NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, KTERÉ DĚLÁME, KDYŽ VYKLÁDÁME TAROT SAMI SOBĚ A JAK SE JIM VYHNOUT

Jednou z nejtěžších věcí u výkladu Tarotu pro sebe sama, je udržet svou mysl otevřenou a jasnou a zůstat objektivní. Nevidět pouze to, co vidět chceme. Začátečníci se většinou ostýchají vykládat karty jiným lidem. Mnozí z nich si koupí Tarot zejména proto, aby se mohli orientovat ve svém vlastním životě a získat odpovědi na své vlastní otázky. Pokročilejší milovníci Tarotu a ti, kteří se mu věnují profesionálně, také občas potřebují pomoc a radu, neboť žijí své každodenní životy se vším, co k nim patří stejně, jako všichni ostatní. Ať už jste profesionál/ka či  začátečník/čka, budete si chtít s velkou pravděpodobností vykládat tarotové karty. Je to přirozené, nikoli však tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano, ačkoli znáte karty důkladně, víte dobře, jak je používat, ovládáte jejich symboliku a výkladové systémy, máte mnohé zkušenosti s vykládáním jiným lidem, poskytli jste třeba desítky rad a vhledů do mnoha oblastí životů těch ostatních, může se stát, že pokud čelíte osobním problémům, případně toužíte pátrat ve svém nitru a posunout se na své spirituální cestě, budete najednou bezradní anebo budete činit chyby při výkladu. Proč? Důvodů je víc, jedním z nich je skutečnost, že náhled na sebe máme všichni zkreslený a většinou se vnímáme zcela jinak, než nás vidí ti ostatní. Výklad může být proto matoucí, nepřesný, neobjektivní, zidealizovaný atd.  

Samozřejmě, stejně jako se dá naučit takřka všemu, je možné zvládnout i přesný a objektivní výklad pro sebe sama tak, aby byl stejně profesionální, jako když se věnujete tarotovému poradenství pro své klienty nebo známé. Podívejme se tedy společně na zmiňované chyby a co s nimi.

Některé chyby, kterých se můžeme dopouštět při výkladu Tarotu sami sobě:

  1. Opakované kladení otázky týkající se stejného tématu

K této chybě při vykládání karet dochází častěji, než by se mohlo zdát. Přitom je jednou z největších, jaké můžete při hledání odpovědí udělat. Náš problém nebo otázka se nám jeví natolik palčivá, že na ni vykládáme kol dokola. Vyložíme například keltský kříž, odpověď nás však neuspokojí. Pak tedy vyložíme minulost, přítomnost, budoucnost. Stále to není to pravé. Dalšího dne vyložíme jeden, dva potažmo tři další výkladové systémy, nebo ty samé. Takovýto postup není v žádném případě vhodný a odpovědi karet budou čím dál tím víc matoucí, irelevantní, mlživé. A my sami zcela zmateni. Možná ještě navštívíme někoho jiného, aby nám vyložil. Seznam možných variant odpovědí bude růst, zmatek a chaos vzrůstat. Totéž se může stát i s našimi klienty, proto je nejlepší jim doporučit dostatečný časový odstup od prvního výkladu, případně sečkat, až dojde k nějaké změně, ať již vnější nebo vnitřní. U výkladu sobě samým bychom měli postupovat obdobně.

Rada: Dejte si závazek, že pokud ucítíte touhu vyložit cokoli pro sebe, na konkrétní téma uděláte pouze jeden výklad, a jestli nedojde do dvou až tří týdnů k posunu, až pak se k výkladu vrátit.     

  1. „Kontrola správnosti“ tažených karet

Další chybou, která se častěji u výkladů sobě vyskytuje, je něco, co já nazývám „kontrola správnosti“. V něčem připomíná výše zmíněnou první chybu. Vytáhneme na svou otázku jednu nebo víc karet. Jejich význam jako forma odpovědi se nám vůbec nezamlouvá. Zasekneme se a ne a ne a ne pochopit, co nám vlastně chtěly říct. Chápu, pokud vyjde Dvojka holí nebo mečů, ve spojení s dalšími kartami ve výkladu mohou naznačovat, že je víc možností řešení nebo cest. Minimálně tedy dvě. V takovém případě je jedna dodatková „opravná“ karta omluvitelná. Jenomže… Mnozí z nás mají tendenci tahat další a další objasňující, neboli správněji „korekční“ kartu, až se dopracujeme k takové, která se nám jako odpověď líbí mnohem víc, jako ta první! Nakonec budeme mít buďto příliš mnoho karet jako odpovědi na jednu otázku, až vznikne další chaos, anebo získáme „ideální“ odpověď, kterou jsme chtěli slyšet, třebaže nemusí být vůbec „správná“.  

Rada: Uzavřete sami se sebou závaznou dohodu, že dodatečně objasňující karty budete tahat pouze v zřídkavých případech, kdy to bude dávat smysl, a nebude to pouze zavádění sebe sama. Rovněž se rozhodněte, že v takovém případě budete tahat jenom jednu kartu navíc jako objasnění významu té předchozí, které jste skutečně zcela neporozuměli.

  1. Nalézaní významů karet, které vám vyhovují

Tato chyba úzce souvisí se dvěma předchozími. Každá tarotová karta bez výjimky má nespočet významů. Všechny mají různé úrovně, rozmanité aspekty, bohatý a složitý svět významů, v každé oblasti a na každou otázku mohou dávat specifické odpovědi. Pokud by jednotlivé tarotové karty měli pouze jeden význam, stačil by na jejich výklad počítač, do něhož by se zadala ke každé kartě příslušná, tedy jedna jediná odpověď. Na jakoukoli otázku byste tedy dostali od konkrétní karty vždy stejnou odpověď. Jako příklad uvedu třeba kartu Ďábel. Zeptáte-li se, zda je investice navrhovaná vaším finančním poradcem pro vás výhodná, odpověď bude v případě této karty záporná. Položíte-li však otázku, zda je pro vaše dítě vhodné studium herectví, nebesa jsou jeho talentu nakloněna! Proč? Viděli jste někdy lepšího herce, jakým je Ďábel? Vždyť vás dokáže oblouznit zcela prostými triky a vypadat u toho tak seriózně, nebo dokonce nevinně! Nicméně, různorodost a vrstevnatost významů karet může být problémem právě u výkladu sobě samým. Otevírá to totiž příliš mnoho možností pro ty, kteří v určité chvíli nejsou připraveni vidět pravdu a budou hledat takový význam karty, který jim bude nejvíc vyhovovat ve vztahu s položenou otázkou. Budou ignorovat nejběžnější význam karty a vnímat jenom úhel pohledu na kartu, jehož poselství jim přinese momentální, ačkoli krátkodobé uspokojení. Pokud již investovali do předmětné situace své city, energii, námahu nebo dokonce peníze, budou pochopitelně mít svou vlastní představu, perspektivu a víru, která bude formovat jejich výklad určitým způsobem. Je velmi těžké zůstat objektivní, neřkuli profesionální u svého vlastního výkladu, zvláště když na něm mají velký osobní zájem.

Rada: Odolejte pokušení hledat jiný, „skrytý“ význam u karet, kterých jednoznačná odpověď vztahující se k typu vaší otázky je zcela zřejmá, jenom neodpovídá vašim nadějím a touhám a vašemu subjektivnímu postoji. Spolehněte se na své niterní pocity, na svou první, ačkoli nepříjemnou reakci. Možná ucítíte tlak v žaludku, sevře se vám srdce, zrychlí dech. Vyhněte se „nejpohodlnějšímu“ významu, který vám přijde pro vás samé ve chvíli výkladu dokonalý. Zapište si třeba jak znění otázky, tak karty, které jste vytáhli a požádejte někoho jiného o objektivní přetlumočení jejich významu.

  1. Příliš komplikované výkladové systémy

Ptáte se karet, zdali máte jít do kina se svou kamarádkou, které jste to dávno slíbili, anebo na číši vína s perspektivně vyhlížejícím sympatickým mužem, kterého jste potkali ráno na parkovišti. Rozložíte karty do velice oblíbeného keltského kříže. Co se asi stane, použijete-li poměrně komplikovaný, ačkoli zároveň velice komplexní výkladový vzorec na tak jednoduchou otázku? Dostanete informaci o tom, co se stalo kdysi, kam to povede, co si jiní myslí o této situaci, jaké jsou vaše obavy stran momentálních okolností atd. Dokážete však z barevné obrázkové skládačky, která leží před vámi na stole vyčíst odpověď na otázku: „Kamarádka nebo rande?“. Stěží. Co teď?

 

Rada: Jednoduše řečeno, návrat k jednoduchosti! Já používám výklad jednou kartou na jednu otázku velice často. Je to čisté, prosté, jasné. Výklad jednou kartou je nesmírně silný, můžete jít hluboce ke kořenům, k jejím významům a smyslu odpovědi. V uvedeném konkrétním případě to budou dvě karty, neboť tady máme ve skutečnosti otázky dvě. Jedna karta bude odpovědí na otázku, zda je pro vás přínosnější jít s přítelkyní na slíbený film, druhá odpovědí na dotaz, zda se jí omluvit, a dostavit se na setkání s přitažlivým mužem. Pro mnoho otázek stačí jedna, dvě karty. Zejména na vašich začátcích s Tarotem otevřou dlouhé a komplikované výkladové systémy cestu většímu zmatku, nepochopení a spletité interpretaci významů karet.

  1. Výklad karet v emočně vypjatém stavu

Právě vám pošťačka doručila rozvodové papíry, dozvěděli jste se od lékaře špatnou diagnózu, vaše dítě nepřijali po třetí na vysokou školu, snížili vám plat, šéf vám dal výpověď z důvodu restrukturalizace, navzdory podepsané smlouvě odmítli vydat vaši knížku, kterou jste psali téměř celý rok, protože nakladatelství spěje ke krachu, pohádali jste se s nejlepší přítelkyní, tchýně vám oznámila, že u vás stráví celé vánoční svátky a vy ji nemůžete vystát, zrušili vám smlouvu na pronájem bytu s výhodným nájemným a vy nemáte na vyšší. Jsou další a další životní situace, které vyvolávají emoční šok, výkyv emocí, emoční napětí, zmatenost, smutek, rozčilení, zklamání apod. Výklad tarotových karet v takovém citovém rozpoložení bude s velkou pravděpodobností nepřesný, zmatečný, chaotický stejně, jako vaše emoce. U tarotových výkladů bychom však měli být v zájmu objektivity a jasnosti interpretace karet soustředěný, klidní, vyrovnaní a emočně stabilizovaní.   

Rada: Počkejte, až se uklidníte, až pomine počáteční vlna vypjaté reakce na vzniklou situaci. Anebo se obraťte na někoho jiného, aby vám karty vyložil, v žádném případě se do výkladu nevkládejte a nesnažte se ani výklad ani vykládající osobu nijak ovlivňovat.

Našli jste se v popsaných chybách u výkladů karet? Chcete se dovědět ještě víc? Chcete dosáhnout zcela jasné výklady sobě samým? Chcete mít větší příležitost k hluboké introspekci, k vyššímu osobnímu rozvoji, k sebepoznání a získání pevného osobního vztahu s Tarotem? Chcete prožívat stále větší radost z výkladů, i těch, které budete dělat sami sobě?

Na plánovaných online kurzech Tarotu, které by měli začít tak o měsíc, dva, vám kromě jiného ukážu i to, jak vykládat sami sobě s důvěrou a jasností a jak použít tarotové karty jako velice mocný nástroj osobní transformace.

Chcete-li si zamluvit termín na tarotovou konzultaci, napište si o ni formulářem níže. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a lektorka rodinných konstelací, odbornice na Tarot, archetypy a symboly, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednávka výkladu anebo zájem o kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: