RITUÁL HROMNIC S BOHYNÍ MOKOŠ PRO ŠTĚSTÍ, OMLAZENÍ, BOHATSTVÍ, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ A RADOST

Ne, nezmýlila jsem si keltskou bohyni Brigit nebo slovanskou Zoru s Mokoší. Ano, je pravdou, že bohyně Mokoš byla uctívána zejména o jejím největším svátku v listopadu (nebo podle typu kalendáře v říjnu). Existuje však v průběhu roku dvanáct pátků (obecně jí byl zasvěcen pátek, ale těchto dvanáct mělo větší důležitost, než ty ostatní), které ji byly rovněž věnovány a v průběhu kterých se jí jak vzdávala úcta, tak se na její počest konaly různé rituály.

Mokoš nebyla – nebo není – pouze bohyní plodnosti a ochránkyní žen. Je personifikací Matky Přírody, zářícího slunce a vlahé země. Jelikož šest měsíců trávila se svým chotěm bohem Perunem a dalších šest v dolním světě s Velesem, symbolizuje pohyb slunce, jeho roční fáze umírání a opakujícího se návratu, což přirozeně souvisí i s jarním obdobím, kdy slunce stále víc sílí. Obdobně jako bohyně Vlasta (nebo římská Vesta) zastává i funkci ochránkyně domácího ohniště (krbu, nebo ohně jako takového, který je spojován i s trojnou keltskou bohyní Imbolcu Brigit, jíž se vzdává úcta den předtím, o Imbolcu). Jak vidíte, má Mokoš plné „božské oprávnění“ být zahrnuta do rituálů v době probouzející se země i slunce, které začíná o Hromnicích.  

Není pouhou shodou okolností, že třeba u jižních Slovanů byla křesťanstvím přetransformována na sv. Petku (petak = pátek) či u východních Slovanů na Pjatnicu (pjatnica = pátek). Jedním z těchto „Mokošiných pátků“ byl pátek před Hromnicemi, proto není divu, že součástí rituálu je použití mléka, které k tomuto sezónnímu svátku Slovanů patří stejně, jako u Keltů k Imbolcu.

V průběhu Mokošina hromničního obřadu se používá vlna, neboť je bohyní předení a tkaní, a také bohyní – přadlenou osudu. Nejenom u Slovanů, nýbrž i v mnoha jiných kulturách jsou předení, tkaní a osud propojeny. Ano, nemýlíte se, pokud jste si vzpomněli na severské Norny, řecké Moiry, atd. Je zajímavé, že byly většinou tři, stejně jako jsou tři archetypy trojné bohyně a tři světy v slovanské mytologické tradici. Bohyně – přadleny osudu měly na starosti minulost, přítomnost a budoucnost tak, jak jsou (krom jiného, například předkům, lidem a bohům) přiřazována třem slovanským světům. Velice hezké zpodobnění těchto přadlen najdete i na jedné z nejfrekventovanějších ulic Prahy.

Mokoš měla rovněž dvě pomocnice – v některých verzích slovanské mytologie měly být jejími dcerami - Dolju a Nedolju, Štěstí a Neštěstí, bohyně, které, jak jste již jistě uhodli, rovněž spřádali nit života. Čili byly vlastně také tři… Snad tomu ani nebudete věřit, ale Bohyní osudu – přadlenou byla též germánská bohyně Walpurga, kterou ve velice překroucené podobě známe z poslední dubnové noci.  

Severská bohyně Frigg byla stejně jako Mokoš bohyní osudu - přadlenou. Odezva těchto bohyní vládnoucích nad osudem a štěstím lidí je dodnes zřejmá v pohádkách, kupříkladu v Šípkové Růžence, Třech přadlenách bratří Grimů, v Plaváčkovi a v postavách tří sudiček objevujících se v mnoha dalších lidových zkazkách.

Stočené, zkroucené vlákno u předení odkazuje na vesmírnou prasílu, na vesmírný proud energie, vesmírná energetická vlákna, která vytváří energetické víry, a souvisí taktéž s tzv. čakrami, které se pod jiným označením objevují rovněž u Slovanů a Praslovanů, jenom jich místo 7 základních znali 9. Ty dvě navíc byly „hrudní“ a vztahuje se k nim i několik poloh tajného hormonálního slovanského cvičení pro ženy Fontána mládí.

Tedy i Mokoš, tak jako jiné Velké Matky, Prabohyně, je nositelkou života, která ve skutečnosti nespřádá vlnu nebo jinde bavlnu, ale vířivou vesmírnou energii – prasílu (čchi, ki, pránu). Za zmínku také stojí nošení opasků, plnících ochrannou funkci, které nosili ženy Slovanů přímo na těle, a byly zhotoveny z barevných vlněných přízí v barvách tří slovanských světů, stejných, jako se používají v níže popsaném rituálu. Nosili se v místě, kde v energetické mřížce lidské bytosti, napojené na energetickou mřížku Země a také Univerza, leží právě – bod životní energie čchi!

Energie země i člověka se znovu probouzí na jaře, které se ohlašuje již o Hromnicích prvními hromy a blesky staroslovanského boha Peruna. Proč ji tedy nevyužít a s pomocí bohyně, která spřádá vlákna vesmírné i životodárné energie nepřivolat do svého bytí štěstí?

Co budete k Mokošinu hromničnímu rituálu potřebovat:

1.       Tři klubka vlněné příze, bílou, červenou a černou. Kromě lnu byla i vlna často součástí staroslovanských obřadů.

2.       Syrové vejce (nikoli bílé a ideálně domácí).

3.       Sklenici mléka (dle možnosti taktéž domácí jako vejce, anebo alespoň bio a s vysokým obsahem tuku).

4.       Větší bílý talíř s co nejrovnějším povrchem (čili nikoli určený na polévku).

5.       Bílou svíci a zápalky.

Kde rituál realizovat:

Dle možnosti venku, nejlépe u řeky nebo u jiné tekoucí, co nejčistší vody. Není-li to z jakéhokoli důvodu zrealizovatelné, pak uvnitř, ale určitě u otevřeného okna. V takovém případě položte bílý talíř na okenici místo na improvizovaný přírodní vnější oltářík.

Postup rituálu:

·       Nejvhodnější je obléci se do něčeho bílého. Zapalte  bílou svíci v bílém svícnu. Zavřete oči a několika nádechy a výdechy se soustřeďte na své nitro, na svou vnitřní bohyni, na přírodu kolem, na její vůně, zvuky, na rituál samotný.

·       V duchu přivolejte svými vlastními slovy Velkou Matku Mokoš a poděkujte jí už předem za účast na vašem rituálu.

·       Otevřete oči. Položte vajíčko na talíř a levou dlaní jej „válejte“ po talíři směrem doleva. Nahlas nebo v duchu si u toho říkejte: „Bohyně Mokoš, Velká Matko, sejmi ze mě prostřednictvím tohoto vajíčky vše negativní, zastaralé, toxické, všechny nánosy zimy, všechny mé bloky, nevhodná přesvědčení, jakoukoli zátěž, která ke mně nepatří. Mokoš, Velká Bohyně, odřízni mě od toho všeho.“

·       Nezapomeňte si u válení vejce představovat, jak všechno, čeho byste se měli zbavit, přechází do vajíčka a pomáhá vám u toho s láskou a soucitem vůči všem lidským bytostem sama bohyně Mokoš.

.        Pak nahlas řekněte: „Všechno brzdící, zatěžující, včetně zimy odchází, brzké jaro, čistota a bohyně v přírodě i ve mně vítězí.“

·       V případě, že by se na talíři objevila trhlina, rozbil by se, puklo by vajíčko, znamená to, že z vás převzali toho "toxického" skutečně mnoho.

·       Nalijte do sklenice mléko. Kružte nad ním pravou rukou se slovy: „Mléko života, mléko Velké Matky, vrať mi živost, vitalitu, přines mi štěstí, radost a zdraví, omlaď mé buňky a mně samotnou. Zvedám tuto sklenku na počest života a Velké Matky.“ Zopakuje tři krát. Čím hlasitěji, tím lépe. Poté mléko do dna, jedním douškem vypijte.

·       Vezměte bílé klubko a odvíjejte z něj přízi. Vše dělejte pomalu a soustředěně. Postupně udělejte na přízi tři uzly. U prvního tři krát zopakujte: „Bohyně Velká Matko, Mokoš, stůj při mně a zůstávej se mnou neustále.“ U druhého tři krát proneste: „Mokoš, nezapomínej na mně a neustále pro mě splétej na svém kolovrátku štěstí, lásku, zdraví a dobrobytí.“ U třetího zase tři krát za sebou říkejte: „Toto je Mokošin silný uzel, uzel štěstí, bohatství a úspěchu, který mi život brzy přinese.“ Odřežte kus příze se třemi uzly tak, aby za posledním zůstalo alespoň 10 cm volné nitě.

·       Pokračujte s červeným klubkem. Budete na něm vázat tři uzly stejně jako v případě bílé vlny. Nahlas u každého uzlu zase tři krát za sebou proneste: u vázání prvního uzlu: „Můj osud a můj život je s podporou Mokoš šťastný a úspěšný.“  U druhého uzlu: „Můj osud a můj život je pod ochranou Mokoš bohatý a naplněný krásou.“ U třetího: „Můj osud a můj život je s pomocí Mokoš plný lásky, hodných, upřímných, milujících a podporujících lidí.“ Opět uřízněte kus příze s uzly.

·       Uchopte teď černé klubko a opět uvazujte tři uzly za sebou a říkejte nahlas tři krát tyto věty: První uzel: „S podporou Mokoš je vše nepřející ode mne velice vzdálené“. Druhý uzel: „Mokoš se postará, aby mě vše negativní zdaleka obcházelo a v žádném mém pozitivním úsilí mi nebránilo.“ Třetí uzel: „S Mokošinou péčí se mi vždy a všude vyhnou všechny případné potíže a komplikace.“

·       Svažte dohromady jeden konec tří vlněných nití s uzly. Spleťte je do „copánku“. Pronášejte u toho: „Tak jako Mokoš splétá osudy lidí, já teď splétám předena svého vlastního osudu. Vše, co mi může přinést štěstí, bude držet pevně spolu a štěstí mě tak již nikdy neopustí.“ Zopakujte tři krát.

 Pak spalte v plamenu bílé svíce tříbarevný vlněný copánek vašeho osudu. Dým odnese vaše přání k bohům a bohyním, oheň spálí vše negativní, představované černou přízí. Říkejte opět tři krát za sebou: „Bohyně Mokoš, Matko všech lidí, ochránkyně všech žen a dívek, nechť tvou mocí shoří v tomto plamenu vše, co pro mě není prospěšné, a dej, ať se tvou vůlí splní všechno, co je pro mě přínosné.“

·       Svíci nechte úplně dohořet. Poděkujte Mokoš. Vše ukliďte. Zbylý vosk, bílý talíř, vejce, popel ze spletené příze s uzly odneste co nejdál od svého domova (nejlépe do hlubokého lesa poblíž vodného zdroje) a zakopejte co nejhlouběji do Matky Země, kterou Mokoš ztělesňuje.  

Ať se vám splní všechny sny a ať vaše kroky již od časného jara provází Velká Matka Mokoš.

Pokud vás zajímají (nejenom) sezónní rituály, mezi něž patří i Hromnice/Imbolc, a také různé slovanské bohyně, dejte šanci mé Velké knize rituálů o 365 stranách s pestrými obřady a podrobnými popismi rituálů anebo se účastnite mého kurzu slovanských ženských praktik Fontána mládí. Informace zde:

www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/

 

Judita Peschlová, strážkyně posvátných ženských praktik, lektorka ženských kruhů a kurzů, profesionální průvodkyně po posvátných a magických místech spojených s Bohyní

Přihlásit se na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: