UNIKÁTNE STAROSLOVANSKÉ HORMONÁLNE CVIČENIE

27 HVIEZDNYCH KĽÚČOV STAROSLOVANSKEJ TRADÍCIE, 3 SVETY PRAV, JAV A NAV, 3 BOHYNĚ, MOKOŠ, ŽIVA A MORANA

"Nechcelo sa mi veriť, že pár pohybov, aj keď s takou dlhou tradíciou, dokáže so mnou urobiť až také zázraky! Cítim sa byť najviac skutočnou ženou za celý svoj život! Moje telo i duša rozkvitajú v priebehu mojej osobnej zostavy Fontány mladosti, ale aj ubiehajúcim časom. Ďakujem, Juditka, že ma Bohyňa k tebe priviedla, by si mi ukázala, aké jednoduché je čosi, čo sa mi zdalo roky byť veľmi ťažké a komplikované. Veronika Z.".

Pravidelné cvičenie Hviezdnych kľúčov, ako sa tiež týmto cvičeniam hovorí, môže ženu dosť zásadne zmeniť po všetkých stránkach. Majú nesmiernu transformačné silu.Zameriava sa na typicky ženské časti tela. Je vhodné tiež pre tehotné a menštruujúce ženy, pretože zmierňuje menštruačné bolesti a dokonca pomáha pri rôznych ženských ochoreniach.

Cviky aktivujú energetické centrá v troch fázach. Spočiatku sa veľmi intenzívne pracuje na vibráciách centier súvisiacich s energiou Dievčaťa (Panny), Ženy, Matky (Veľkej Matky), Zeme, ženského zdravia, ženského vedomia a uvedomenia, ženskej prirodzenosti atď. Cvičenie staroslanskej, skutočne unikátnej hormonálnej "jógy", niekedy zvanej "Fontána mladosti pre ženy" je nevýslovne omladzujúce a lieči telo, dušu i srdce prostredníctvom regulácie ženskej energie.
K nácviku Fontány mladosti patrí aj učenie o 3 svetoch Starých Slovanov a o 3 patrónkach, staroslovanských bohyniach 3 sérií cvičení (podľa týchto svetov)

Viac informácií: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-pro-zeny-staroslovanska-sestava-mystickych-pozic/

A ešte viac informácií: www.angelcity.cz/products/unikatni-staroslovanska-joga-pro-telo-dusi-srdce-stesti-a-radost-zeny/

Termíny troch víkendových cyklov kurzu:

* bude vypsáno - prvý víkend cyklu; posvätné ženstvo v slovanskej tradícii; všeobecné informácie; príslušné slovanské bohyne; svet pravi, základné postoje, detaily prvých 9 hviezdnych kľúčov, staroslovanské symboly (oberegy) jednotlivých pohybov, mystické, magické, praktické, zdravotné, hormonálne, emočné vplyvy a pôsobenie všetkých polôh sveta pravi

* bude vypsáno - druhý víkend cyklu; svet javi, základné postoje, detaily druhej skupiny  9 hviezdnych kľúčov, symboly (oberegy), mystické, magické, praktické, zdravotné, hormonálne, emočné vplyvy a pôsobenie všetkých polôh sveta javi, význam oblečenia slovanských žien, slovanské čarovnice, cvičenie v tehotenstve, cvičenie v kancelárii či za počítačom alebo na invalidnom vozíku

* bude vypsáno - tretí víkend cyklu; svet navi, základné postoje, detaily tretej skupiny 9 hviezdnych kľúčov, symboly (oberegy), mystické, magické, praktické, zdravotné, hormonálne, emočné vplyvy a pôsobenie všetkých polôh sveta navi; krátky úvod do tanečnej formy slovanskej hormonálnej jógy pre ženy.

Na druhom, prípadne treťom víkende sa okrem samotných cvikov, spôsobu ich vykonávania, chýb pri ich vykonávaní, rozšírených podobách cvikov oproti základným, príslušných znakov a ich významov dozviete aj dôležité údaje o tom, s čím súvisia jednotlivé časti tela, s ktorými sa najviac pracuje pri hormonálnom ženskom slovanskom cvičení. Napríklad, či sú spojené s rodičmi, so starými rodičmi (záťaže, bloky, strachy súvisiace s budúcnosťou prenesené z minulosti), prapredkami a celou rodovou líniou, s inými príbuznými ecia), potomkami alebo s nami samotnými a našou realizáciou v sociálnom prostredí, a teda s našou prítomnosťou. 

S časmi minulými, prítomnými a budúcimi sú samozrejme prepojené všetky úrovne cvičenia, o tom však až na kurze.

Súčasťou jedného z troch víkendov bude aj malá psychodiagnostika podľa toho, ktoré časti vášho tela reagujú na cvičenie bolesťou, tenziou, tlakom a podobnými prejavmi  (napr. oblasť hrude, či už v prednej alebo zadnej časti, hovorí podľa starých Slovanov o vzťahoch s inými ľuďmi, ale aj o pocitoch nemilovanosti, postojom obete, a inými záležitosťami).

Ďalej budete informované o význame detailnejších pohybov pri jednotlivých cvičeniach (napríklad tzv. krídlo súvisí s naším ponímaním slobody a vnútornou slobodou i jej prejavením navonok; ľahkosťou – alebo naopak tiažou – s akou žijeme svoj život či konáme to, čo vykonať treba; so schopnosťou uvoľniť sa a kráčať životom „s ľahkosťou bytia“; otvoriť sa vzťahom a vo vzťahoch; tiež však spirituálna podpora atď.)

V jednom z troch pokračovaní získate údaje o tom, kedy je slovanské hormonálne cvičenie pre ženy najúčinnejšie, v akých dňoch, pri akých príležitostiach a sviatkoch v slovanskom Kole roku, pri akej fáze Luny (a aj čo-to o slovanskom Kole roku, ak stihneme). A taktiež čo znamená „piatok“, či skôr piatky bohyne Mokoš.

Cena: bude vypísaná

Kontakt a prihlášky: judita.andele@gmail.com alebo formulárom pod akciou

Lektorka: Judita Peschlová, lektorka ženských kruhov a mystických ciest za miestami spojenými s Bohyňou a Máriou Magdalénou

"Odkedy pravidelne plyniem s pohybmi Fontány mladosti, cítim sa úžasne, žensky, zdravo, šťastne a dokonca aj oveľa úspešnejšie, než doteraz! Vďaka za tento dar! Zuzana H."

Obchodné podmienky: záloha vo výške ... eur je nevratná pri rušení v akomkoľvek termíne pred konaním kurzu. Celková platba je nevratná pri rušení účasti menej ako 14 dní pred akciou z akejkoľvek príčiny. Je však možné zabezpečiť za seba náhradu, prípadne sa zúčastniť akéhokoľvek iného kurzu konaného do 15 mesiacov od zrušenia účasti na tejto sérii kurzov. Náhrada ale nie je povinná za predpokladu že iný kurz sa v uvedenej dobe konať nebude, alebo vám žiaden v tejto dobe nebude vyhovovať. 

Prihlásenie na akciu

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: