ŽIVLOVÉ BOHYNĚ A KRÁLOVNY A ESENCE ŽIVLOVÝCH ANDĚLŮ

Čtyři živly, tudíž oheň, voda, země a vzduch, působí od věků v přírodě i v samotném vesmíru. Živly jsou rovněž přirozenou součástí každého člověka, tím pádem i každé ženy.

Člověk, živly a typologie

Přibližně 15% naší váhy tvoří kyslík (element vzduchu), víc jak z 11% uhlík (element ohně), ze 4,5 % vodík (element vody), kolem 3% vápník, fosfor, draslík, sodík a fluor (element země). Nebo trochu jinak: cca 52 až 70% naší váhy tvoří voda. Máme 210 až 233 kostí, 40% svalů, něco mezi 1,1 a 1,5 m2 kůže, 16% bílkovin a 4,6% soli, což představuje živel země. 5 až 6 litrů životodárné rudé krve v našem těle symbolizuje živel ohně stejně, jako procesy probíhající v trávícím traktu. V 75 km nervů tvořících nervovou síť se šíří vzruchy rychlostí 100m/s, symbolizují tudíž živel vzduchu, jenž je ze všech nejrychlejší.

Jak vidět, harmonie 4 živlů v nás je předpokladem fyzického, psychického, mentálního i emočního zdraví.

Živly byli nejdřív předmětem uctívání a součástí rituálů, později se jimi zabývali alchymisté, lékaři, rovněž filozofové a vědci. A pak se staly podkladem pro tzv. živlovou typologii. Jako první přišel s jejími základy filozof Empedokles, poté nejproslulejší lékař starověku Hippokrates. Na základě charakteristik živlů vypracoval systém čtyř lidských temperamentů, sangviniků (vzduch), choleriků (oheň), melancholiků (země) a flegmatiků (voda). Na něj navázal další slavný starověký lékař Galenos. Ještě propracovanější metodologii živlových typů představil světu C. G. Jung. Ke každému z nich přiřadil jednu ze čtyř funkcí, cítění (voda), myšlení (vzduch), vnímání (země) a intuici (oheň).      

Ženy, Živly a Život

Namísto toho, abyste v zájmu svého životního štěstí a zdraví hledali k sobě někoho, kdo doplní živel, jenž vám schází, si můžete jednoduše osvojit archetyp deficitního živlu. Práce se živlovými archetypy se stane vaší cestou k celistvosti. Stanete se komplementární bytostí, která oplývá požehnáním a pozitivy všech čtyř živlů. Ani jeden pak nezůstane pohřbený hluboko ve vašem nevědomí a vy je budete moci využít ve svůj prospěch. Čím budete úplnější, čím víc budou ve vašem osobním „repertoáru“ zastoupené všechny čtyři živly, tím budete šťastnější, úspěšnější a zdravější, vaše vztahy harmoničtější a svobodnější.   

Neznamená to nevyhnutelně, že máte vyhledávat archetyp toho živlu, kterého vlastnosti v sobě nejmocněji cítíte nebo prožíváte. Ano, můžete i to, pokud jej chcete posilnit, kultivovat, zkvalitnit či se uplatnit ve sféře, která je tomuto archetypu vlastní. Můžete si vybrat ten živlový archetyp, kterého charakteristiky vám dle vašeho mínění chybí, a vy si jej přejete osvojit. Bude-li vás někdo přesvědčovat, že jste zrozena v jednom ze živlů už navždy, a nejde to nijak změnit, neberte to vůbec v úvahu. Věřte vždy v možnost změny a ona přijde, neboť jí svou vírou otevřete dveře dokořán.   

V konceptu živlových pozitivních archetypů mluvíme o živlových Bohyních a Královnách, protože žena, která najde sebe samu „ve svém živlu“, ve svém živlovém archetypu, bude skutečnou, zdravou, silnou, vitální a úspěšnou Bohyní a Vládkyní svého života.

Živly ve vás a jejich zastupující archetypy se mohou v průběhu života měnit v delších nebo také kratších časových úsecích. Záleží na vás a na tom, jak rychle a kam se toužíte ubírat, co vnést do svého bytí, jakým způsobem se prosadit, čeho dosáhnout. Jednoduše podle kterého ze živlů, jeho Bohyně a Královny chcete právě teď žít, spát, smát se, plakat, tancovat, pohybovat se, odívat, pracovat, prosperovat, prodírat se k vrcholu, odpočívat, milovat a být milována.

Podívejme se tedy společně ve zkratce na jednu ze čtyř živlových Bohyní a Královen.   

Vzdušný ženský archetyp: Bohyně a Královna vzduchu – Panna

Ženské archetypy živlu vzduchu: Dívka, Panna, Panna ve zbroji, Amazonka, Bojovnice, Válečnice, Lovkyně, Vědkyně, Badatelka

Kdy zvolit Královnu vzduchu jako svůj léčivý archetyp: pokud chcete být ženou, která má přirozené vůdcovské schopností; neochvějně jde za svým cílem; nepostrádá zdravé sebevědomí, rozlišovací talent a objektivní přístup; dokonale zná svou hodnotu; je hrdá a vznešená; má velkou víru v ideály a mravní hodnoty; má bravurní analytické dovednosti; je obdařena vysokou inteligencí a vynikajícím organizačním talentem; je aktivní, dynamická, rychlá; vnáší do života řád, pořádek a strukturu; uvažuje a jedná strategicky; vidí mnohem dál, než ostatní; vládne vynikajícími komunikativními schopnostmi, její vyjadřování je přesné, stručné; chce se vždy domluvit, nikoli svářit; přichází s vynálezy nebo pokrokovými idejemi; dokáže promptně vyhotovit různé tabulky, přehledy, statistiky; bez problémů se učí cizí jazyky; nemá potíže s udržováním ideální váhy.

Anebo toužíte-li být jako některá z následujících mýtických nebo historických představitelek živlu vzduchu a archetypu Panny; žít jako ona, mít co ona, vládnout jejími vlohami a dovednostmi; přijmout ji za svůj vzor:

Agenoria, římská bohyně činnosti, aktivity, jejíž jméno je odvozené z latinského slovesa ago, agere, egi, actum, v překladu "dělat, činit, řídit, jít"; řadí se mezi božstva, která se zabývají dětmi; dává jim schopnost celkového rozvoje, například chůze, zpěvu, uvažování, počítání, učení se; pomáhala rovněž římským kněžím nezapomenout na žádné z dlouhého seznamu božstev u jejich vyvolávání v průběhu rituálů.

A další Bohyně a Královny…

Z „lidských žen“, řekněme „Královen ve svém oboru“ je tady pověstná a atraktivní „dáma s lucernou“, Florence Nightingalová, pokroková ošetřovatelka a zdravotní sestra ovládající 6 cizích jazyků, vůdčí osobnost v zlepšování lékařské péče v nemocnicích v první polovině 19. století, průkopnice srovnávací lékařské statistiky a dodržování hygienických pravidel v rámci starostlivosti v nemocnicích, aktivistka v hnutí za práva chudých, zakladatelka první školy pro zdravotní a porodní sestry v Anglii a vysoké školy medicíny pro dívky, autorka 200 knih a jiných psaných dokumentů, věnovaných zdravotním a sociálním problémům, a též nemocniční administrativě, pionýrka lékařského turismu, použití statistických údajů v oblasti epidemiologie, analýzy veřejného zdraví a vizuální prezentace informací a statistických grafů.

Jak se propojit s esencí Královny vzduchu: kupříkladu co nejčastějším pobytem na čerstvém vzduchu a pobýváním ve vzdušných, světlých místnostech s dostatkem volného prostoru a jednoduchými, čistými, minimalistickými tvary; činnostmi, při nichž budete mít pocit „větru ve vlasech“; létáním, kupříkladu balonem; a dalšími a dalšími kroky, činnostmi či aktivitami.

Jak se oblékat v zájmu naladění na podstatu Královny vzduchu:

Kdysi neexistovali módní návrháři ani interiéroví architekti. Módu a také zařízení panovnických sídel určovaly Královny a příslušnice vladařských dvorů. Žádný z archetypů živlových Bohyní a Královen, ať již ve svém životě vykonává práci uklízečky, zdravotní sestry, sekretářky, ženy v domácnosti, pilotky, spisovatelky, diplomatky, manažerky nebo ministryně, nepodléhá ani trendům, ani škatulkování dle návodů někoho, kdo se pasuje do role nepostradatelného rozhodčího. Každá živlová Královna dobře ví, co jí sluší a jak zdůraznit svůj archetyp, sobě vlastní krásu; jak dostat na povrch své vnitřní nádherné a jedinečné já. Nezávisle na svých příjmech neplní svůj šatník levnými tretkami, to v něm raději bude mít pouze dvoje troje skvěle padnoucích a kvalitních kousků.

Není tomu jinak ani u Bohyně a Královny vzduchu

Že to působí příliš jednoduše? Vybrat si nějaký ženský vzor, oblékat se jako jedna ze živlových Královen, nosit její barvy, vonět a dělat vše jako ona? Věci jsou mnohdy mnohem jednodušší, jak vypadají. Zkuste to třeba právě s jednou z představitelek, čili Bohyní a Královen vzduchu a uvidíte. Anebo si počkejte na ty další.

Případně sáhněte po doslova andělských (čím jiným je žena, než vzdušným, ohnivým, vodním nebo zemským andělem se všemi rysy těchto živlů?) živlových esencích, které umocní, ozdraví, zkvalitní buďto jeden ze zvolených nebo dokonce všechny živly ve vás a zvýší také vliv čtyř živlů v příslušných oblastech vašeho života.

Esence živlu vody, resp. spíš zemského anděla vody vám dodá nebo vrátí hbitost, adaptibilitu a flexibilitu. Snadněji najdete svou individuální a jedinečnou cestu a dosáhnete své cíle. Esence živlu vody je výtečná, pokud chcete absolvovat jakoukoli formu čištění; rozpoznat, která z přístupných cest je cestou nejmenšího odporu; uvolnit napětí, zharmonizovat své emoce i myšlenky. Budete schopné "plynout s proudem" a zbytečně „netlačit na pilu“.

Esence živlu země upevní nebo vybuduje vaší vytrvalost. Obdaří vás daností dát věcem potřebný čas potřebný na správný a vhodný vývoj, také však trpělivostí a klidem v jakékoli situaci a za jakýchkoli okolností. Dovedete jít dál a pokračovat, i když by byli vaše úkoly únavné, stresující a nesnadné. Napojí vás na vyživující energii země.

Esence živlu ohně vlije do vašich žil vůli žít, vitalitu, asertivitu a nadšení. Chcete-li motivovat a inspirovat ostatní, je esence živlu ohně skvělou volbou. Pomůže vám rozpoznat nové příležitosti, nebránit se změnám, pro nové ve změně, najít v sobě vnitřní vášeň pro cokoli, co děláte, jít neochvějně za svým a jednat rozhodně.

Esence živlu vzduchu zlepší vaši komunikační zdatnost, též však jasnost a ostrost myšlení. Umožní vám být zcela v přítomném okamžiku, vypnout dřív, než se docela vyčerpáte a padnete na dno svých sil, přizpůsobit se aktuální situaci a s lehkostí nejenom přijmout, nýbrž rovněž iniciovat žádoucí změny. Rozežene "mlhu", v níž můžete mít pocit, že bloudíte, nebo taktéž „mozkovou mlhu“. Přinese vám příslovečnou lehkost bytí.

Informace o online workshopu ZNOVUZROZENÍ BOHYNÍ A KRÁLOVEN ŽIVLŮ: KRUH SRDCE A DUŠE: POSVATNÝ 4-BAREVNÝ KVĚT ŽENY najdete tady:
https://www.angelcity.cz/products/znovuzrozeni-bohyni-a-kraloven-zivlu/

Judita Peschlová, autorka metody a také knihy „Léčivé ženské archetypy: Síla příběhů“, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka ženských kruhů a rodinných konstelací

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: