KRÁSNÝ A UŽITEČNÝ DÁREK: Éterické vibrační oleje Elohimů, Světelných bytostí: pro praktické užití v běžném životě

Andělé z úrovně Elohimů jsou mocné bytosti s vysokými vibracemi. Jsou to „ochránci řádu a světla“. Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační silou. Svými barevnými paprsky působí s nesrovnatelnou intenzitou. Protože Elohimové stojí v andělské hierarchii nad archanděly a kromě toho využívají sílu milosti, je jejich působení rychlejší, silnější a léčivější, než u jiných andělů. V tomto období změny nám stojí po boku a silně nás podporují. Energie Elohimů čistí energetické blokády, karmu a omezující struktury až ke kořenům. Osvobozuje od mentálních vzorů, způsobů chování, potíží a vazeb, které zatěžují a omezují. Se světelnou silou Elohimů se můžete uzdravit a stát se celistvými, rozpoznat své poslání, rozvinout své schopnosti a žít své opravdové bytí. V olejích Elohimů působí síla následujících barevných paprsků. 

Nesmírně čisté éterické oleje s nádhernou, vskutku andělskou vůní, nesou energii barevných paprsků Elohimů. Vysoce kvalitní směsi olejů jsou vytvořeny tak, aby ladily s daným tématem a také aby dokázaly udržet tuto mimořádně vysokou úroveň energií. Používají se na zápěstí, na různá místa na těle, ale také v místnostech – do aromalamp, difuzérů nebo pokojových vodních fontánek. 

Bílý paprsek 

Témata: úplnost, jasnost, čistota, očišťování, osvobození, poznání, prozíravost, celistvost, integrita, mír, důvěra, Božská harmonie. Bílý paprsek Elohimů je očišťující a projasňující. Projasňuje a očišťuje lidský energetický systém a fyzické struktury těla, naše okolí a náš život. Tato síla může být také nasazena pro očistu místností, rostlin a celých krajin. Citlivým lidem, kteří mají sklon si na sebe od druhých něco přebírat, pomáhá zůstávat ve své vlastní energii a neabsorbovat cizí energie. Bílý paprsek nás také podporuje, když potřebujeme udělat další krok ve vývoji a integrovat to, co jsme se již naučili. 

Modrý paprsek 

Témata: ochrana, vnitřní klid, vůdčí kvalita, Boží řád, vůle, odvaha, moc, důvěra v Boží vedení, plynutí, svoboda. Modrý paprsek Elohimů spojuje člověka s Božím řádem a Boží silou. Člověk se tak znovu dostává do souladu s prapodstatou veškerého bytí, s velikostí, tichem, mírem a bytím v tichu. Prostřednictvím tohoto spojení se také zesiluje výměna a komunikace s Božstvím. Život opět následuje životní proud. Díky tomuto souladu se stabilizuje celý energetický systém a aura, takže se vytváří ochrana, která vychází ze stability. Pokud je naše aura a celý náš energetický systém plně harmonický a stabilní, potom je jako brnění, které nás chrání před zatěžujícími, poškozujícími a zraňujícími vlivy. To posiluje také naši důvěru. 

Žlutý paprsek 

Témata: radost, živost, rozvoj, rozkvět, moudrost, vědění. Žlutý paprsek Elohimů daruje člověku energii živosti, radosti, tance, pohybu a chuti se rozvíjet a zesiluje také sílu vůle. Tak jako světlé, hřejivé sluneční paprsky rozpouští temnotu a chlad zimy, daruje žlutý paprsek tichou radost a klidný pocit štěstí. Člověk se může uvolnit a cítit se dobře, opět se naladit na světlo, jas, lehkost, a tím se zbavit starostí. Do temných situací, ve kterých nám už nesvítá žádná naděje, vnáší žlutý paprsek záblesk světla a naděje. Břemeno přestává tolik tížit, člověk poznává, že život se vyvíjí a neustále pokračuje dál. A že také on sám se vyvíjí společně se životem. To se děje, ať už vůči tomu zaujímá postoj plný napětí nebo to prožívá v tiché radosti. Žlutý paprsek podporuje pozitivní postoj. Elohimové žlutého paprsku jsou také zprostředkovateli vědění a moudrosti. Tak nás podporují v učení se na všech úrovních – od pozemské až po tu nejvyšší. 

Růžový paprsek 

Témata: bezpodmínečná láska, milost, bezpečí, soucítění, odevzdání, sebeláska, pozornost, porozumění. Růžový paprsek spojuje s bezpodmínečnou láskou a daruje bezpečí, pozornost, porozumění a sílu milosti. Učí, jak znovu sladit svou vlastní vůli s vůlí Boží a ze síly vůle rozhodně a s plnou silou jednat. 

Zelený paprsek 

Témata: léčení, regenerace, vyrovnání, vnitřní mír, bezpečí, být vyživován, růst, vytvořit a udržovat Boží řád. Zelený paprsek Elohimů zesiluje a harmonizuje tok životní energie. Tím dává člověku k dispozici i energii pro léčení, regeneraci a rozvoj. S jeho silou se můžeme na všech rovinách našeho bytí dostat opět do souladu. Dodává životní energii, která obnovuje pořádek v celém našem systému, v těle, pocitech, myšlenkách a spojuje nás s vlastní duší, s vyšším vědomím, Bohem a Řádem. Dochází k uvědomění si ještě nevyléčených emocionálních ran a stejně tak příčin onemocnění. Tím dochází k uzdravování a vzniká vnitřní mír. Cítíme se v bezpečí, vyživovaní, silní a stabilní. 

Červený paprsek 

Témata: životní síla, moc, sloužit v souladu, energie, konání, vycentrování, vytrvalost, síla, být nasměrován, koncentrace a hromadění energie. Červený paprsek Elohimů nám daruje vytrvalost a klidnou a nasměrovanou sílu, abychom uskutečňovali poslání své duše. Kvalitami červeného paprsku jsou také odvaha, moc, soustředěná síla, cílené jednání, sebedůvěra a schopnost vytrvat. Je jako benzin, který poskytuje autu energii pro dosažení cíle. Jako klidně proudící žhavý tok lávy, který nezadržitelně dosáhne svého cíle a spálí veškeré překážky. Integruje do těla jemnohmotné energie a vyšší oblasti vlastního bytí. Červený paprsek učí, jak ve hmotě uskutečnit Božskou vizi a impulz duše, v souladu s celkem. 

Fialový paprsek 

Témata: transformace, svoboda, osvobození od všech břemen a omezení, osvobození od blokád až k jejich kořenům, rozpuštění hranic, rozvoj vlastní bytosti, rozpuštění karmy. Fialový paprsek Elohimů transformuje omezující struktury až ke kořenům. Rozpouští zatěžující zkušenosti a sny, emocionální zranění, karmické vazby, karmu, představy a vzory chování z tohoto i z minulých životů. Právě tak rozpouští kletby a uřknutí, které na nás mohou působit svou spoutávající silou po mnoho životů. Tak zesiluje spojení s naší skutečnou podstatou, duší, s naším Božským jádrem. 

Tyrkysový paprsek 

Témata: kreativita, sebevyjádření, hravost, lehkost, veselost, živost, půvab, umělecké nadání, síla objevování. Tyrkysový paprsek Elohimů je paprskem utváření. Spojuje člověka s Boží hojností a rozmanitostí možností. Vede k uvědomění si krásy rozmanitosti a nespočtu cest. Prostřednictvím spojení s vyššími úrovněmi vědomí přijímáme nové nápady a otevírá se nám přístup k vědění z minulých životů, k vlastním zkušenostem a k pokladu zkušeností jiných lidí. Podporuje také zodpovědnost jednotlivce v procesu tvoření, stejně jako jednání v zájmu pospolitosti. Tyrkysový paprsek Elohimů zesiluje jasnost, poznání a intuici tím, že spojuje s věděním vyšších úrovní vědomí a s Vyšším Já. Tak je možné pozorovat a pochopit zážitky a situace z vyššího úhlu pohledu a bez posuzování. Ke kvalitám tyrkysového paprsku patří také lehkost, hravost a svoboda. Posiluje hravou důvěru vnitřního dítěte a komunikaci srdcem. Tento paprsek může být také využit pro navázání kontaktu s věděním Atlantidy a schopnostmi z té doby, pokud je možné je opět aktivovat. 

Magenta paprsek 

Témata: spojení se všemi úrovněmi tvoření, léčení, regenerace, ticho, velikost, ochrana, soulad s tvůrčím plánem, pokora v jednání, bezpečí, rozšíření vědomí, zaujetí svého místa v plánu tvoření. Elohimové magenta paprsku jsou mocní léčitelé. Mohou člověka propojit se všemi úrovněmi tvoření, od prazákladu veškerého bytí až po tu nejhustší hmotu. Prostřednictvím tohoto spojení se všemi úrovněmi mohou být překonány hranice. Spojení s vyššími úrovněmi vědomí, s duší a s vlastním životním plánem je intenzivnější. Můžeme se opět vrátit do dokonalého řádu, uzdravit se, rozpoznat a zaujmout své místo v plánu tvoření. Magenta paprsek Elohimů zprostředkovává hlubokou a tichou rezonanci s prapůvodem, se všezahrnujícím vědomím, mírem, tichem, prázdnotou. Tím přináší bezpečí, vnitřní klid a mír. Magenta paprsek také působí jako silný katalyzátor, aktivuje a urychluje procesy. Často podpoří zotavující a léčivý spánek. Jako vyšší potence fialové je paprsek magenta také velmi silný při transformační práci a při rozpouštění omezujících vazeb. 

Zlatý paprsek 

Témata: vědomí, mužský princip – úcta, hojnost, bohatství, jasnost a úspěch v podnikání. Je to také radostná mužská síla a radost z tvoření. Zlatý paprsek podporuje léčení mužského aspektu, což u mužů znamená být skutečně mužem a u žen usmíření s otcem, muži a autoritami obecně. 

Stříbrný paprsek 

Témata: Intuice, ženský princip – ochrana, milosrdenství – rozpoznání toho, co je skryté za zdánlivou pravdou. Měkčí energie než u zlatého paprsku a spíše mystická síla. Léčení a soucit. Stříbrný paprsek podporuje léčení ženského principu, usmíření s matkou a bytí ženou. Mužům přináší hlubší pochopení ženské energie. 

Krystalový paprsek 

Témata: Spojení mezi světem Světla a hmoty. Spojení mužského a ženského principu (tj. zlatého a stříbrného paprsku), cesta od polarity k Jednotě. Toto je energie, která se v křesťanství nazývá Duchem Svatým. Je to energie, která udržuje vše v Jednotě – vše je Jediné. Krystalový paprsek je velkým spojovatelem. Souvisí s bezčasovostí, nekonečnem a věčností. Přináší velmi zvláštní pocit, který nelze popsat slovy.

Esence si můžete objednat u mně, ráda vám posloužím, případěn se můžeme potkat v rámci osobní konzultace a uvidíme, který vubrační paprsek v poodobě olejíčku je právě teď pro vás nejvhodnější. 

judita.andele@gmail.com 

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: