7 TÝDNŮ K MISTROVSTVÍ: VAŠE ŽIVOTNÍ KÓDY, UNIKÁTNÍ AUTORSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLOGIE - ONLINE INTERAKTIVNÍ KURZ

ŠIFRA VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY, KOMPAS NA CESTĚ ŽIVOTEM, POSLÁNÍ DUŠE, VHLEDY DO ŽIVOTNÍHO TÉMATU, SPOJENÍ KOSMICKÉ MOUDROSTI S VAŠÍ INTUICÍ

Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA, BEZ NUTNOSTI NĚKAM CESTOVAT, ZABEZPEČOVAT UBYTOVÁNÍ ATD.

24 LETÉ VÝROČÍ KONÁNÍ TOHOTO TYPU KURZU! PRVNÍ KURZ MÉ AUTORSKÉ TAROTOVÉ NUMEROLOGIE SE KONAL V ROCE 2000! 

Cesta k odhalení všech vašich tajemství - i tajemství všeho, do čeho byste rádi nahlédli… Osvojení si originální, speciálně vyvinuté a přitom nanejvýš  jednoduché metody tarotového výpočtu a využití energií Univerza při odkrývání charakterových črt, predispozic, psychických dispozic, vlivů minulosti, přítomnosti i budoucnosti, cest k řešení, způsobů pozitivního ovlivňování dějů budoucích, nejvhodnějšího povolání či poslání, mechanizmů fungovaní ve vztazích, zdraví, materiálního zabezpečení, budování kariéry a v úspěchu, atd.

Na mystice čísel jsou založeny všechny nejdůležitější esoterní systémy, ve kterých slouží čísla jako symboly vesmírných i božských osudů. Ne, nejsou to „neživá znamení“, nýbrž skutečně živé symboly a zašifrované kódy neustále plynoucí a vše ovlivňující energie, a také povah, charakterů a života jako takového. Za každým číslem se skrývá zvláštní, osobitý potenciál a taktéž s ním spojený osud. Vzhledem k tomu, že čísla úzce souvisí s tarotovými kartami a jsou na nich přirozeně i zobrazena, je tarotová numerologie speciálním a velice specifickým obohacením nejenom interpretace nebo výkladu karet, ale také klasické numerologie, astrologie, dokonce i určitého typu typologie, některých terapií apod.

Proč jsem zde? Jaký je můj životní úkol? Proč se setkávám nebo žiji přesně toto či ono? Proč se mi děje právě to a to? Jak se z toho mohu poučit? Jaké jsou mé skryté vlastnosti a co mám udělat, aby se optimálně a maximálně rozvinuly. Jak mohu dát skutečný smysl svému životu nebo jednání? Kam směřuji nebo mám směřovat? Co stojí za událostmi a situacemi mého života? Co (nebo kdo) způsobuje mé životní výhry nebo naopak prohry? V čem pramení mé štěstí případně smůla? Jaké vlivy, energie, děje, příběhy se skrývají za tím, kým jsem dnes? Co se mi dělo, děje a možná i bude dít? Koho potkávám, kdo se mi vyhne, kam se dostávám a kam nikoli, co je mi otevřené a co uzamčené, apod.? Jaké jsou mé nejhlubší vášně a touhy a kam mně vedou? Co brání tomu, abych dosáhl/a většího štěstí, prosperity, úspěchu, zdraví, spokojenosti, lásky? Jaké povolaní nebo studium je pro mě nejvhodnější?        

To jsou některé z otázek, které si klademe snad všichni. Naše duše si vybírá určitý typ prostředí, výzev, lidí, situací a cílů. Pochopení těchto aspektů a výzev a současně porozumění příležitostem, které se za nimi skrývají, je pro nás i náš osud, rozvoj a seberealizaci zásadní. K tomu může velkou mírou dopomoci speciální tarotová numerologie, která vás naučí kromě mnohého jiného vidět témata a životní otázky v širší a smysluplnější perspektivě, a pohlížet na vše, čím jste procházeli nebo procházíte jako na součást širšího životního vzorce

V průběhu tohoto praktického online workshopu se naučíte, jak vypočítat celkový tarotový obraz (rozbor) osobnosti na základě data narození. Nejde o systém, který můžete nalézt v dostupné literatuře, nýbrž o osobitou, unikátní metodu, která je schopná odhalit mnohé aspekty každého jedince včetně minulých, současných a budoucích vlivů a událostí.

Karty a jejich mystické kódy „schované“ za čísly čtete v podstatě intuitivně, takže je každý výpočet a následovný výklad výsostně osobní a konkrétní. Spojením karet s jejich číselnými kódy, tudíž Tarotu se specifickou numerologií - významně odlišnou od klasické numerologie - získáte celkový obraz osobnosti, charakteru, předpokladech, skrytých vlivech, také však plán životní cesty. Odhalíte určité talenty, danosti, črty, životní poslání, ale i bloky a zábrany. Dostanete do rukou nástroj k tomu, abyste se dovedli vyhnout překážkám, protivenstvím a nástrahám, rovněž zakódovaným v číselné magii tarotových karet.

Získáte vhled do svých osudových karet a náhled na čísla, která mají ve vašem životě význam, čísla, která vás vedou na vaší životní cestě.

Naučíme se pracovat s vaším datem narození, ale pro zajímavost si ukážeme i specifický (opět nikoli klasicky numerologický) postup výpočtu vašich karet a čísel z rodného jména, ​​což jsou dva aspekty, které zůstanou nezměněny po zbytek vašeho života. Váš datum narození nese zcela jasnou frekvenci a plán vašeho současného života (v nadstavbě kurzu budete mít příležitost poznat, že i životů minulých, ale nepředbíhejme vývoj vašeho potenciální učení).

Metoda je vhodná jako samostatný systém u diagnostikování různých potíží, nikoli však pouze zdravotních, nýbrž týkajících se všech oblastí života lidského jedince, také však jako doplňková technika ke klasické numerologii, astrologii, karetnímu výkladu, diagnostice automatickou kresbou, kineziologií, SRT, psychologickými, diagnostickými a jinými specializovanými testy, nebo k různým jiným způsobům zjišťování všeho, co byste chtěli vědět či zjistit o sobě, o druhých nebo o čemkoli, co vás zajímá a o čem je vám znám datum narození či vzniku. Je to taktéž vynikající nástroj třeba u výběru vhodných kandidátů u výběrových řízení nebo u odhadu vhodnosti adeptů na různé pozice, povýšení, přeřazení apod., rovněž však nejideálnějšího druha, manžela, přítele, obchodního partnera, spolumajitele podniku, firmy pro významnější práce ve vašem domově i na vašem pracovišti atd.

Z OBSAHU KURZU:

  • Výpočet životní, osudové karty a význam všech 22 karet Velkých arkán jako osudové karty
  • Výpočet psychické karty, karty dětství a význam všech 22 karet Velkých arkán jako psychické karty a karty dětství
  • Výpočet karty produktivního věku a karty vědomí a význam všech 22 karet Velkých arkán jako karty produktivního věku a karty vědomí
  • Výpočet karty postproduktivního věku a význam všech 22 karet Velkých arkán jako karty postproduktivního věku
  • Výpočet karet skryté úrovně, „mezivědomí“
  • Výpočet karty nevědomí, skrytých vlivů, rovin, bloků a tajemství
  • Výpočet ročních karet a význam všech 22 karet Velkých arkán jako ročních karet
  • Vhled do životního účelu a životních lekcí z čísel a karet, které jsou průvodci na životní cestě
  • Skryté kvality, potenciál a výzvy
  • atd.

Nadstavbou (zvlášť honorovanou) tohoto kurzu bude kurz výpočtu vztahových rovin mezi dvěma subjekty (nemusí jít pouze o partnerské či manželské vztahy).

Další nadstavbou (rovněž zvlášť honorovanou) je pak karmická tarotová numerologie, čili výpočet minulých životů a všech souvztažností s nimi spojených.

PRAKTICKÉ INFORMACE

• Učit se a rovněž tak trochu si hrát budeme přes ZOOM ve předem stanovených termínech. Link na každé setkání vám bude předem zaslán emailem.  

• 7 setkání v délce přibližně 2 hodiny (čili 14 hodin výuky, což je přibližná délka víkendového kurzu) proběhne jednou týdně v domluveném pracovním dni. Počítejte však s tím, že se jednotlivá setkání mohou protáhnout i na dobu delší, než 2 hod. Zatím by to mělo být každý čtvrtek, bude-li však všem přihlášeným vyhovovat jiný den, můžeme to po vzájemné domluvě ještě změnit.

• Začínat budeme vždy v 18 hod., první setkání 23.1.2024

• Potřebovat budete pouze připojení na internet, mobil, tablet nebo počítač, sešit nebo volné listy papíru, psací potřeby a své tarotové karty (nejlépe a dle možnosti Rider-Waite Tarot)

• Registrace a přihlášky: pošlete e-mail na adresu judita.andele@gmail.com anebo vyplňte přihlášku na webu www.angelcity.cz pod tímto textem

• Minimální počet účastníků: 5 

• Cena: 3.880 Kč/170 eur (cca 270 Kč za jednu hodinu cenných a nikde jinde dostupných informací).  

• Úhrada kurzovného: po zaslání přihlášky obdržíte potvrzení o zapsání do seznamu účastníků a číslo účtu, na který je nutné provést předem úhradu. Čeští účastníci na český, slovenští na euro účet.

• Lektorka: Judita Peschlová, zkušená lektorka Tarotu s 40 letými zkušenostmi s Tarotem a vlastním systémem tarotové numerologie používané přes 20 let v její poradenské, terapeutické a psychoterapeutické praxi; certifikovaná psychoterapeutka, akreditovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalistka, spisovatelka, překladatelka několika karetních sad a titulů o Tarotu, autorka několika knih o Tarotu (např. Tarot v povolání, v němž se rozvádí do detailů speciální typologie podle karet Velkých i Malých arkán)

REAKCE ÚČASTNÍKŮ NA PŘEDCHOZÍ KURZY

I když jsem dost duchovně založená, neinklinuji moc k „neuchopitelným“ věcem. Kurz tarotové numerologie s Juditou byl pro mě závanem čerstvého vzduchu: jasné vysvětlení dvou systémů, Tarotu a tarotové numerologie, a rovněž spojení Tarotu a mystiky čísel krásným způsobem. Kombinace Juditiných znalostí Tarotu s počítáním vlastních osudových, osobních, psychických atd. čísel (karet) bylo velmi cenné a zároveň zábavné. Zůstává to pro mě sice stále záležitostí „mystiky“, ale čísla a jejich význam spojený s tarotovými kartami mě nesmírně obohatili o poznatky o mně samé a o vědomosti, které mohu výtečně použít ve svém běžném i duchovním životě. A o tom to celé je! Monika Gáborová

Byť jsem se v numerologii už poměrně dobře orientovala, byla jsem moc zvědavá na tento workshop a taky jsem do něj šla s úplně otevřenou myslí a vlastně bez očekávání. Kurz pro mě znamenal hodně. Ještě i po několika měsících jsem v intenzivním uvědomovacím procesu a díky tomuto kurzu se mi mnoho věcí objasnilo. Juditina tarotová numerologie skvěle doplňuje u mé práce numeroložky předtím získané poznatky a zkušenosti z klasické numerologie. Beata Pernerová

Judita mě zavedla do světa Tarotu okouzlujícím a zkušeným způsobem. Její vedení k chápání obrázků a symbolů stimuluje ke správným odpovědím a též k nové a osvěžující formě formulování otázek. Klára Albegrová

Bylo úžasné pracovat na mých tématech osobního rozvoje z jiné a nové perspektivy. Juditino vedení se vyznačuje humorem, empatií a obrovskou dávkou znalostí a vhledu, které dovede vložit do slov. Františka Vernerová

Nejprve bych chtěla Juditě ještě jednou poděkovat za úžasný zážitek a nové poznatky. Kurz mi přišel do cesty v pravý čas. Náhody neexistují! Teď už jsem si jistá, že odhalím, po čem moje duše skutečně touží a jaké je moje životní poslání. Soňa Timejová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: