KONEC LEDNA: VÝZVA JEDNÉ ZE SLOVANSKÝCH BOHYŇ – STRÁŽKYŇ STAROSLOVANSKÉHO CVIČENÍ PRO ŽENY, FONTÁNY MLÁDÍ, HORMONÁLNÍ METEMORFÓZY

Tato výzva, nebo spíš poselství, vychází z osmé hvězdy, osmé pozice dolního slovanského světa Nav, nad kterou drží patronát nejenom hlavní bohyně hormonální metamorfózy Mokoš, nýbrž i bohyně Morana, v tomto případě bohyně celistvosti, protože jí je tato pozice slovanské hormonální jógy zasvěcena.

Odkazem bohyně a významem této pozice je, že pokud pochopíme, co se v našem životě děje tady a teď, jaké energie právě v této chvíli na nás působí, budeme moci ještě víc růst, zdravě a plně se rozvíjet ve svém ženství. Bohyně celistvosti je tou, která nás zve, abychom se prostřednictvím osmé hvězdy Fontány mládí ponořili hluboko do sebe, do nejhlubších vrstev svého já, ke své vnitřní dívce, a také ke svému karmickému dědictví, až k nejstrašnějším zraněním, které se zahojily nebo nezahojily, v nichž však stále slyšet ozvěnu traumatu… Bohyně a pozice celistvosti volá s moudrostí slovanské vědmy po naší důvěře, zatímco nám přináší nejcennější lék, ten, který je určen jen a jenom nám, staví před nás zrcadlo, v němž se můžeme setkat samé se sebou.

Toto zrcadlo je absolutně jasné, upřímné a pravdivé, proto se k němu odváží přistoupit pouze ty statečné ženy, avšak zranitelné a úplně obnažené. Vede je nefalšovaná touha a opravdová láska, jejich pravé já.

Pokud přijmeme s láskou pohled sebe na takové, jaké jsme, navzdory strachu, ostychu, nevědomosti a hněvu, nabídne nám ruku a uzdraví nás, protože bohyně celistvosti je léčitelka, archetyp moudré staré ženy, vědma, bylinkářka a mnoho dalšího, na jsme zapomněly odtržením se od přírody. Bohyně celistvosti Morana hlídá naše kořeny, které jsou pro ni posvátné. Vždy na nás čeká s darem milosti, protože naše láska a čistota je prostorem pro její dar, dar rozvoje a ženské expanze.

Když se s ní spojíme, staneme se jejími učednicemi, budeme tvořit symbolické „lektvary lásky“ a zasévat lásku tam, kde je postrádána. Pokud se s ní spojíme, otevřou se nám netušené brány do netušených světů, budeme obdarovány jasností a jasnozřivostí, vizionářskými myšlenkami a vhledy.

Na kurz staroslovanské hormonální "jógy", Fontány mládí, se můžete podívat a případně příhásit zde: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Judita Peschlová, strážkyně posvátných ženských praktik, lektora ženských kruhů, kurzů a seminářů