KONSTELACE VZTAHŮ (K ČEMUKOLI S KÝMKOLI), PRAHA

Vyřešte jakékoli své potíže jednoduše: nechte se inspirovat láskou a jejími konstelacemi! Pozvěte kvalitu lásky do svého života  a do jakékoli jeho oblasti - a celý se promění! A promění zcela i vás samé! Láska v jakémkoli systému (rodina, intimní vztah, pracoviště, firma, škola a studium, stát, město, komunita, naše tělo, bankovní účet atd.) není vlastně pocitem, nýbrž zásadním postojem...  Cesta lásky je spojení na nejhlubší úrovni se vším, co se nás týká... Navažte kontakt se základní esencí lásky a vy i váš život rozkvetou, jako květnové pupeny do krásného květu... 

Termín:                              15. 2. 2016, 18.30 - 21.30 hod.

Místo konání:                   Praha

Cena:                                  199 kč

Konstelářka:                      Judita Peschlová, zkušená terapeutka s certifikovaným výcvikem v konstelacích a s dlouholetými zkušenostmi 

Kontakt a přihlášky:        judita.peschlova@gmail.com 

Přihláška je platná a potvrzená pouze po úhradě 250 kč na bankovní účet č. 1062749003/0800, s uvedením celého vašeho jména a hesla KV150217. 
  

"Život bez lásky je nesnesitelný." Paul Gauguin

Již ze své podstaty vychází princip rodinných, systemických (nebo jakýchkoli) konstelací z řádu Lásky, podle něhož konstelace "plynou", utváří se, fungují, pohybují v čase i prostoru, proměňují a na jehož základě pak tytéž konstelace hojí, uzdravují vztahy (k čemukoli, ať již k lidem - jakýmkoli, rodičům, vzdáleným předkům, ke svému původu, dětem, partnerům, kolegům, milencům, sousedům, klientům, nadřízeným i podřízeným atd., k sobě, ke svému tělu nebo i svému životu a své cestě v něm, ke své práci, k penězům a hojnosti jako takové, ke svému poslání, ke světu, k Bohu nebo Bohyni, k politice, náboženství, stravě, filozofii, k učení se, ke své krajině, k místu pobytu atd.), odhaluje rodinná tabu a působí na všechny zúčastněné. 

„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Robert Fulghum

 

Skrze řád lásky a lásku samotnou se vše (nezřídka nejen řešený systém, ale i všechny navazující systémy, jakkoli vzdálené) postupně harmonizuje, dostává do kýžené rovnováhy, dochází k žádoucí změně postojů, paradigmat, názorů i celého života a k novému uvědomění, poznání, prozření. Mění se rovněž všechny energie, plynoucí v řešených situacích, okolnostech, podmínkách, potížích. Láska, která je vždy skrytá pod vším, co prožíváme, co děláme a co se kolem nás děje, jenom na ni občas zapomínáme, umožňuje potřebné odpuštění, projev úcty a vděčnosti, rozřešení a pozitivní posuny, někdy probíhajícími dokonce kvantovými skoky a velice překvapivými, vítanými zvraty. A láska pak může bez překážek proudit k čemukoli, k čemu proudit má a co má oživovat, sytit, kultivovat, povznášet, rozvíjet. 

"Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky."  Antoine de Saint-Exupéry

"Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti." Tomáš Garrigue Masaryk

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: