Prožitkové novoroční systemické rodinné konstelace v malém kruhu

NOVOROČNÍ VÝZVA K NOVÉMU ŽIVOTU!

OTEVŘETE DVEŘE DO NOVÉHO ŠŤASTNĚJŠÍHO ROKU I CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA A VYKROČTE HNED NA ZAČÁTKU NOVÉHO OBDOBÍ TOU SPRÁVNOU NOHOU NA SPRÁVNOU CESTU! UJASNĚTE SI, CO JE ZAPOTŘEBÍ ZMĚNIT, ABYSTE JSTE MOHLI ROK 2019 PROŽÍT VE ŠTĚSTÍ, LÁSCE, ZDRAVÍ, HOJNOSTI, POSPOLITOSTI, VÁŠNI K ŽIVOTU, A ABY KAŽDÝ VÁŠ KROK BYL ÚSPĚŠNÝ, LASKAVÝ A LEHKÝ.

Umožněte sami sobě skrze hluboký prožitek vlastní novoroční konstelace respektovat sami sebe, své potřeby, touhy a sny; propustit ze svého života, vědomí i nevědomí vše staré a nefunkční; zbavit se tíhy věcí, dějů a situací ať již z roku předchozího či celého vašeho předchozího života i života těch, s nimiž jste spojeni, ať už o tom víte, či nikoli; protnout zatěžující až destruktivní vazby; najít a odhalit svou bolest i její zdroj a vyléčit ji; zahodit a rozloučit se se vším, co vám již neslouží a možná to ani není „vaše“ (kupříkladu i vaše „kila bolesti“);  uzdravit vazby a propojení uvnitř rodiny užší i širší; zharmonizovat své vztahy; posilnit sami sebe; napojit se na vyživující a životodárný „zdroj“ svého rodu a „kmenu“; posilnit se; vyléčit; pevně si stát sami za sebou a přijmout opomíjenou oporu své zdravé rodové linie; dejte anebo vraťte své duši nový rozměr, svému srdci nový prostor a vzlet a svému tělu zdraví, vášeň a potřebnou energii.  

Díky novoroční konstelaci dojde k proměně jak vás, tak vašeho okolí, zkvalitní se váš život, soukromý, rodinný, profesní i milostný.

Dozvíte se nové informace o sobě, o své rodině, o svém rodu, o příčinách vašich potíží a následcích kroků jak vašich, tak vašich předků. Utvoříte si představu, co se odehrávalo kdysi, v minulém roce, k jakým vnitřním zdrojům jste se upínali, jaké jste zaházeli kamením svých vnitřních bloků,  co jste v sobě popírali a co odmítali a naopak, co podporovali.

Termín:              8. 1. 2019, 18 hod.

Místo konání:  bude oznámeno závazně přihlášeným po úhradě workshopu

Cena:                   250 Kč

Přihlášky:          judita.andele@gmail.com anebo formulářem na webu u akce

Lektorka:          Judita Katona Peschlová, certifikovaná lektorka systemických 

                             rodinných a firemních konstelací a akreditovaná psychoterapeutka

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: