RITUÁL IMBOLC/HROMNICE, NOVOLUNÍ A ČÍNSKÝ NOVÝ ROK

Můžete se bez osobní účasti a jakékoli námahy účastnit mého silného rituálu Hromnic/Imbolcu a něco si jeho prostřednictvím splnit či "naprogramovat"! Nemusíte pro to téměř nic udělat, jen si udělat sami pro sebe pouhé 2 minuty času…

Letos dochází k hezké kumulaci keltského svátku Imbolc (a jako vždy slovanských Hromnic) s Novoluním a současně k začátku čínského Nového roku. Ten počíná vždy o druhém Novoluní po zimním slunovratu. V Číně se prvnímu dni Nového roku říká Jarní festival, totéž platí v podstatě i pro Imbolc.

Rok Vodního Tygra přinese rychlé a náročné změny, skryté bude vyneseno na světlo (dležitý atribut svátku Imbolc), velkou dynamiku a uvolnění ve vztazích i jejich utužování a taktéž spolupráci. Změny ohlašuje i náš astronomický rok. Navíc je svátek Imbolc průlomem v polovině astronomické zimy, kdy se její moc pomalu láme, a přináší opět a znovu – změny. Změny a počátek růstu.

Zítra provedu rituál Imbolcu nejenom pro sebe, nýbrž i pro každého, kdo by chtěl bohyni Brigid o něco požádat.  

Pokud si přejete jakoukoli změnu ve svém životě, něco nového, aby cokoli začalo vzkvétat, růst, či potřebujete do něčeho vnést světlo, ukázat cestu, vyhraďte si někdy během zítra 1. února minutku a nahlas předneste:

Velká bohyně Brigit,

bohyně světla, bojovnice,

osvětlovačka stezky přede mnou.

Děkuji ti za tvou ochranu, vedení

 a za požehnání tohoto dne

i všech dnů tohoto roku.

Zůstaň se mnou, jestli je to tvoje vůle,

odejdi, pokud musíš,

vím, že tvé dobrodiní bude stále se mnou.

S upřímnou vděčností (řekněte své jméno). 

Já pak opět zapálím svíce na oltáři Brigid 2. 2. 2022 v 22:22 hod. večer, neboť to bude nesmírně magická chvíle. Navíc 22 je číslo karty Blázen, který stojí na počátku, znamená nový začátek a novou cestu. 2 je číslem karty Velekněžka, tudíž Kněžka, takže je to rovněž skvělý čas na posílení Kněžky a její cesty, na umocnění světla vneseného do její práce a na její – možná zcela novou – cestu…

Judita Peschová

p. s. Toužíte-li sami doma nebo v přírodě provádět rituály, stačí si koupit mou novou knihu Velká kniha rituálů o 365 stranách s detailními návody a popisy.

Objednat rituál nebo knihu o rituálech

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: