RITUÁLY SE SLOVANSKOU BOHYNÍ LÁSKY, KRÁSY, PLODNOSTI A RODINNÉHO ŠTĚSTÍ LADOU (NA SV. VALENTÝNA)

Svátek sv. Valentýna dávno předcházely zcela jiné oslavy lásky, resp. obřady v závislosti od toho kterého etnika či kultury. U Staroslovanů se sice bohyně Lada vztahovala k rituálům a dnům uctívaní zejména o pozdním jaru, ale uctít ji, vzývat nebo jí poděkovat malým rituálem bylo možné téměř kdykoli, zejména v pátek (stejný den se uctívala i bohyně Mokoš), v neděli nebo v pondělí za dorůstajícího měsíce (nejideálněji pak v pondělí o úplňku, avšak v závislosti na typu obřadu).

Lada je manželkou Svaroga, Matka bohů, ženská hypostáze Rodiny, pomocnice u porodu. Sílou Lady je síla stvoření a zrození, která se stává tvůrčím potenciálem všech nejvyšších vesmírných bohů Vesmíru.

Lada není pouze bohyní lásky, jak se mnoho lidí domnívá, je především bohyní rodinného štěstí, které bez vzájmené lásky, porozumění a souladu nemůže existovat.

Bohyně Lada je jakousi slovanskou smíšenou obdobou starověké řecké Venuše a Héry. Pomáhala ženám objevit svou ženskou podstatu a energii, stát se skutečnou bohyní na zemi, najít k sobě nejvhodnějšího manžela, vytvořit harmonickou rodinu, otěhotnět a porodit zdravé děti (čehož je možné dosáhnout i pravidelným provozovaním prastaré ženské slovanské praxe Fontána mládí). Na Ladu se s prosbou o pomoc obracely nejenom ženy, nýbrž i rodiny, které nemohly mít dlouho děti. Pokud se po obřadech na její počest provázených žádostí o potomka narodila holčička, dostala vždy jméno Lada.

Lada přináší štěstí do domu, jasný stav mysli, vyřešení obtížných situací, tvořivost a schopnost „stvořit“ něco nového. V její moci bylo napravit vše „rozbité“.

Prostřednictvím obřadů a správně zvolených slov i dárků pro ni pomáhá Lada nastolit (otevřít) životní cesty v „zóně svého vlivu“, tj. harmonie, souladu, porozumění a lásky, hojnosti a plodnosti, umění a řemesla, přátelství, krásy, splození a narození dítěte).

Jedna z dávných modliteb k Ladě zněla:

„Mocná a krásná bohyně Lado,

otevři cesty lásky a zrození,

staleté cesty od pramene,

od zdroje až na konec cesty dobra,

k správným úmyslům a činům.

Uzavři cesty ke lži,

nesváru, zlobě a zášti.  

Dej, ať k nám proudí tvá přízeň,

tvá pomoc, tvé dary.

Nechť je rodina i celý rod tebou požehnán.“

Menšími i většími obřady věnovanými Ladě bylo a stále je možné vytvořit jakýsi „kanál“ mezi ní a vámi, čili se s ní pevněji spojit, „ukotvit“ ji ve svém životě, nebo získat od ní podporu a pomoc.

Pokud se rozhodnete pro tuto velice jednoduchou metodu, můžete si nechat vytisknout její obraz, namalovat si jej, vyrobit nebo koupit její sošku, případně zhotovit „motanku“ či „panenku“ z různých materiálů, stejně tak jeden z jejích silných symbolů, obrácený dorůstající měsíc, tzv. ladinec. Pak připravit malý oltářík a po několik dní zapalovat u obrazu či sošky svíčky. Umístěte předtím u nich čerstvé květiny (Lada miluje bílé lilie a různé rudí kvítí), ovoce, med, klasy nebo bílé pírko.

Poté si představte Bohyni Ladu, mluvte s ní, jako by stála vedle vás nebo před vámi. Svěřte se jí o svých problémech, touhách, snech, přáních, žádostech. Proveďte iniciační meditaci, případně předneste modlitbu (nejlepší, když si vymyslíte vlastní, zpočátku můžete použít jakoukoli, která ve vás vyvolává vnitřní odezvu).

Například:

„Milá a laskavá bohyně Lada! Oslovuji tě jako tvoje dcera. Prosím, naplň mě láskou, něhou, soucitem, poznáním, moudrostí. Pomoz mi dospět duchovně, fyzicky i mentálně! Lado. Lado, Lado, vnes hodně lásky a porozumění do mých vztahů i do mé rodiny. Vzývám tě pro tvou vřelost, ženskou moudrost, štědrost a lásku. Vstup se vší svou něhou, přejícností a láskou do mé duše, srdce i života."

Umístěním oltáře, prováděním rituálů a ceremonií, zapalováním svící, drobnými dárky pro Ladu (květy, sladkosti, ovoce, bílá pírka, obrázky anebo figurky holubic či labutí, větviček břízy a vrby, malých věnečků z drobnějších kvítků), „vylepšíte“ a urychlíte výsledky, kterých byste chtěli dosáhnout.

Rituálů lásky s Ladou je dost velké množství, já jsem pro vás vybrala spíš takový, který se týká celé rodiny, nejenom partnera nebo partnerky.

OBŘAD PRO HARMONIZACI RODINNÝCH VZTAHŮ A LÁSKU V RODINNÉM KRUHU

Obvykle, jak již uvedeno výše, se provádí většina rituálů (krom těch „velkých“) v pondělí, za dorůstající Luny. Valentýna je ale letos ve středu, takže rituál můžete zrealizovat zítra nebo dnes večer (já jej budu dělat zítra dopoledne v 10 hod., opět se můžete přidat virtuálně, čili se pouze naladit, aby se nakumulovalo víc energie tím, že vytvoříme sice kruh na dálku, ale i ten má svou sílu a moc).

U tohoto typu rituálů s Ladou jsou jejími barvami zejména bílá (což je vlastně barva celého období od Imbolcu/Hromnic až po jarní rovnodennost), červená (barva krve, srdce a života) a zelená.   

Proveďte očistu, oblékněte se do bílého a červeného, nechte si rozpuštěné vlasy.

Pokud je to možné, umístěte stolek se svým oltářem doprostřed vašeho domova nebo uskutečněte rituál v přírodě. Položte na oltář misku s ovocem, vázu s květinami. Na jednu ze dvou bílých svící vyryjte hrubší jehlou své jméno, na druhou jména členů své rodiny, potažmo osob, s nimiž chcete upevnit, zkvalitni, prodloužit, nadále udržovat vztahy plné lásky, porozumění, harmonie apod. 

Zapalte svíce, vezměte je obě do rukou (do levé svou, do pravé tu druhou) a řekněte nahlas: „Bohyně Lado, milá Laduško, tak jako tě mi ctíme, pocti nás teď ty svou návštěvou, přijď mezi nás (vyslovte svá jména) a přines s sebou upřímnou, bezpodmínečnou, pravou a trvalou lásku. Vnes do našeho domova harmonii, pohodu, vzájemné porozumění, klid a udržuj pevné základy vztahů v naší rodině (v našem páru atd.). Pro děti tě prosím taktéž o zdraví, pro mě (řekněte své jméno) a mého partnera/ku (jméno, můžete požádat také u jiného rodinného příslušníka nebo osobu) dostatek lásky, dobra a šťastný život. 

Svíčky potom umístěte doprostřed stolu blízko sebe a nechte je dohořet (v žádném případě je nezhasínejte dřív). Poděkujte bohyni, dárky pro Ladu odneste někam do přírody a nechte například na nějakém hezkém, větším pařezu anebo pod břízou či vrbou.

Zbytky svíček rozdrťte a dejte (třeba v misce) do rohů každé místnosti v bytě (odstraňte až po 2-3 měsících).

RITUÁL S BOHYNÍ LADOU NA PŘIVOLÁNÍ LÁSKY

Tento obřad se vykonává nejčastěji venku, v lese nebo velkém parku. Klidně jej však můžete provést i doma.

Rozhodnete-li se pro venkovní rituál (od jara do podzimu skutečně výtečná volba) učiňte tak ráno, za úsvitu. Jděte ven, aniž byste komukoli řekli co jen slovo. Odějte se do dlouhých šatů, resp. sukně. Vlasy si opět nechte rozpuštěné.

Vezměte si s sebou tři zelená nebo červená jablka (jablka jsou symbolickým ovocem vícero bohyní). Budete-li chtít víc ulahodit Ladě, přidejte opět květy apod. Nezapomeňte na její obrázek, sošku, panenku. Najděte si vhodné místo, rozložte na něm tři zelené nebo červené svíce do trojúhelníku a udělejte kolem něj kruh. Zapalte svíčky, začněte seshora, pokračujte ve směru hodinových ručiček.

Postavte se čelem k vycházejícímu slunci (nestihnete-li vycházející slunce, tak prostě ke slunci, nebo směrem, kde by v příslušné době dne slunce stálo na obloze), natáhněte k němu obě ruce a tři krát nahlas zopakujte: "Lado, velká bohyně, prosím tě o pomoc v lásce (pevném, opravdovém přátelství apod.). Naplň můj život vzájemnou láskou, dopřej mi setkání s lidmi (mužem, ženou), kteří jsou schopní a ochotní lásku poskytovat i přijímat“. Jde-li znovu o vztahy v rodině, zvolte variantu: „Ať je naše rodina spojená pevnými a silnými pouty. Každý, kdo je mi blízký, ať žije ve velké, skutečné, upřímné a oddané lásce. Vytvoř harmonii a naplň láskou a porozuměním mou rodinu (svět kolem mě). Lado, Bohyně Matko, pomoz mi, obdař mě láskou, ať jí mám na rozdávání a přijmi mé dary, přijmi!

S těmito slovy položte jablka na zem a počkejte na znamení. Může přijít v podobě zpěvu ptáčka; silného poryvu větru; nezvyklého zvuku; lístku či pírka, který vám slétne na hlavu, rámě, ruku, atd.

Pokud se znamení objeví, je to poselství Lady, že je s vámi a že vaše přání bude brzy splněno.

(Svíce nenechávejte hořet venku bez dozoru, proto na rituál v přírodě berte sebou raději čajovky!)

Poděkujte Ladě a pak už jen sledujte, co se bude dít.

Přilákat lásku, krásné a věrné vztahy vám pomůže i provádění staroslovanské ženské praxe Fontána mládí: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-staroslovanska-joga-pro-zeny/ 

Tyto informace se do mé knihy Velká kniha rituálů nevešly, ale mnoho zajímavého a podnětné se na jejích 365 stranách zajisté dozvíte. 

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně - také mystických cest za místy spojenými s Bohyněmi a Maří Magdalenou, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

 

 

Přihlásit se na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: