KLÍČ K MAPĚ VAŠEHO OSUDU: MAGICKÁ CESTA POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA I TĚCH OSTATNÍCH

Stává se vám rovněž tak často jako mně, že prohledáváte internet se záměrem najít něco konkrétního a najdete něco docela jiného, co vás překvapí, obohatí, zaujme? Dnes jsem na svůj údiv narazila na amazonu na recenze své knihy, která byla v r. 2003 vydána v němčině ve švýcarském vydavatelství (proto je jedna z nich v němčině a druhá v angličtině). Zabývá se tématem výběru povolání a obecně vztahem všech aspektů týkajících se práce nebo podnikaní k naší osobnosti a našemu údělu. Možná byste nevěřili, jak moc informací je úplně snadné získat z pouhého data narození! V tomto případě nejenom to, jaké zaměstnání by pro vás bylo nejvhodnější, nýbrž i to, jak byste se chovali v podřízené nebo nadřízené funkci, jak byste snášeli stresové situace, co potřebujete na to, abyste u výkonu svého povolání podávali nejlepší výkony a čemu byste se měli určitě vyhnout a mnoho dalšího.

Oblast kariéry, práce, postupu, volby profese však není ani zdaleka jedinou sférou, které se tarotová numerologie, o kterou jde, zabývá a které detaily dovede odhalit.

Věděli jste například, že pokud je vaší osudovou karta s číslem čtyři, měli byste se již od mládi, ne-li od dětství, snažit vzdělávat tak, abyste v budoucnu mohli vykonávat práci na pozici manažera, lídra, vedoucího, ředitele potažmo vlastníka firmy? Neboť tyto lidé mají v sobě přirozenou autoritu, kterou je záhodno kultivovat a využít.

Měli jste třeba povědomí o tom, že jeli kartou vašeho dětství a psychiky karta s číslem devět, měli by vám rodiče zabezpečit vlastní separovaný koutek? Protože tyto děti (a nejenom děti, platí to i pro dospělé tarotové Devítky) potřebují mít svou vlastní „jeskyňku“, do níž se mohou schovat, stáhnout, potřebují mít víc než jiní prostor, který nikdo nenarušuje (v dospělosti pro ně vůbec nejsou vhodná pracoviště typu open space).

Narodili jste se s osudovou, životní kartou 21? Anebo by snad stačilo, kdyby se nalézala na pozici produktivního věku! Znamená to, že máte neuvěřitelný potenciál dosáhnout velkého úspěchu v tom, za čím si půjdete (přirozeně, nejenom to, podobně, jako ve dvou předchozích případech)! Ostatně, měl ji jako životní kartu také Karel IV.

Zjištěním klíčů k vašemu osudu, tj. vašich individuálních karet jak na zjevné, tak na skryté a nevědomé rovině, se můžete dopracovat k údajům o sobě samých, které jste možná tušili, ale jaksi je nebrali v úvahu, skrývali je sami před sebou, nebo o nich snad vůbec v sladké nevědomosti nic nevěděli.

Tento skvělý kompas na cestu životem odhalí, jací jste, jací byste mohli být, co je k tomu nutné, jak by se váš život mohl vyvíjet v budoucnu, jak se odvíjí momentálně a jak se odvíjel v minulosti, kam směřoval a kam směřuje i nadále, jaké vlivy působily, působí a budou působit na vás i na průběh vašeho žití, jaké jsou vaše vlohy, šance, příležitosti, světlé i stinné stránky a jiná různorodá data.

Dokonce se s tarotovou numerologií – pokud jste zvídaví do stejné míry jako já – můžete „hrát“. Najít si data narození různých osobností z různých oborů, oblastí a období a tak si zkontrolovat váhu toho, co skutečně dovede, anebo se o těchto jedincích dozvědět ještě víc, než jste věděli doteď. Jaké byly jejich pohnutky, dětská, mladá, produktivní a starší léta, jaké měli ambice, do jaké míry je následovali a naplnili, čeho ze svého potenciálu dosáhli.

Je možné se rovněž podívat, jak a zda vůbec se k sobě hodí zamilovaný pár, anebo jak vypadají jednotlivé fáze jejich vztahu, co by jejich svazek mohl přinést a co nikoli. Dá se taktéž podívat na jakékoli vztahy, v rodině, na pracovišti, ve škole, v jakémkoli týmu, mezi šéfy a jejich podřízenými, mezi pracovníky navzájem, atd.

Chtěli byste se této specifické, autorské tarotové numerologii naučit? Nic snadnějšího, podívejte se na informace o kurzu, který začne v magický den 22. 2. 2022 a přihlásit se na něj, ŠIFRA VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY, KOMPAS NA CESTĚ ŽIVOTEM, POSLÁNÍ DUŠE, VHLEDY DO ŽIVOTNÍHO TÉMATU, SPOJENÍ KOSMICKÉ MOUDROSTI S VAŠÍ INTUICÍ: www.angelcity.cz/products/vase-zivotni-kody-unikatni-autorska-tarotova-numerologie-online-interaktivni-kurz/

Judita Peschlová, odbornice na Tarot s 40-letou praxí, akreditovaná psychoterapeutka, žurnalistka a spisovatelka s řadou přeložených knih o Tarotu za sebou a několika vlastních děl o Tarotu i jiných kartách   

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: