LÉČENÍ ŽENSKÉHO LŮNA A JEHO 19 PŘÍNOSŮ

Léčení ženského lůna je úzce spojené s léčením ženské rodové linie a také Velké Matky Země, má prastarou tradici s kořeny v dobách takřka, nikoli však úplně, zapomenutých. Ženské lůno je jak na fyzické, tak na energetické a dokonce také na spirituální úrovni bránou, skrze kterou lidské duše vstupují do života na naší Velké Matce Zemi. Je tedy součástí sítě života, cyklickým zdrojem Stvoření, a tak spojeno se vším.

Lůno každé ženy je posvátným mostem mezi různými světy: umožňuje přechod duše do hmotného světa; z hájemství neviditelného do říše viditelného. Sídlí v něm tvůrčí ženská energie, energie ženské duše a schopnost ženy propojit se navzájem skrze duševní blízkost a sdílené emoce. V lůně se před narozením nového člověka skrývá celý jeho potenciál stejně, jako se v útrobách Matky Země skrývá potenciál všeho živého. Proto léčení lůna kterékoli ženy neznamená pouze léčení rodové linie jejích předchůdkyň a také jejích potomků, nýbrž též naší Velké Matky.

Všichni jsme vzešli z lůna, proto je možné prostřednictvím lůna léčit také své tělo, nejenom duši a srdce. Jako ženy máme moc vstoupit skrze své lůno do prvotního, původního stavu dokonalosti a zdraví a vyléčit staré otisky na úrovni duše (nevyřešená a dosud neléčená zranění a traumata), které nosíme v sobě po celý život. Můžeme tak v sobě probudit opravdovou, hojivou a mocnou podstatu Velké Božské Matky, která dlí v našem nitru.

V průběhu jemného uzdravování ženského lůna navazují ženy - bez ohledu na to, zda si uvědomují svá zranění či nikoli (neboť v sobě nosíme bolest a staré rány i předchozích ženských linií) - hluboký vztah se svou skutečnou přirozeností. Někdy dokonce zaznamenávají opravdové uzdravení dlouhodobějších zdravotních potíží.  

Léčení posvátného ženského lůna, ženské rodové linie, a tím i lůna Matky Země, je jedinečné, protože probíhá podle potřeb duše, těla a srdce žen v aktuálním okamžiku a má mnohostranné přínosy:

· hojí traumata a bolest, kterou zažili ještě v lůně své matky

· čistí, odstraňuje a léčí traumatické zážitky a zraňující vzpomínky z dětství

· uzdravuje vztah ke svému tělu a rovněž k Matce Zemi

· odstraňuje ženský, tisíce let přetrvávající „otisk pronásledování, ubližování, zotročování a násilí“, který nedovoluje ženám vstoupit do jejich vlastní síly, opravdovosti, přirozenosti a moci

· odhaluje a ruší vzorce utrpení a omezení převzaté od matky a celé rodové ženské linie

· léčí, obnovuje a posiluje prazákladní vztah ke své ženské přirozenosti, a bude-li žena chtít, i k její vášnivé divokosti a svobodě

· transformuje základní „okopírované“ mechanismy, které sabotují cestu k „probuzení“ do života skutečné ženy

· odhaluje plán duše pro tento život

· odstraňuje z cesty ženy všechno, co brání tomu, aby naplnila své vize a sny, a spojila se se zdrojem lásky a vášně v sobě

· vrací hlas lůnu, který je zároveň hlasem života

· umožňuje vstoupit do lůna Života, lůna Velké Matky, vyléčit a zharmonizovat jinové energie proudící lůnem ženy i lůnem Matky Země 

· propojuje s vnitřní Bohyní a Matkou Zemí

· probouzí schopnost léčit nejenom sebe, nýbrž i jiné ženy a Matku Zem

· snižuje menstruační bolesti a zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu

· podporuje léčbu neplodnosti

· pomáhá vyrovnat se s traumatem potratu, ať již spontánního či umělé vyvolaného

· připravuje lůno a dělohu na přijetí nového života, donošení dítěte a na porod

· připravuje lůno na menopauzu

· odblokuje a uzdravuje karmické otisky z minulých životů, které ovlivňují (nejčastěji na nevědomé úrovni) tento život.

Krásnou, ladnou, nenásilnou a povznášející cestou léčení a upevňování lůna, a zároveň prevencí, je praktikování staroslovanské metody vyhrazené pouze ženám, která sestává ze snadno osvojitelných 27 pozic, a která má u ženy další významné účinky a přináší jí širokospektrální benefity.  

Tuto skvělou staroslovanskou metodu se můžete naučit na mém kurzu, který vedu již osmým rokem. Letošní absolventky, které si to budou přát, budou mými prvními certifikovanými lektorkami za předchozích sedm let. Jelikož docházelo a dochází k devalvaci této komplexní techniky (například pouze na jeho hormonální účinky, i když ty jsou samozřejmě velice důležité), kurz bude končit pro ty, které se lektorkami stát chtějí, zkouškou (nikoli však nějak náročnou, bude obsahovat pouze prvky, které se během kurzu docela hravě naučí). Ty, které kurz absolvovaly v předchozích letech, a chtějí se lektorkami s mým osvědčením stát, mohou zkoušku také absolvovat.    

Kurz probíhá během 4 víkendů, 3 jsou postupně věnovány velice podrobným a důkladně podávaným praktickým cvičením jednotlivých modulů (horní, střední a dolní slovanský svět) po 9 pozicích, čtvrtý bude naplněný množstvím potřebné a užitečné teorie a proběhne online.

První víkend se bude konat 27. – 28. 4. 2024.

Bližší informace: KURZ STAROSLOVANSKÉ TAJNÉ ŽENSKÉ TRADICE: FONTÁNA MLÁDÍ
Víc tu: https://www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: