena měla vědět, jak čerpat a obnovovat svou vlastní energii. Prací, výchovou dětí, péčí o rodinu, budováním kariéry, různými starostmi a jejich řešením mohou být ženy zejména po čtyřicítce energeticky oslabeny a jejich „grál“ vyprázdněn. Pak může dojít k tomu, co bychom my ženy nazvaly zradou. Muž jejího života ji opouští, neboť najednou nemá dostatek energie k realizaci svých plánů, byť většinou vůbec netuší tuto příčinu svého „partnerského selhání“. Muž – často prostřednictvím sexu - příjímá od ženy energii. Touží po také, která ho touto energií dovede napňovat, a vlastně vůbec nezáleží na tom, je-li mladá, krásná, bohatá, starší, chudší, úspěšná. Nebude-li žena plne svou ženskou energií, muž ji prostě nebude vnímat a vidět jako ženu, a samozřejmě nebude už s ní chtít být, nebude si přát spojovat s ní svůj život.

Pro šťastný, naplněný, spokojený a láskou kypící život ženy je tedy velmi důležité včas začít doplňovat „zásoby“ energie, kupříkladu speciálními cvičeními, k nimž patří staroslovanská hormonální „jóga“ Fontána mládí, anebo jiné techniky. Tady jedna z mnoha:

Vytvořte příjemnou atmosféru, zapalte případně červené svíce, sedněte si na rudý polštář, oblékněte si červenou sukni nebo šaty. Postarejte se, abyste nikým nebyly rušeny. Nenechte se vtáhnout v průběhu této metody do žádné jiné činnosti, ať se děje, co se děje. Pomalu a zhluboka dýchjete. Představujte si, že vdechujete srdcem, resp. středem hrudi. Zároveň stahujte vaginální svaly. U výdechu, který veďte ven skrze dělohu, je uvolňujte. Dýchejte srdcem a dělohou, Nádych do srdce, veďte jej do dělohy a z ní výděchnete. Pak se skrze dělohu nadechněte, vtáhněte vaginální svalstvo, veďte dech do srdce (chcete-li, až do centra intuice ve třetím oku), a vydechněte. Opakujte tento cyklus dýchání minimálně dvacet krát. Podobně jako u staroslovanského cvičení pro ženy Fontána mládí si u toho můžete klidně představovat, jak k vám přicházejí peníže, což je pouze jedna z podob energie, anebo jiné věci, které si přejete mít ve svém životě šťastné ženy.

Tuto techniku můžete provozovat ráno a večer, každý den, budete-li chtít, nikoli však déle, jako deset minut. Naučte se postupně měnit rychlost a frekvenci dechu (z rychlého na pomalý a naopak). Budete-li důsledné, po přibližně třiceti, čtyřiceti dnech byste měli zaznamenat pozitivní změny a výsledky, cítit se mnohem lépe a atriaktivněji. Zvolíte-lij jednou denně tuto metodu a jednou svou sestavu staroslovanského tajného cvičení pro ženy, dokážete si sami tvořit nádherný život a vyzařovat nesmírnou, vše žádoucí přitahující energii.

Víc informací o uvedeném hormonálním staroslovanském cvičení:

Česko:

www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-pro-zeny-staroslovanska-sestava-mystickych-pozic/

Slovensko:

www.angelcity.cz/products/fontana-mladosti-staroslovanske-tajne-cvicenie-pre-zeny/

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: