HARMONIZACE A ŽENSKÁ RODOVÁ MOUDROST

(STAROSLOVANSKÁ HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY – UNIKÁTNÍ PÉČE O SEBE I VŠE A VŠECHNY KOLEM)

Chci se s vámi podělit o malinkatou, stručnou ukázku jedné z mnoha stránek staroslovanské praktiky slovanských žen. Každá z 27 pozic této jedinečné metody (určené vskutku pouze ženám), má svůj osobitý význam, účinek, na fyzické, mentální, psychické, emoční, rodové, dokonce i magické, ochranné, vztahové a jiných úrovních. Rostlinou pozice, která posiluje, léčí a harmonizuje ženskou rodovou linii - k níž patří dle jedné z více verzí znaky, které vidíte na obrázku - je šášina černá.

Všechny pozice mají svůj vlastní okruh působení, symbolem toho, o kterém vám píšu je ten největší ve středu. Každá pozice má ale rovněž „svůj lék“, svou "rodovou medicínu" (jakousi korekční pozici, symbol, rostlinu) a též vlastní „výzvu“, které jsou skryté v jiných, příslušných pozicích.

Tématem hlavní pozice, o které píši, je rodová moudrost a harmonie vztahů v rodové linii i v rodině. Je-li rodová moudrost využívána, uchována, předávána, čili je v rovnováze na všech rovinách, nese v sobě dál, ke všem potomkům, energii všech tří slovanských světů, do nichž je 27 pozic rozděleno po devíti. To - velice zjednodušeně a krátce - znamená, že moudrost rodu „objímá“ všechny své členy, poskytuje léčivou a posilující energii, přináší uvědomění, že jsme všichni spojeni všeobsáhlou strukturou a DNA života, a že každý člověk patří do jedné velké lidské rodiny. Zharmonizovaná rodová moudrost (tuto harmonii může nastolit žena, která vědomě, důkladně, dlouhodobě a pravidelně provádí všech 27 pozic každý den) má schopnost šířit se dál a dál a poskytovat vědění, které je v ní samé otisknuto. I sama praktikující žena pak intenzivně cítí, jak skrze ni proudí energie předků a veškeré poznání.

Není-li ale v této oblasti nastolena rovnováha a harmonie, dostávají se další a další potomkové rodu do role oběti a nežijí ani svou vlastní, natož rodovou moudrost a nedostává se jim v plné míře rodového požehnání. Je zjevné, že pro celý rod a pro každého nového potomka rodu je tato disharmonie někdy až devastující. Pokud si některý z členů rodu, neřku-li všichni příslušníci rodu, nechávají všechno rodové poznání a energii jenom a jenom pro sebe, směřují ji pouze k sobě, přičemž sebe i ostatní přesvědčují, že je to pro nejvyšší, univerzální dobro, výsledek může být pro celý rod fatální. Čím déle přetrvávají ve stavu odloučenosti a budují si svět, který je ode všeho oddělený, tím větší škodu svému rodu a všem kolem způsobují.

Výzvou v tomto případě je pozice, které hnací energií a významem je Harmonie v páru. Přirazuje se k ní sakrální čakra, která je jistou formou „svatého grálu“, centrem stvoření a tvoření, kreativity, pramenem odvahy, rodové vitality a energie. Praktikování této pozice pak rozšiřuje, zpřístupňuje a posouvá výš rodovou moudrost a rodové vědomí, aby spojila jak příslušníky, předky i potomky rodu, tak i všechny ostatní a tvořila cokoli nové, včetně nové moudrosti a poznání, a to prostřednictvím pospolitosti a lásky. Posiluje víru v myšlenku, že když se všechna srdce spojí, všichni jsou silnější, moudřejší, vědomější, šťastnější, laskavější, soucitnější, citlivější, vnímavější.

Pokud není výzva přijata a naplněna, následkem může být apatie, hněv, zášť, též jednání vyvolávané strachem a úzkostí, přehlížení možností, zúžené vnímání a vidění jak světa, tak sebe sama. Blízkost s druhými je vnímána jako svazující a omezující, následuje izolovanost, sobecké chování a způsobování bolesti druhým.

Lékem je vliv a působení energie, kterou dovede rozproudit pozice, k níž náleží označený symbol na obrázku. Přirazuje se k ní základní čakra. Díky procvičování této pozice jsou rodu, rodině a jejím členům stavěny dobré, pevné a zdravé základy. Začneme vidět podstatu všeho, co děláme, na co a jak myslíme nebo mluvíme. Iniciuje a umožňuje zesílení rodových, rodinných a vztahových vazeb. Velmi rychle mizí vše, co by mohlo „kontaminovat“ rod, rodinu a její členy na cestě k opětovnému získání rodové moudrosti.

Je důležité, abychom dokázali rozpoznat, co se s námi děje, abychom pak dovedli věci znovu propojit. Staroslovanská ženská praktika nám v tom může hodně pomoci. Když víme, která je ta nejvhodnější pozice i celá sekvence, můžeme snáze a rychleji reagovat a vše napravit dřív, než vzniknout nenapravitelné škody.

Doplňujícími prostředky ke cvičení jsou slovanské ženské symboly (odlišné, než ty na obrázku) a práce s nimi, spojení s totemovými zvířaty, rostlinami a vůněmi.

Pokud byste chtěli poznat a naučit se slovanské hormonální a doslova magické cvičení pro ženy, podívejte se sem: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: