AKTUÁLNÍ ČAS ZMĚN – NÁŠ NOVÝ ZLATÝ VĚK

Žijeme ve velmi vzrušující (ač to může vypadat všelijak, pouze vzrušující nikoli) době, kdy se mnoho věcí zásadně mění.

Navzdory tomu, že se nám to může jevit na základě toho, co se právě děje takřka nemožné, je to konec času dualit, ve kterém násilí, nenávist, závist a konzum prozatím vládnou světu. Vstupujeme do nového věku, do Zlatého věku, a budeme čelit dalším, nevídaným globálním změnám.

Nacházíme se uprostřed "probouzení kosmického vědomí"

V tuto chvíli je všechno v neustáleném stavu, protože staré struktury zanikají. Základy, na kterých byly tyto staré struktury postaveny, již neodpovídají novým kvalitám času a dříve či později se musí zhroutit, což bude mít za následek vznik a růst něčeho nového.

Velký "reset" bude jednoduše zapotřebí, aby prostor pro to nové mohl vzniknout. Po lesním požáru je země úrodnější, po bouři je vzduch čistější. Je tedy důležité dosáhnout průlom.

 Vibrace Země a tedy veškeré energie na Zemi rychle rostou. Mimořádný nárůst sluneční aktivity (sluneční vítr, solární bouře a erupce) vede k dramatickému zvýšení kvality energie na Zemi a mění vědomí lidí ze dne na den. Aktivita slunečních skvrn ovlivňuje geomagnetické pole Země.

Nemluví se zde o žádných teoretických hypotézách hnutí New Age. Všechny tyto fakty jsou vědecky prokázány. Jedním z nejaktivnějších výzkumníků v této oblasti je fyzik Dieter Broers, který se zabývá několik let zvýšenou sluneční aktivitou, která je změřitelná. Zkoumá rovněž kosmické záření a jeho vliv na lidské vědomí a na lidské DNA. Jeho studie a studie mnoha jiných vědců prokázaly, že zvýšená radiace a geomagnetické pole způsobují kromě jiného aktivaci prastarých, „uspaných“ genů a programů. Vliv zmíněného záření vede k rozšíření lidského vědomí nebo dokonce celého lidského potenciálu. Nedávné vědecké studie také ukázaly, že DNA má přímý vztah k lidskému vědomí a lidským emocím. Bylo jasně prokázáno, že vzorky lidské DNA měly přímou a měřitelnou odezvu na emocionální výkyvy osob, kterým byly odebrány, a to i z větší vzdálenosti od vzorku. Tyto reakce byly okamžité, bez jakéhokoli zpoždění. Výsledky dokazují, že lidská DNA je přímo propojena s lidským vědomím.

To vše věští začátek něčeho velkého, začátek doby, kdy se člověk může uvolnit z moci jiných a stát se znovu svým pánem. Lidé začínají měnit své vědomí a rozšiřovat rozsah svého vnímání. Stále více osob objevuje svou vlastní spiritualitu a ptá se na význam své existence. Začínají zpochybňovat systém, v němž žijeme, a přejí si něco jiného!

To, co známe jako „temnota“ už nemůže dál existovat, přinejmenším ne ve formě, v níž existovala za posledních 12 000 let. Byla důvodem, proč v současné době mnozí lidé bojují sami. Každá lidská bytost v sobě skrývá temnotu, své vlastní stíny, které si vytvořila v průběhu svého vývoje. Vzhledem k tomu, že nic nemůže zůstat skryto, jsou tyto stíny stále více viditelné, aby přitahovaly naši pozornost. Můžeme se tak s nimi utkat a osvobodit se. Ti, kteří tak neučiní, mohou pociťovat různé příznaky, jakými jsou například silná vnitřní nespokojenost, bolesti hlavy, pálení žáhy a jiné žaludeční potíže a další onemocnění.

Žijeme v době, kdy jsme povoláni, abychom se uzdravili zevnitř. Staré zátěže musí být odhozené, dávné potlačované emoce a zranění zpracované a vyléčené, abychom že se stali celistvými a žili své pravé Já. Také jsme vyzýváni k nalezení svého skutečného poslání.

Existuje víc způsobů, jak se zbavit starých vzorců chování, integrovat své stíny, zahojit svá emoční zranění, být sami sebou, nalézt svou individuální cestu, projít procesem nových změn a stát se novou bytostí. 

Je rovněž důležité, vhodně vyvážit čas aktivity s časem odpočinku, vrátit se k sobě sama a být v kontaktu se svým pravým Já. 

Judita Peschlová

www.angelcity.cz, www.juvita.cz