PĚT KLÍČOVÝCH ZNAKŮ POTVRZUJÍCÍCH, ŽE ARCHANDĚL MICHAEL JE U VÁS A S VÁMI

Archanděl Michael je anděl,  který vám pomůže, kdykoli budete - nebo dokonce již máte - co do činění s negativitou a negativními energiemi nebo lidmi či místy, snažíte se uklidnit svou mysl, případně pokud máte pocit, že z jakéhokoli důvodu potřebujete silnou ochranu.

Přirozeně, Michael má ve své kompetenci mnohem víc záležitostí, plný rozsah jeho „služeb“ a andělského poslání je opravdu velice široký. Má k dispozici celé legie dalších andělů, kteří jsou mu kdykoli po ruce a podporují jej v práci, v andělských povinnostech či úkolech.

Archanděl Michael se k nám může „přidružit“ prostřednictvím solární energie, je krom jiného vládcem slunce. Patří mezi anděly, kteří jsou lidmi už po celá staletí nejvíc vzývání a voláni na pomoc.

Jaké jsou tedy „ukazatele“, že máte archanděla Michaela právě teď nebo v jiné chvíli po svém boku:

1. Pocit „teplého“ brnění

Michaelova energie je stejně jasná, teplá, zářivá a povznášející jako energie slunce. Proto můžete jeho bezprostřední přítomnost pociťovat jako „teplé“ brnění po celém těle, zejména však na zátylku a na zádech. S tímto brněním může být spojeno zvýšené vnímání světla.

Váš energetický systém je v přítomnosti archanděla Michaela posílen. Můžete rovněž prožívat pocit, jakoby vaše buňky zářily a rychleji kmitaly. Také se může přidružit vnímání světelné koule, do níž jste zahaleni, a která vás chrání.

Přivoláváte-li archanděla Michaela nebo na něj častěji myslíte, ​​věnujte jemným posunům ve svém vnímání a též projevům svého těla. Příjemné brnění, záře nebo jen pocit neuvěřitelně lehkosti a povznášející pocity mohou být znamením, že archanděl Michael je skutečně s vámi, odpovídá a pomáhá vám.

2. Světelné záblesky nebo blikající světlo

Dalším ze znamení archanděla Michaela je zření různého světelného blikání, jiskření, záblesků světla.

Jak jsem zmínila výše, archanděl Michael je silně spojen se sluncem a jeho paprsky, takže kdykoli jste s ním ve spojení, je zde velká pravděpodobnost, že budete často vídat záblesky, jiskry světla, modrofialové malé koule nebo světlo geometrických tvarů.

Světlo ve výše zmíněných podobách můžete zahlédnout taktéž v meditacích.

Archanděl Michael se někdy spojuje s lidstvem prostřednictvím jakési světelné mřížky, jejíž pomocí se dokáže najednou spojit se všemi, kteří ho vzývají v té samé chvíli. Když jste na něho napojeni, můžete zahlédnout drobné náznaky nebo záblesky této světelné mřížky.

3. Objevování se obrázků archanděla Michaela, mečů nebo válečníků

Třetím znamením přítomnosti Michaela ve vašem životě je časté objevování se jeho obrazů, maleb, fotografií jeho soch, svatých obrázků, karet apod.  Obrázky se mohou začít z ničeho nic zjevovat ve vláknech na sociálních sítích, v reklamních spotech, budete je nalézat na své běžecké trase, výletech atd. Nemusí však vždy jít přímo o zobrazení archanděla Michaela, týká se to rovněž mečů, které zastupují Michaelův plamenný meč, štítů, zejména těch zlatých, jakýkoli hrdinů bojovníků, kteří ochraňovali za svého života slabé, zranitelné, ohrožené atd.

Takže jedním ze znamení jeho přítomnosti ve vaší blízkosti budou nebo snad již jsou umělecká díla a symbolika archanděla Michaela poté, co jste jej požádali o pomoc nebo se na něj jakkoli obraceli.

4. Sluchové vjemy a hlas archanděla Michaela

Čtvrtým znamením, že archanděl Michael je opravdu s vámi a pomáhá vám, vede vás, chrání a podporuje, jsou sluchové vjemy, slova, celé věty, rady apod.

Někdy to není hlasité slyšení, mohou to být myšlenky, které jsou podpůrné a laskavé, připomínají vám, že jste v bezpečí, obklopeni světlem a v pořádku. Tento druh Michaelova vedení je velmi jemný a nevtíravý.

Michaelův hlas nemusí však být zrovna jeho jasnou radou poté, co jste jej požádali o pomoc, podporu nebo vedení. Jeho hlas k vám může promlouvat i zcela jiným způsobem, například v útržcích konverzací jiných lidí, které vám přinesou pocit potvrzení toho, s čím jste se na Michaela obrátili.

Když navazujete kontakt s archandělem Michaelem, začnete vidět či slyšet jméno Michael (nikoli archanděl Michael, prostě Michael). Bývá to krásné znamení i potvrzení.

5. Pocit ochrany a střežení

Míváte-li pocit, že na vás někdo, koho nevidíte, dohlíží, že jste vedeni, podporováni a hlavně chráněni.

Když se s vámi archanděl Michael spojí, umístí do vašeho energetického pole světlo, které působí jako jistý druh ochranného štítu. Vyvolává v lidech povznášející, podpůrné a posilující emoce.

Samozřejmě musíte být dostatečně senzitivní, vnímaví, otevření, čistí, abyste viděli světlo a štít archanděla Michaela. Pokud zatím nic podobného nezažíváte, nesmutněte, nekritizujte se a neposuzujte, některé věci vyžadují čas. Andělská říše tady vždy a byla, je vždy bude. Andělé jsou připravení a ochotní vám pomoci, jednoduše požádejte a pozvěte je do svého života. Někdy stačí několikrát denně říct: "Archanděli Michaely, prosím, pomoz mi, chraň mě a veď mě."

Jak posílit nebo navázat spojení s archandělem Michaelem

Existuje ještě i další způsob, jak zesílit své spojení, napojení, kontakt s archandělem Michaelem a mít jej u sebe skutečně neustále. Já po něm sahám zejména ve chvílích, kdy chci pro někoho získat silnou ochranu, oporu a pomoc. Jde o energetizovanou esenci s vibracemi archanděla Michaela, která kromě toho dovede posílit člověka tak, že je schopný stanovit si jasné hranice, energeticky jej očistit a poskytnout mu stabilní energetická ochranu a posílit auru. Proto je v dnešních dnech velice vhodná pro mnoho lidí, pro pracovníky v léčebnách, nemocnicích, lékaře a sestry, ošetřovatele, terapeuty, také však učitele. Dodává vnitřní sílu a též odvahu jít cíleně svou cestou, za svým cílem a vizí. Esence pomáhá ve stresových situacích a u osvobozování se zatěžujících, blokujících, nezdravých, toxických vztahů. Dodává zdravé sebevědomí a obklopuje uživatele silným charismatem.

Pomáhá potlačovat noční můry jak u dospělých, tak u dětí, poskytuje ochranu v obtížných situacích a v okolnostech, když jsme obklopeni pro nás nepříjemnými osobami. Pokud někdo příliš přebírá nálady a pocity ze svého okolí, esence dovede vytvořit sice něžnou, ale mocnou bariéru.

Tak co, zjistili jste, že je vám archanděl Michael poblíž, anebo byste chtěli zažít podobný oblažující a povznášející zážitek a nevíte jak na to? Zkuste třeba Michaelou esenci…

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

LICHTWESEN

Energetické terapeutické vonné esence Lichtwesen: studijní přednáška

Série přednášek o energetizovaných vonných terapeutických esencích Přednáška první: „Elohim, architekti našeho života“ Elohimové jsou mocné bytosti světla nesmírně vysokých vibrací, „ochránci řádu a světla“, dlící vysoce nad Akášou. Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační...
+